Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 06/2008

Napędy i Sterowanie
numer 06/2008


Doświadczenie i rozwój
Wieloletnia specjalizacja FRiM BEFARED SA w produkcji napędów znajduje odzwierciedlenie w solidnej konstrukcji i wykonaniu naszych wyrobów. Wykwalifikowana kadra zatrudniona w Spółce BEFARED zapewnia doradztwo w zakresie problemów technicznych i konstrukcyjnych. Stale modernizowany park maszynowy, uzupełniony o maszyny obróbcze reprezentujące najnowsze rozwiązania techniczne, zapewnia wykonanie przekładni na europejskim poziomie. Stale uzupełniamy magazyn części zamiennych i serwis fabryczny, zapewniając Klientom poczucie bezpieczeństwa w trakcie użytkowania naszych wyrobów.

***
Marek Trajdos, Wiesław Monkiewicz
Elementy topologii układów bezpieczeństwa – układy złożone, połączenia kaskadowe – cz. II
Integracja funkcji bezpieczeństwa w podsystemach. Odnosząc się do rys. 2.8 (w I części artykułu), należy zwrócić uwagę, iż zarówno bardziej złożone czujniki, jak i układy wykonawcze mogą być strukturami programowalnymi. Rozpatrzmy to zagadnienie na przykładzie dwóch wybranych urządzeń: skanera laserowego (jako czujnika w systemie bezpieczeństwa) oraz przekształtnika częstotliwości PWM z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa (jako urządzenia wykonawczego w układzie bezpieczeństwa)...

***
Wojciech Szczepka
Bezpieczne sterowanie luzownikiem w układach sterowania obrabiarek CNC
Niniejszy tekst opisuje stosowną funkcję bezpiecznego sterowania luzownikiem w układach sterowań numerycznych CNC produkcji Siemensa. Autor pokazuje przykłady realizacji funkcji w dwóch typach sterowań i napędów: Sinumerik 840D i Simodrive 611D oraz Sinumerik 840D SL i Sinamics S120.

***
Innowacje NORD
W dniach od 21 do 25 kwietnia bieżącego roku odbyły się kolejne Międzynarodowe Targi Branżowe Automatyzacji Produkcji w Hanowerze. Firma Getriebebau NORD zaprezentowała tam wiele nowych produktów, które teraz postaramy się Państwu przedstawić.

***
Radosław Zieliński
Nowe technologie, trudne wybory w technice napędowej
Dzięki stosowaniu nowych, w pełni sterowalnych elementów półprzewodnikowych (tranzystory mocy, tyrystory wyłączalne) oraz dynamicznemu rozwojowi energoelektroniki i mikroelektroniki, nastąpił przełom w budowie układów przekształtnikowych, służących do płynnej regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych prądu przemiennego, a tym samym w automatyzacji procesów przemysłowych. Dominujące jeszcze do niedawna w tym obszarze zastosowań napędy z silnikiem prądu stałego zostały w dużej mierze wyparte przez napędy prądu przemiennego o regulowanej prędkości obrotowej, za pomocą zmiany częstotliwości, napięcia lub prądu doprowadzonego do silnika.

***
Wały przegubowe
Podział i zastosowanie wałów ELSO-ELBE. Wały przegubowe, produkowane zarówno przez firmę ELSO, jak również ELBE, podzielić można na dwie podstawowe grupy ze względu na ich budowę i zastosowanie. Wyróżnić można przemysłowe wały przegubowe oraz precyzyjne wały przegubowe. Podział przedstawia rysunek poniżej...

***
Małgorzata Żandarska, Jarosław Makowski
Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut
Obecne czasy niosą ze sobą trend stosowania coraz bardziej rozwiniętych technik bezpieczeństwa. Całe to posunięcie związane jest z większą świadomością osób zarządzających przedsiębiorstwami. Wzrost liczby zagrożeń rośnie wraz ze wzrostem automatyzacji procesów technologicznych, co bezpośrednio przekłada się na coraz większe skomplikowanie maszyn, a to z kolei wymusza zastosowania bardziej rozbudowanych układów bezpieczeństwa.

***
Inwencja Schneider Electric w dziedzinie automatyki
Blisko 80 przedstawicieli firm producentów maszyn, integratorów systemu i klientów końcowych automatyki przemysłowej Polski południowej uczestniczyło w seminarium „Inwencja w Automatyce 2008” w Katowicach, przygotowanym przez Schneider Electric Polska.

***
Jacek Reiner, Mariusz Mrzygłód, Dariusz Tryba
Laserowy pomiar bicia i płaskości dysków pił tarczowych
Proces cięcia za pomocą pił tarczowych wymaga dużych prędkości obrotowych narzędzia, w wyniku których jest ono poddawane zmiennym warunkom, które wynikają z występowania sił pomiędzy zębami a ciętym materiałem. Siły te mogą być dużo większe przy braku płaskości piły. Już przy najmniejszym wychyleniu powstaje moment siły uginający tarczę. Moment ten będzie wzrastał wraz z głębokością cięcia. Rezultatem ugięcia jest zbaczanie tarczy z prawidłowej linii cięcia, tarcie o powierzchnię materiału powodujące nagrzewanie tarczy, wpływające ujemnie na jej trwałość.

ENG Laser measuring of throbing and flatness the circural saw dysks
Cutting process with the use of circular saw requires high rotational speed of tool, which results in variable conditions of tool operation due to the forces between saw teeth and material cut. These forces can be much greater when lack of flatness and saw whipping occur, and thus causing creation of moment of force which bends the saw-blade disk. As a result of deflection the disk deviates from the proper cutting line, the friction between the disk and material arise causing disk heating which reduces its durability. Therefore it is essential to ensure the whipping values and disk flatness deviations to be as low as possible. The article covers the method of flatness and whipping measurement, consisting in rotating disk surface scanning with the use of laser micro-displacement detectors located on the linear drive.

***
Szybko… Szybciej… Festo
W dniach 1–4 kwietnia br. w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów – AUTOMATICON. Targi te są największym w Polsce forum, na którym spotykają się producenci, i odbiorcy automatyki przemysłowej. Impreza jest licznie odwiedzana przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, jak również jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów.

***
Złoty Medal na Targach AUTOMATICON 2008. Pneumatyczny siłownik beztłoczyskowy DGC firmy Festo
Nowy standard zapewniający precyzję, niezawodne prowadzenie i pracę przy dużych obciążeniach. Napęd charakteryzuje się doskonałym współczynnikiem ceny do możliwości. Festo oferuje napędy liniowe serii DGC w zakresie średnic tłoka od 8 do 63 mm. Napędy są oferowane w trzech wersjach: w wykonaniu podstawowym, z prowadzeniem wózka na łożyskach ślizgowych lub łożyskach kulkowych. Cechą charakterystyczną wszystkich napędów DGC jest udoskonalona charakterystyka prowadzenia oraz większa obciążalność.

***
EMIT stawia na rozwój produktu
W ostatnich latach Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT SA prowadzi szereg prac związanych z unowocześnieniem i rozszerzeniem zakresu produkcyjnego o nowe wyroby. Zmiany te są odpowiedzią EMIT-u na nowe potrzeby użytkowników. Pierwszym krokiem było znaczne rozszerzenie zakresu mocy produkowanych wyrobów, przy jednoczesnym spełnieniu ostrych wymogów eksploatacyjnych stawianych nowoczesnym układom napędowym.

***
Klaudiusz Szymczak
Mamy certyfikat jakości ISO – i co dalej?
Wdrożenie systemu zarządzania ISO kończy się w większości przypadków audytem certyfikującym i wydaniem certyfikatu. Niestety wiele firm traktuje audyt jako koniec działań i zapomina o tym, że system musi być stosowany przez pracowników i wdrożenie systemu to tylko początek drogi. Czasami powstają z tego tytułu problemy, a system jest traktowany jako zło konieczne, aby posiadać certyfikat.

***
TOX® – prasy szczękowe – rozwój aż do osiągnięcia doskonałości – część II
Technika napędów – pras – łączenia – wszystko pod skrzydłami TOX® PRESSOTECHNIK. Firma rozwija pięć głównych grup produktów: - technika komponentów napędowych TOX® (pneumohydrauliczne, hydrauliczne i elektromechaniczne); - systemy pras TOX® (modułowe zestawy od 2 kN do 2000 kN); - system łączenia blach okrągłym punktem TOX® (pięć wariantów toxowania)...

***
Paweł Dybowski, Witold Rams, Jan Rusek
Problemy praktycznej diagnostyki maszyn indukcyjnych w przemyśle
W praktycznej diagnostyce maszyn i urządzeń w warunkach przemysłowych występuje wiele problemów utrudniających prace diagnostyczne. Pojawiają się one już na etapie uzyskiwania sygnałów diagnostycznych (zarówno ich dostępności, jak również występujących zakłóceń). Dalszym etapem jest analiza uzyskanych sygnałów pod względem diagnostyki obiektu. Głównym problemem występującym tutaj jest właściwe zinterpretowanie uzyskanych wyników, szczególnie w tych przypadkach, gdzie określenie stanu badanego obiektu jest trudne i niejednoznaczne. Powoduje to oczywiste trudności w automatyzacji procesu diagnostycznego. Kolejnym problemem jest możliwość analizy porównawczej wyników diagnostycznych. Przy podejmowaniu pierwszy raz badań diagnostycznych nowego obiektu brak porównawczej bazy danych wcześniejszych wyników. Powoduje to trudności w interpretacji wyników wątpliwych, jak również brak możliwości określenia, czy stan obiektu ulega pogorszeniu, czy utrzymuje się na tym samym poziomie. Czasami występują przypadki takie, gdzie dopiero analiza wyników uzyskiwanych w czasie kolejnych prac diagnostycznych daje odpowiedź na pytanie: czy występujący poziom sygnału diagnostycznego świadczy o uszkodzeniu klatki wirnika, czy jego przyczyną jest niesymetryczna konstrukcja lub wykonanie wirnika? Wykorzystując swoje doświadczenie nabyte podczas prac pomiarowych oraz diagnostyki maszyn indukcyjnych, autorzy chcieliby w niniejszym artykule podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi praktycznej diagnostyki maszyn indukcyjnych w warunkach przemysłowych.

ENG PROBLEMS OF PRACTICAL DIAGNOSTICS OF INDUCTION MACHINES IN INDUSTRY
Abstract: There are many problems in practical diagnostics of machines operated in industrial conditions. Those problems make diagnostics difficult. They appear at the time of getting diagnostic signals (accessibility of signals and disturbances). Next step is diagnostic analysis of registered signals for investigated objects. The main problem at this step is proper interpretation of gotten results, especially in the cases where determination of state of investigated objects is hard and ambiguous. The hardness and ambiguity can be expressed by a question, where the presence of diagnostic signal is caused by damage or by an asymmetrical construction of rotor cage? Using the experience acquired during measuring and analysis work the authors would like to report on practical diagnostics of induction machines in industrial conditions.

***
Enkoder inkrementalny firmy BaumerHübner w porcie rzecznym
Firma Thyssen Group Stahl AG, to właściciel Eisenbahn und Häfen GmbH, która jest firmą transportową, przewożącą 72 miliony ton ładunków, a więc więcej niż niejedna sieć kolei europejskich. Ponadto firma zajmuje się przeładunkiem statków śródlądowych. Sieć połączeń, pomiędzy fabrykami, liczy 529 kilometrów i zaliczana jest do jednej z największych w Niemczech.

***
Tomasz Haliniak
Szybki czujnik pomiaru przesunięcia liniowego serii SME
Lika Electronic jest aktualnie wiodącym producentem systemów pomiarowych oraz urządzeń pozycjonujących w Europie. Utrzymujący się wzrostowy trend sprzedaży pozwala na ciągły rozwój firmy oraz poszerzanie zasięgu działania na całym świecie. Obecnie około 50% produkcji jest przeznaczone na eksport. Najważniejsze obszary zastosowań to windy, dźwigi, maszyny pakujące oraz obróbcze. W tych ostatnich do pomiaru przesunięć liniowych i kątowych chętnie stosowane są czujniki serii SME (SME1, SME2 lub SME5).

***
Precyzyjne serwonapędy MAVILOR SERIA MSS
W tym artykule chcielibyśmy zaprezentować Państwu kolejną serię precyzyjnych serwonapędów firmy MAVILOR, charakteryzujących się m.in.: - Prędkością maksymalną do 6 000 RPM; - Kompaktowymi wymiarami. - Płynną pracą bez zacięć; - Dużym momentem obrotowym...

***
Nowa seria PLC z HMI. Unitronics VISION130
Firma Unitronics wprowadziła do sprzedaży nową serię sterowników zintegrowanych z panelem operatorskim Vision130 OPLC. Tak jak we wszystkich sterownikach Unitronics, mamy w jednej zwartej obudowie HMI (LCD o przekątnej 2,4”) i PLC. Dzięki temu uzyskujemy możliwość podglądu stanów urządzeń, procesów technologicznych, jak również wyświetlanie alarmów, błędów, jakie pojawią się w sterowanym urządzeniu. Na panelu HMI mamy również możliwość wyświetlania trendów. Klawiatura numeryczna oraz klawisze funkcyjne pozwalają na wprowadzanie i zmienianie parametrów pracy, zabezpieczenie hasłem przed niepowołanymi osobami itp.

***
Przemysł motoryzacyjny. Oryginały z Kolonii zamiast kopii niewiadomego pochodzenia
Firma igus zaprezentowała liczne premiery na Targach IAA – nowe tworzywo do komór silnikowych, łożyska klipsowe do zawiasów wieloprzegubowych, drążek łączący do przekładni etc. – „Najlepszy Chińczyk pochodzi z Kolonii”. W dzisiejszych czasach nie ma już prawie pojazdów, w których nie występowałyby wbudowane łożyska ślizgowe z tworzywa sztucznego w miejsce metalowych łożysk ślizgowych i tocznych. Spektrum zastosowań sięga od prostych zastosowań w systemach siedzeń aż po zastosowania w warunkach narażenia na działanie bardzo wysokich temperatur w komorze silnikowej, na przykład w widełkach przesuwnych skrzyni biegów lub też w układach wylotowych spalin nowoczesnych silników wysokoprężnych.

***
Automatyka przemysłowa APAR
APAR to dynamicznie rozwijająca się firma działająca od 1985 r. na rynku automatyki przemysłowej i pomiarów w Polsce, znana przede wszystkim z produkcji czujników, przetworników, mierników oraz regulatorów stanowiących elementy systemów pomiaru oraz kontroli temperatury, wilgotności i ciśnienia. Podstawą obecnej produkcji są mikroprocesorowe mierniki i regulatory z uniwersalnym wejściem temperaturowym i analogowym, dostępne w obudowach tablicowych, do montażu na szynie DIN oraz naściennych IP65.

***
System transportu łańcuchowego VarioFlow – mocno obciążalny, łatwy w planowaniu i rozbudowie
Systemy transportu łańcuchowego VarioFlow firmy Bosch Rexroth przekonują jednoznacznymi faktami: są korzystne cenowo w stosunku do innych systemów transportu łańcuchowego przy jednocześnie lepszych parametrach technicznych. Niezwykle stabilna konstrukcja łańcuchów VarioFlow pozwala uzyskać siłę ciągu nawet do 1250 N, a prawie zamknięta powierzchnia łańcucha pozwala na transportowanie również niewielkich detali.

***
Ethernet POWERLINK – przemysłowy Ethernet z deterministycznym protokołem czasu rzeczywistego
Krótkie czasy reakcji na zdarzenia, duża liczba danych przesyłanych pomiędzy różnymi urządzeniami, duża liczba urządzeń w systemie, zastosowanie standardowych topologii sieci, synchronizacja urządzeń oraz zadań z dużą dokładnością, a także redukcja kosztów – to główne wymagania stawiane przed nowoczesnymi systemami automatyzacji. Wymagania te realizowane są poprzez rozwój deterministycznych systemów czasu rzeczywistego na poziomie systemów operacyjnych oraz sieci bazujących na przemysłowym Ethernecie.

***
Realizacja zastosowań przemysłowych z wykorzystaniem standardu MicroTCA
Nowe osiągnięcia w dziedzinie chipsetów, nawet w przypadku zastosowań przemysłowych, bazują dziś nie na popularnych kiedyś strukturach magistrali równoległej, ale na szybkim, szeregowym transferze danych. PCI oraz ISA – dwa standardy nadal bardzo powszechne w dzisiejszych przemysłowych komputerach klasy PC – zastępuje się obecnie magistralą PCI Express i innymi protokołami szeregowymi. Przy coraz mniejszych rozmiarach oferowana jest coraz większa wydajność. Ważną rolę, w szczególności w odniesieniu do kosztów, odgrywa chłodzenie, serwisowanie i długość cyklu użytkowania elementu. Nowy standard MicroTCA z jednej strony wykazuje potencjał do wykorzystania zalet przemysłowych komputerów PC, a z drugiej jest w stanie skompensować ich braki.

***
Saia®PCD2.M5xxx – nowa generacja płaskich, modułowych sterowników z wbudowanym Ethernetem
Sterowniki Saia®PCD2.M5xxx to pierwsze urządzenia nowej generacji w rodzinie PCD2. Wymiarami i programowo są kompatybilne z istniejącymi sterownikami serii PCD2, funkcjonalnie natomiast ich jednostka bazowa odpowiada rodzinie PCD3.Mxxxx. Wszystkie istniejące moduły We/Wy rodziny PCD2 mogą być nadal stosowane w nowych sterownikach.

***
Sławomir Szymaniec
Eksploatacja i diagnostyka łożysk tocznych w silnikach elektrycznych
Ułożyskowanie jest jednym z najważniejszych elementów silników elektrycznych. Udział łożysk w ogólnym koszcie silników jest najczęściej mały lub bardzo mały, jednak ze względu na funkcję, jaką spełniają, oraz ze względu na statystyki uszkodzeń – tabela 1 – diagnostyka ich stanu technicznego ma zasadnicze znaczenie w praktyce eksploatacyjnej.

ENG Operation and Diagnostics of Rolling Bearing in Electric Motors
The article “Operation and Diagnostics of Rolling Bearing in Electric Motors” shows causal statistics of motor and rolling bearing failures. The causes of rolling bearing failure in electric motors are discussed, and the average “lifetimes” of rolling bearings applied in electric motors in Poland are given. The modified envelope detection method elaborated by the author is presented, which is the method of operational rolling bearing diagnostics. Measurement process is discussed and samples of diagnostic measurements are given. Basing on years of industrial examinations, the author developed criteria of rolling bearing technical condition evaluation.

***
Ciągła kontrola wymiarów i pomiar profilu płyt aluminiowych w procesie gorącego walcowania
W dzisiejszych czasach walcarki mogą przetwarzać sztaby ważące nawet do 30 t. Odbywa się to w wielu krokach w celu uzyskania produktów wysokiej jakości, zaspokajających potrzeby klientów. W procesie gorącego walcowania z bloków aluminium o grubości nawet 600 mm uzyskuje się typowe grubości od 2 do 10 mm. Wyspecyfikowany rozmiar nominalny musi być odwzorowany bardzo dokładnie, zwłaszcza na linii produkcyjnej, gdzie błędy mogą powstawać na skutek nawet małych odchyleń od grubości. Powyższe warunki wymagają odpowiedniej metody pomiarowej, która pozwoli na uzyskanie grubości profilu już w trakcie procesu produkcji. Metoda została opisana poniżej.

***
Magdalena Dudek
Panele operatorskie w Kopalni Soli w Wieliczce
Czy to żart? Ależ skąd. Na kilka godzin do podziemnej sali konferencyjnej na głębokość 110 m, na poziom noszący imię polskiego wieszcza Adama Mickiewicza, zostały zwiezione – dla potrzeb prezentacji – panele operatorskie firmy Pro-Face. Konferencja, która odbyła się 29 kwietnia br., cieszyła się dużym zainteresowaniem i to niewątpliwie nie tylko ze względu na nietypową scenerię i klimat spotkania. Pomimo tego, iż pod ziemią było zaledwie 14°C, w seminarium aktywnie uczestniczyło przeszło 60 osób.

***
Osprzęt łączeniowy: Bezpieczeństwo nawet w krytycznych warunkach
Dobór osprzętu łączeniowego niskiego napięcia dla maszyn i zakładów przemysłowych może wydawać się trudnym zadaniem, ze względu na olbrzymią liczbę konkurujących ze sobą firm, oferujących podobne produkty. Ale, gdy tylko dochodzi do tego, że wymagania stają się bardzo specyficzne, aplikacja krytyczna, a warunki środowiskowe - bardzo niekorzystne, szybko okazuje się, że potencjalnych dostawców jest zaledwie kilku.

***
Kompaktowe, wielokolorowe wskaźniki świetlne LED jako zamienniki dla tradycyjnych, żarówkowych kolumn świetlnych
Nowe K50L i K80L firmy Banner Engineering to uniwersalne i proste w użyciu wskaźniki świetlne znajdujące zastosowanie w różnorodnych aplikacjach, a w szczególności w kontroli prac manualnych Nowe, wielokolorowe wskaźniki świetlne w technologii LED firmy Banner Engineering zajmują mniejszą powierzchnię i oferują dłuższą żywotność niż tradycyjne kolumny świetlne i inne tego typu wskaźniki, wykorzystujące światło żarówkowe.

***
Robert Soliński
Przekaźniki nadzorcze i kontrolno-pomiarowe w ofercie firmy FINDER
Tematyka artykułu poświęcona będzie przekaźnikom kontrolno-pomiarowym dedykowanym do kontroli, monitorowania stanów sieci jedno- i trójfazowych, zabezpieczenia silników, kontroli zużycia energii, monitorowania stanów poziomu cieczy. Przykłady aparatów elektrycznych firmy Finder SPA pozwolą zapoznać się z konkretnymi typami przekaźników, z zastosowaniem i specyfikacją techniczną produktów.

***
Ryszard Jasiński, Piotr Lewandowski
Modelowanie procesu nagrzewania pompy wielotłoczkowej PWK 27 firmy HYDROTOR podczas rozruchu w niskich temperaturach otoczenia
Rozwój technik komputerowych umożliwił modelowanie różnych procesów zachodzących w zespołach maszyn i urządzeń. Dzięki temu możliwa jest ich diagnostyka określająca ich prawidłowe działanie w różnych warunkach. Zespoły układów hydraulicznych pracują w różnych warunkach klimatycznych, dlatego ich użytkownicy chcą mieć pewność prawidłowego działania nie tylko jednego zespołu hydraulicznego, ale także całego urządzenia. Procesy nagrzewania urządzeń hydraulicznych można modelować za pomocą metod numerycznych programami NASTRAN, ANSYS, FLUENT oraz innymi. Żeby przeprowadzić symulację komputerową nagrzewania elementów zespołu hydraulicznego, należy przygotować model i przyjąć warunki początkowe i brzegowe. W artykule przedstawiono modelowanie procesów nagrzewania pompy wielotłoczkowej PWK 27 firmy HYDROTOR podczas rozruchu w niskich temperaturach otoczenia (w warunkach szoku termicznego). Z budową, zasadą działania oraz badaniami w niskich temperaturach otoczenia pompy PWK 27 można zapoznać się w pozycjach [2–4].

ENG Modeling of heating process in axial piston pomp type PWK27 prod
The development of computer technologies enables to model variety of processes which occur in machines and devices. Thanks to that it is possible to diagnose them and determine their fitness in various conditions. Groups of hydraulic systems work in various climatic conditions, therefore their users want to have the certainty of correct working not only of one of the hydraulic component, but also of the whole device. The processes of heating of hydraulic devices can be modeled using numerical methods in computer programs such as NASTRAN, ANSYS, FLUENT and others. In order to carry out a computer simulation of heating elements of hydraulic assembly there is a need to prepare a model and to assume the initial conditions.

***
Targi odlewnictwa i pomiarów w Kielcach
Maszyny i urządzenia używane w odlewnictwie, techniki obróbki metali, sprzęt kontroli pomiarowej, aparatura badawcza i wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych – to tylko niewielka część ekspozycji, którą będzie można zobaczyć w Kielcach. 24 września br. ruszają bowiem XIV Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL oraz VIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH.

***
Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania APTiZSW działa na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej i jest drugą co do liczby pracowników jednostką organizacyjną Wydziału. Instytut APTiZSW powstał w 2005 r. Korzenie Instytutu APTiZSW sięgają Instytutu Budowy Maszyn, z którego to w 1994 r. wyodrębniła się Katedra Technologii Maszyn i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, kierowana przez prof. Ryszarda Knosalę. W 2000 r., w wyniku przekształcenia, powstała Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania pod kierownictwem prof. Jerzego Świdra, która przekształciła się następnie w Instytut o tej samej nazwie. W Instytucie APTiZSW zatrudnionych jest sześciu profesorów, doktor habilitowany, dwóch docentów, dwudziestu sześciu doktorów oraz jedenastu doktorantów.

***
Ryszard Klencz, Grzegorz Wiciak
Automatyzacja w energetyce 2008
X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Automatyzacja w energetyce 2008” miała miejsce w dniach 24–25 kwietnia br. w Bełchatowie. Celem konferencji było budowanie silnej i zarazem niezbędnej więzi pomiędzy przemysłem a nauką oraz intensyfikowanie działań polegających na inicjowaniu wspólnych prac naukowo-badawczych, poszukiwanie optymalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb użytkowników, które ponadto odpowiadałyby wymaganiom związanym z ochroną środowiska.

***
Targi EXPOPOWER 2008
Najnowsze rozwiązania z zakresu energetyki i elektrotechniki podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2008 zaprezentowało blisko 200 wystawców z 9 państw: Polski, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Wielkiej Brytanii. Druga edycja tej trzydniowej ekspozycji, która odbyła się w Poznaniu w dniach 13–15 maja br., przyciągnęła ok. 3000 zwiedzających i była dwukrotnie większa od ubiegłorocznej

Reklama