Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 03/2004

Napędy i Sterowanie
numer 03/2004


Nowa generacja wyznacza nowe standardy
Przetwornica częstotliwości VLT® AutomationDrive FC 300 reprezentuje nową koncepcję napędów oferowanych przez firmę Danfoss. VLT® AutomationDrive FC 300 przeznaczony jest dla wszystkich obszarów zastosowań, od standardowego napędu wektorowego aż do napędu serwo. Bez ograniczeń może w pełni autonomicznie sterować pracą dowolnej maszyny lub linii produkcyjnej. Nowa przetwornica częstotliwości VLT® AutomationDrive FC 300 jest urządzeniem, które zostało wyposażone w zaawansowane funkcje adaptacyjne, m.in. automatyczne, precyzyjne dostrojenie parametrów silnika oraz wewnętrzne zabezpieczenia poprawnej współpracy z aplikacją. W skład pakietu funkcji dodatkowych wchodzi również aktywne wykrywanie uszkodzeń oraz inteligentny system ostrzeżeń. Wyjątkową nowością jest standardowo wbudowany Sterownik Zdarzeń - oferuje on szeroki zakres podstawowych funkcji sterownika PLC. Jako opcja do wbudowania w przetwornicy przewidziany jest również Programowalny Sterownik Logiczny MCO 300, który oferuje kompletne funkcje PLC.

***
Artur Król, Joanna Moczko-Król
Wykorzystanie oprogramowania symulacyjnego do wspomagania doboru nastaw regulatora w sterowniku PLC
Rozwiązując zadanie regulacji, automatyk powinien przede wszystkim sporządzić odpowiedni opis obiektu. Szuka często matematycznego modelu zjawisk w nim zachodzących, tzn. takiego układu zależności, którego rozwiązanie dawałoby wyniki lub prognozy zgodne z obserwacjami. Gdy rozważymy własności statyczne i dynamiczne obiektu, to okaże się, że posiada on określoną wielkość wejściową i wyjściową i może być np. scharakteryzowany transmitancją operatorową, odzwierciedlającą jego pełną charakterystykę dynamiczną. Proces identyfikowania obiektu powinien więc polegać w praktyce na obserwacji zmian sygnału wyjściowego, który jest odpowiedzią obiektu na wymuszenie, np. funkcją skokową podaną na jego wejście. Otrzymany w ten sposób model wystarcza w praktyce do opracowania układu sterowania automatycznego i wyznaczenia nastaw regulatora znajdującego się w pętli z badanym obiektem.

***
Kamil Ziółkowski
SIMOVERT MV - zastosowanie przekształtnika średniego napięcia do napędu miksera gumy
Przemysłowe procesy technologiczne coraz częściej wymagają stosowania układów napędowych z regulacją prędkości obrotowej. Dotyczy to całego zakresu mocy spotykanych w przemyśle napędów, od ułamków kW, aż do kilku MW lub nawet więcej. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne przekształtniki średniego napięcia są w stanie zapewnić dla napędów dużych mocy równie wysoką jakość i dynamikę regulacji, jak przekształtniki niskiego napięcia ze sterowaniem wektorowym w zakresie mniejszych mocy.

***
Rexroth EcoDrive - inteligentne rozwiązanie dla ekonomicznej automatyzacji
Rozmowa z Maciejem Pijanowskim, właścicielem firmy "Ster-Projekt"

***
Nowy standard w dziedzinie napędów ACS550 - nowa seria niskonapięciowych przemienników częstotliwości produkcji ABB
Niespełna dwa lata po przedstawieniu użytkownikom przemienników serii ACS800, ABB wprowadza do oferty kolejną rodzinę przemienników częstotliwości ACS550 o niespotykanych dotąd parametrach i funkcjach użytkowych. Standardowy napęd ABB, ACS550 dostarcza użytkownikowi nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne o wysokich parametrach pracy i rozbudowanych funkcjach programowych. Jednocześnie zapewniono bardzo prosty dobór napędu, instalację i konfigurację, co oszczędza czas i koszty wdrożenia plikacji.

***
Kzysztof Kania
Zastosowania przemienników częstotliwości Vacon NX w przemyśle papierniczym
VACON, ceniony na rynku międzynarodowym fiński producent przemienników częstotliwości, zaprojektował, dostarczył i uruchomił układ napędowy maszyny papierniczej w zakładach Örebro Kartongbruk AB w środkowej Szwecji. Zakłady papiernicze w Örebro założone zostały w 1901 r. i do dnia dzisiejszego ykorzystują jedną linię produkcyjną KM1. Obecnie wchodzą w skład francuskiego koncernu Lafarge Group. Fabryka produkuje z surowców wtórnych specjalny papier, służący do wytwarzania płyt gipsowo-kartonowych. Pierwsza modernizacja linii produkcyjnej odbyła się w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Chęć zwiększenia produkcji z 45 000 ton do 60 000 ton rocznie oraz obniżenia minimalnej gramatury z 200 do 170 g/m2 (maks. 300 g/m2) spowodowała, że na początku lat 2000 zarząd fabryki podjął decyzję o gruntownej modernizacji części napędowej i sterującej linii produkcyjnej.

***
Jerzy Wiecheć, Krzysztof Labacki
Technika napędów mechanicznych
Technika napędów układów mechanicznych oraz połączenia mechaniczne poprzez różnego typu sprzęgła stały się dla naszej firmy wiodącą ofertą dla polskiego rynku. Ankieta przeprowadzona wśród naszych dotychczasowych klientów potwierdziła słuszną politykę firmy RADIUS-RADPOL. Pzytywne oceny naszej działalności techniczno-handlowej i serwisowej potwierdzone zostały w przyznanym nam przez TŰV certyfikacie EN ISO 9001. Wysokie kwalifikacje kadry techniczno-handlowej są doskonałym atutem przy dokonaniu właściwego doboru technicznego urządzeń dla potrzeb naszych klientów.

***
Jacek Kęsy
Przekładnie cykloidalne
W ofercie Sumitomo Drive Technologies znajduje się szeroka gama produktów przeznaczonych do pracy w układach napędowych o różnych poziomach wymagań dotyczących przeniesienia mocy, kontroli ruchu i położenia. Wszystkie produkty z tej grupy charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami mechanicznymi i eksploatacyjnymi. Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa z nich.

***
Jakie są zalety technologii zintegrowanego napędu?
Firma Litton Precision Products International na Międzynarodowych Targach AMPER 2004 w Pradze prezentuje nowoczesne rozwiązanie kompaktowego serwosystemu, który stanowi rewolucyjne podejście do dystrybutywnego sterowania napędu. Gównym celem przy tworzeniu technologii zintegrowanych serwosilników są małe wymiary systemu oraz inteligencja umożliwiająca łatwe sterowanie napędem i jego szerokie zastosowanie.

***
Mieczysław Briger, Andrzej Waliszewski
APATOR CONTROL w służbie ochrony środowiska
Firma Apator Control Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w budowie urządzeń związanych z ochroną środowiska. Stosując najnowsze dostępne rozwiązania, staramy się zawsze spełniać wszystkie wymagania klientów, zwracając przy tym uwagę na to, aby zastosowane urządzenia były przyjazne dla środowiska. Wśród wielu oferowanych produktów posiadamy gotowe rozwiązania w takich zakładach, jak oczyszczalnie ścieków, zakłady utylizacji odpadów komunalnych, przepompownie ścieków, stacje filtrów i uzdatniania wody.

***
Paweł Piechota
Układy łagodnego rozruchu dla asynchronicznych silników klatkowych AC. Softstarty - cz. I
Silniki elektryczne prądu przemiennego stanowią obecnie największą grupę odbiorników energii elektrycznej na świecie. W Polsce w ubiegłym dziesięcioleciu skonsumowały one ponad 50% całej wyprodukowanej energii elektrycznej. Powodem tego jest szerokie zastosowanie napędów silnikowych w przemysłowych procesach technologicznych i układach automatyki. Największym problemem związanym ze sterowaniem trójfazowych silników prądu przemiennego (głównie asynchronicznych silników klatkowych) była regulacja prędkości obrotowej oraz zmiana jego momentu. Rozwiązania bazujące na układach mechanicznych nie zawsze dawały pożądane efekty i związane były często z pewnymi ograniczeniami, a przede wszystkim nie były rozwiązaniami tanimi, uniwersalnymi, nadającymi się do szerokiego stosowania. Stan ten został zmieniony z chwilą pojawienia się technologii półprzewodnikowej i bazujących na niej urządzeniach; przemienników częstotliwości i softstartów.

***
Marcin Witkowski
Bezczujnikowe wykrywanie przeszkód i pomiar obciążenia silnika krokowego StallGuardTM
Detekcja przeszkód i monitorowanie obciążenia silnika w systemach napędzanych silnikami krokowymi wymagała zawsze stosowania dodatkowych czujników, co powodowało wzrost ceny i skomplikowania systemu. Niemiecka firma TRINAMIC proponuje rozwiązanie tego problemu, wprowadzając na rynek serię mikrokrokowych kontrolerów silników krokowych z zaimplementowanym opatentowanym mechanizmem StallGuard. Mechanizm ten pozwala na wykrywanie przeszkód i pomiar obciążenia silnika bez jakichkolwiek czujników. Czujnikiem dla StallGuard staje się sam silnik krokowy!

***
Nowe funkcje diagnostyczne w sterowaniu iTNC 530
Od kilku lat firma HEIDENHAIN dostarcza kompletne zestawy urządzeń do obrabiarek sterowanych numerycznie. Komplet składa się z układu sterowania, elektronicznych układów napędowych i pasujących silników. Wykształcony w układzie sterowania "zadający" dostarczany jest do układu napędowego, a ściślej mówiąc, do jego układu sprzęgającego. Tam w wyniku dalszej obróbki powstaje sygnał, który bezpośrednio steruje częścią wysokoprądową (blok mocy), do której dołączony jest silnik. Silniki (zwykle synchroniczne do napędów osiowych i asynchroniczne do napędów głównych) wyposażone są w przetworniki obrotowo-impulsowe wykorzystywane w pętli regulacji obrotów.

***
Jarosław Mielczarek
Kontrola stanu izolacji w instalacjach z układami napędowymi
Stan izolacji elektrycznej, będący podstawą zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego, zależy od wielu czynników i ulega stałemu pogorszeniu w wyniku zarówno samej eksploatacji sieci (np. na skutek występowania przepięć i przetężeń), jak i wpływu środowiska pracy (wilgoci, oddziaływań chemicznych, roślin i zwierząt) oraz czynników mechanicznych (zgięcia, zgniecenia itp.). Degradacja izolacji jest więc procesem ciągłym, powodując spadek bezpieczeństwa użytkowników sieci, jak i zwiększenie ryzyka przerwy w pracy systemu. W pewnym momencie osiągnięty bowiem zostaje stan graniczny, w którym następuje awaryjne wyłączenie instalacji spowodowane zadziałaniem zabezpieczeń.

***
Adam Panasiewicz
MELSEC ST- nowy system zdalnych wejść/wyjść Mitsubishi Electric
W fabrykach Mitsubishi Electric uruchomiona została produkcja systemu o nazwie MELSEC ST, bazującego na standardzie komunikacyjnym PROFIBUS DP. Skrót ST oznacza Slice-type Terminal i jest systemem zdalnych, elektronicznych wejść/wyjść. Ta modułowa architektura powoduje, iż system MELSEC ST jest maksymalnie elastyczny i uniwersalny, umożliwiając dokładne dostosowanie go do potrzeb indywidualnych aplikacji. Pozłacane styki, kodowane moduły i szyna do szybkiego montażu zapewniają bardzo wysoką niezawodność. To jednak nie wszystko: najnowsza technologia hot swap daje możliwość wymiany modułów wejść/wyjść podczas pracy systemu, bez konieczności wypinania przewodów. Dzięki stałym podstawom konstrukcyjnym czynność ta wymaga naciśnięcia tylko jednego przycisku.

***
Jacek Barszcz
APROL® - sterowanie procesem przemysłowym z jednej ręki
Projektanci systemów sterowania procesami przemysłowymi od dawna poszukują jednorodnego systemu umożliwiającego jednoczesne sterowanie, wizualizację, archiwizację i dystrybucję danych. Zachowanie przy tym możliwości skalowania i bezkonfliktowego rozwoju o następne węzły procesowe przysparzało do tej pory olbrzymich trudności, a wręcz w wielu przypadkach było niemożliwe. Odpowiedzią firmy B&R Industrie Elektronik Ges.m.b.H. na rosnące zapotrzebowanie jest rozszerzenie swojej oferty rynkowej o w pełni skalowalny, modułowy system sterowania procesami - APROL®.

***
Ewa Osiecka
Lubię rozwijać rynki
"Automatyka to ważna, ale niedoceniana sfera naszego przemysłu, a przecież wpływa znacząco na produktywność polskich firm. Ciągle w tej dziedzinie odstajemy od Zachodu. Branża jest bardzo wdzięczna, gdyż nieustannie jest w niej dużo do zrobienia" - uważa Stefan Życzkowski, prezes spółki ASTOR. Roli, jaką ma w tej dziedzinie do odegrania krakowska firma, poświęcona była konferencja z udziałem dziennikarzy prasy regionalnej, lokalnej i branżowej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceprezes firmy ASTOR, Michał Wojtulewicz, dyrektor działu marketingu, Wojciech Kmiecik, a także dyrektor Dariusz Tabaka z DATA Public Relations, reprezentujący firmę ASTOR w mediach.

***
Andrzej Łojko
GSM w automatyce - szybko, tanio, nieskomplikowanie
Firma VECTOR wprowadziła do oferty rodzinę modemów GSM do zastosowań przemysłowych. Nowoczesna i niezawodna konstrukcja oraz duża różnorodność dostępnych modemów sprawiają, że mają one praktycznie nieograniczone możliwości zastosowania: od wbudowania w maszyny i urządzenia do integracji z autonomicznymi układami sterowania.

***
Nowe przetworniki absolutne TR-ELECTRONIC
Przetwarzanie ruchu obrotowego na impulsy elektryczne i obróbka tej informacji to dla firmy TR-Electronic GmbH codzienność, ale jednocześnie wyzwanie do coraz doskonalszych rozwiązań konstrukcyjnych. Dokładność, pewne działanie w szkodliwie działających warunkach, gdzie przetworniki wystawiane są na wstrząsy, wibracje, zanieczyszczenia lub zmiany temperatury, oraz prostota obsługi powodują, że firma znajduje się w czołówce europejskich producentów. Funkcjonalność i elastyczność enkoderów TR-Electronic pozwala na ich łatwe dopasowanie do różnych maszyn i układów sterujących, pozwala na ograniczenie nakładów prac projektowo-montażowych oraz umożliwia szybkie i proste uruchomienie instalacji. Możliwość diagnostyki w poszczególnych stanach pracy obniża koszty konserwacji i serwisu oraz pozwala uniknąć długich przestojów.

***
Elmark Automatyka na Targach Automaticon
Firma Elmark Automatyka jest autoryzowanym dystrybutorem firm: Advantech (komputery przemysłowe, automatyka z wykorzystaniem PC, komputery do zastosowań wbudowanych); IOtech (karty i moduły pomiarowe do PC); Moxa (karty wieloportowe, N-port serwery, Ethernet przemysłowy); Unitronics (sterowniki programowalne zintegrowane z panelem operatorskim); Prosoft (karty komunikacyjne); Rockwell Automation - Allen-Bradley (automatyka przemysłowa); HMS (moduły komunikacyjne); GESAB - Szafy 19" i stojaki dla serwerowni.

***
Piotr Buryło
Zapytanie ofertowe w Portalu automatyka.pl
Portal internetowy automatyka.pl to miejsce, w którym gromadzimy i porządkujemy informacje handlowe z szeroko pojętej automatyki przemysłowej oraz dziedzin pokrewnych. Nie skupiamy się wyłącznie na sterowaniu; automatyka.pl to także cała aparatura pomiarowa, urządzenia wykonawcze, napędy, osprzęt hydrauliczny i pneumatyczny, systemy sterowania i regulacji, urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie dla przemysłu. Na naszych stronach można znaleźć informacje o firmach, produktach i usługach, jakie są dostępne na rynkach automatyki przemysłowej. Za pośrednictwem naszego Portalu użytkownicy mogą dotrzeć niemal do każdego produktu, jaki chcą wykorzystać w instalacjach i systemach stosowanych w przemyśle.

***
Wojciech Doliński
Nowe podejście do spraw bezpieczeństwa produktów w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej - część III - Znak CE
W poprzednich artykułach poświęconych systemowi oceny zgodności produktów z wymaganiami dyrektyw "nowego podejścia" przedstawiono podstawy funkcjonowania systemu, omówiono moduły, czyli procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami, a także zaproponowano metodę analizy dyrektyw w kilku prostych krokach. Poniżej omówione zostanie dokumentowanie procesu oceny zgodności, a także w sposób bardziej szczegółowy zanalizowana będzie dyrektywa podstawowa dla przemysłu elektrotechnicznego, tzn. dyrektywa 73/23/EEC (niskie napięcie).

***
Solidność i doświadczenie
Zakłady Elektromechaniczne ZEM Swarzędz, istniejące od 1980 roku, są producentem silników elektrycznych indukcyjnych budowy specjalnej i przeciwwybuchowej, stosowanych w pompach zatapialnych, mieszadłach i wentylatorach przetłaczania gorących mediów. Firma zajmuje się konstruowaniem części mechanicznej silnika, korzystając z gotowych pakietów stojana i wirnika. Wykonujemy cały proces nawijania i sezonowania uzwojeń, a także wykonujemy wały silnikowe ze stali kwaso- i żaroodpornych, wielomateriałowe o niestandardowych wyjściach. Korpusy silników żeliwne lub aluminiowe konstruowane są do szczególnych i wyjątkowych wymagań klientów-producentów pomp, mieszalników lub wentylatorów.

***
Programowy sterownik - NI-Motion 6.0
National Instruments prezentuje nowe produkty kontroli napędów dla aplikacji przemysłowych, obejmujące NI-Motion 6.0 - programowy sterownik, który zapewnia kontrolę napędów oraz zintegrowaną akwizycję danych dla przemysłowych pomiarów i systemów automatyki realizowanych poprzez sieć Ethernet.

***
Nowy Lookout 5.1
National Instruments zaprezentowało latem ubiegłego roku Lookout 5.1, najnowszą wersję łatwego w użyciu oprogramowania HMI/SCADA, które teraz posiada rozszerzone narzędzia do śledzenia danych oraz jest kompatybilne z OPC 2.0.

***
LabVIEW Simulation Interface Toolkit 2.0
National Instruments przedstawia LabVIEW Simulation Interface Toolkit 2.0, dodatek, który łączy graficzne środowisko programowania NI LabVIEW z oprogramowaniem do modelowania i symulowania Simulink firmy The MathWorks, Inc.

***
Rejestrator sygnałów binarnych: Eco-Graph C
Pod nazwą Eco-Graph C pojawił się na rynku najnowszy produkt firmy Endress+Hauser z doskonale znanej w Polsce rodziny rejestratorów ekranowych Eco-Graph - wielokanałowy rejestrator impulsów, stanów łączeniowych i zdarzeń. Przyrząd może być wyposażony w maksymalnie 32 wejścia dwustanowe oraz 15 wyjść przekaźnikowych. Eco-Graph C może pracować jako samodzielny system zliczania, monitoringu i sygnalizacji, niemniej bardzo rozbudowane możliwości komunikacji cyfrowej umożliwiają również jego ścisłą integrację z systemami automatyki.

***
NEOPTA electronics
P.T.H. "neopta electronics" Sp. z o.o. została założona w 1994 r. pod nazwą P.T.H. "meopta" Sp. z o.o. Reprezentujemy uznanych na rynku światowym producentów aparatury kontrolno-pomiarowej oraz elementów biernych, które znajdują zastosowanie w elektronice, automatyce, technice mikrofalowej oraz wysokiej i niskiej częstotliwości. Oferta nasza obejmuje zarówno szeroką gamę produktów standardowych, jak również wykonania specjalne, dopasowane do Państwa indywidualnych wymagań, i tym samym wykracza ona poza informację przedstawioną w tym artykule.

***
Nowe produkty do budowy sieci Ethernet w wykonaniu przemysłowym - Industrial Line
Firma Hirschmann Electronics GmbH, jeden z wiodących producentów urządzeń do budowy przemysłowych sieci ETHERNET, rozszerzyła swoją ofertę o kolejne modele switchy serii Rail oraz o kolejne moduły transmisyjne do switchy serii MICE 2000/3000. Pierwszy z nich - SPIDER 5TX - to najmniejszy, najprostszy i najtańszy switch w ofercie firmy Hirschmann. Nowy switch to przede wszystkim mniejsze gabaryty (25×100×78,5 mm) w stosunku do dotychczas oferowanych porównywalnych modeli switchy, dzięki czemu umożliwia zaoszczędzenie cennego miej-sca w szafach sterowniczych. Jak wszystkie wersje przemysłowe, również ten switch może być montowany bezpośrednio na standardowej szynie DIN 35 mm oraz może być bardzo szybko uruchomiony (Plug-and-Work).

***
Anna Nozdryn-Płotnicka
Najlepiej wśród przyjaznych specjalistów
W poprzednim numerze prezentowałam nowe działy naszego wortalu, którymi są: Wiadomości - gdzie znajdują się notki m.in. o najważniejszych inwestycjach w naszym kraju, Światowe Życie - gromadzące artykuliki o ciekawostkach z różnych dziedzin, opatrzone komentarzami oraz Oferty - gdzie wszystkie zapytania zawierają dane teleadresowe i są dostępne dla wszystkich użytkowników. Teraz chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, gdzie jeszcze i jakich informacji mogą Państwo szukać na naszych stronach.

***
Przekaźniki kontroli stanu izolacji i przekaźniki różnicowoprądowe firmy BENDER
Niemiecka firma BENDER specjalizuje się w produkcji urządzeń i systemów do kontroli stanu izolacji w sieciach elektrycznych. Produkcję rozpoczęto w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku od przekaźników sygnalizujących uszkodzenie izolacji w sieciach górniczych - od ich nazwy rynkowej A-Isometer® przyjęło się potocznie nazywać te przekaźniki izometrami. Wraz z rozwojem zainteresowania stopniowo udoskonalano same izometry, jak i rozszerzano produkcję o przekaźniki różnicowoprądowe, wprowadzano systemy do lokalizacji doziemienia w pracującej sieci, a wraz z rosnącym zaufaniem do wysokiej jakości wyrobów oferowanych dla przemysłu wprowadzono także osobną linię produktów do kontroli zasilania w szpitalach - system MEDICS, do dzisiaj będący przodującym rozwiązaniem w tej dziedzinie.

***
Mikroprocesorowe regulatory serii ER300 firmy EDO
Seria regulatorów ER300 przeznaczona jest do pomiarów i regulacji temperatury lub innych wielkości fizycznych takich, jak: ciśnienie, wilgotność, położenie, poziom czy przepływ, przetworzonych na sygnał elektryczny (wartość prądu, napięcia lub rezystancji). Cechą szczególną mikroprocesorowych regulatorów serii ER300 jest obszerny zestaw wejść pomiarowych, metod regulacji i funkcji dodatkowych przy różnych rozmiarach obudów oraz dobre właściwości dynamiczne. Cechy te pozwalają na stosowanie ER300 w bardzo wielu dziedzinach takich, jak: przemysł spożywczy, ciepłownictwo, ceramika, hutnictwo, produkcja tworzyw sztucznych, chłodnictwo, ogrodnictwo oraz w innych układach pomiarowych i regulacyjnych.

***
Chwalić się - jeżeli jest czym - trzeba
HELUKABEL Polska, działający na rynku czwarty rok, ma się czym pochwalić i może być dumny z kilku powodów, ale powiemy tylko o trzech. Nowe biuro regionalne - od początku tego roku działa w Gdyni nasze nowe biuro regionalne. Obsługuje ono głównie obszar: od Koszalina na zachodzie, przez przedpola Torunia na południu, po Bartoszyce na wschodzie. Powstało ono po to, by nasi klienci byli jeszcze lepiej obsługiwani. Nowa siedzibab - właśnie się z nią oswajamy. W momencie, gdy artykuł jest pisany, zaczynamy przeprowadzkę. Oficjalne jej otwarcie jeszcze przed nami. Nowa siedziba to nowoczesny magazyn wraz z budynkiem biurowym, a jej usytuowanie jest idealne. Znajduje się ona w miejscowości Krze Duże koło Radziejowic, przy trasie szybkiego ruchu Warszawa-Katowice, nieopodal ogólnopolskiego centrum logistycznego w Mszczonowie, na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych wschód-zachód i północ-południe oraz w pobliżu planowanego przecięcia autostrad.

***
FERRAZ - bezpieczniki najwyższej jakości
Bezpieczniki oraz inne systemy przeciwzwarciowe zabezpieczają kosztowne urządzenia elektroniczne. Wydaje się, że na tym ich rola się kończy. Ale nie tylko - przez minimalizację czasu awarii chronią wydajność produkcji; ograniczają koszty napraw i utrzymania oraz chronią ludzi przed potencjalnymi zagrożeniami wywołanymi przez przepięcia.

***
Kamery termowizyjne ThermoVision A40
Nowe kamery termowizyjne z rodziny ThermoVision A40 stanowią kontynuacje serii A20, która pojawiła się w 2003 roku. Ich główne przeznaczenie to stały nadzór nad procesem produkcji, kontrola jakości od strony temperatury czy prace naukowo-badawcze. Wykorzystując wieloletnie, bo ponad 40-letnie, doświadczenie w konstruowaniu i produkcji urządzeń opartych o detekcję podczerwieni, FLIR Systems wprowadziła na rynek nową rodzinę kamer termowizyjnych, przekazując w ręce technologów, automatyków, szefów produkcji bardzo nowoczesne narzędzie, które można użyć w wielu zastosowaniach związanych z kontrolą temperatury lub jej rozkładu na powierzchni badanego obiektu. Kamera termowizyjna ThermoVision A40 w połączeniu z oprogramowaniem ThermaCAM Researcher może stanowić również potężny instrument dla naukowców, lekarzy, a w wydaniu obserwacyjnym dla służb ochrony.

***
Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny SCHLEGEL
Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne firmy Schlegel wyróżniają się niezawodnością i przyjemnym, nowoczesnym wyglądem. Od wielu lat corocznie zdobywają nagrody i wyróżnienia za koncepcję i wykonanie. Dostępne są na wszystkie typowe otwory montażowe Ć30, Ć22, Ć16 mm oraz prostokątne 23 x 23, 24 x 24, 24 x 48 i 26 x 26 mm. Wszystkie przyciski i przełączniki standardowo wykonane są w stopniu ochrony IP65, a z uszczelką można uzyskać nawet IP67.

***
Przekaźnik nadzorczy - kontrola napięcia
Nową pozycją w asortymencie włoskiej firmy Finder jest przekaźnik nadzorujący napięcie. Przekaźnik jest dostępny w dwóch wariantach: 1-fazowy 230 V i 3-fazowy 400 V. Zakłócenia w dostawach energii prowadzą często do niekontrolowanego działania maszyn i urządzeń, takiego jak zmiana kierunku lub zakłócenie obrotów, przegrzanie, przeciążenie albo niedociążenie. Niejednokrotnie pojedynczy silnik jest przyczyną przestoju całej linii technologicznej i przerwania pracy w danym wydziale produkcyjnym, a nawet w całym przedsiębiorstwie. W eksploatacji maszyn i urządzeń szczególnie niebezpieczne, zarówno ze względu na następstwa techniczne, jak i finansowe, są usterki powodujące unieruchomienie lub niepożądane stany pracy. Często koszty produkcji mogą przekroczyć koszt naprawy silnika, np. przewinięcia uzwojeń, lub jego wymiany na nowy.

***
Wyłączniki zgodne z ATEX - nowe asady certyfikacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
Od lipca 2003 r. wszystkie urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym wprowadzane na rynek Unii Europejskiej muszą mieć certyfikat ATEX (dyrektywa 94/9/EC). W maju br. wymóg ten obejmie także nasz kraj. Wdrożenie nowego systemu atestacyjnego było podyktowane koniecznością unifikacji metod oceny zagrożeń oraz klasyfikacji urządzeń ze względu na ich przydatność w różnych strefach zagrożonych wybuchem.

***
INTERTELECOM - nie tylko wydarzenie marketingowe
Na terenach Centrum Targowego EXPO w Łodzi odbyła się XV edycja Międzynarodowych Targów Łączności Intertelecom. Organizatorem ekspozycji, która trwała od 2-4 marca br., były Międzynarodowe Targi Łódzkie. Według zgodnych opinii specjalistów i przedstawicieli branży Targi Intertelecom są najważniejszą i największą imprezą telekomunikacyjną w Polsce.

***
MTG 2004 - Nie tylko rozwiązania globalne
Jubileuszowe 10. Targi "Napędy i Sterowanie" oraz towarzyszące im 8. Targi "Elektroinstalacje" odbyły się w dniach od 17 do 19 lutego br. w Gdańsku. Prezentowało się tam blisko 80 wystawców. Nowością tegorocznej ekspozycji była "Giełda Maszyn i Urządzeń 2004". Zarówno "Napędy i Sterowanie", jak i "Elektroinstalacje" są liczącym się w branży spotkaniem środowisk naukowych i przemysłowych, promującym najnowsze polskie osiągnięcia i technologie dla wielu dziedzin gospodarki. Na Targach tradycyjnie zaprezentowane zostały nie tylko rozwiązania globalne, ale również jednostkowe, przygotowane w oparciu o specyficzne wymogi danego projektu.

Reklama