Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 01/2024

Napędy i Sterowanie
numer 01/2024


Panele HMI Weintek wspierają fotowoltaikę!
EDAP to polska firma, która jest twórcą autorskiego projektu – sterownika Solar Tracker przeznaczonego do pozycjonowania paneli słonecznych na podstawie pozycji słońca. Sterownik Solar Tracker został uzupełniony o panel operatorski Weintek CMt SVR102
od firmy MultiProjekt w celu kompleksowego zarządzania trackerami.

***

Uniwersalna platforma wyświetlaczy i komputerów pokładowych​
Wyświetlacze i komputery CrossControl są stosowane w szerokim zakresie aplikacji, między innymi w systemach HMI maszyn budowlanych, terminalach ISOBUS w ciągnikach rolniczych, jako główne wyświetlacze w samobieżnym sprzęcie do kontroli procesów oraz specjalistycznych rozwiązań interfejsu HMI dla podsystemów i systemów dodatkowych, takich jak mieszalniki płynów i wagi.


***

Stacje ładowania LINTELI – Targi SOLAR ENERGY EXPO 16 – 18 stycznia 2024 r.
Wzięliśmy udział w dniach 16 – 18 stycznia 2024 r. w targach branżowych SOLAR ENERGY EXPO, które są Targami Odnawialnych Źródeł Energii. Targi odbyły się w Nadarzynie koło Warszawy, w jednym z większym centrów targowych w Polsce. Celem była promocja naszych rozwiązań i ekspozycja rynkowa naszej firmy. Prezentowaliśmy produkty i usługi dotyczące elektromobilności oraz fotowoltaiki.

***

Targi Dremasilesia. Regionalne targi maszyn, narzędzi i komponentów dla przemysłu drzewnego powracają na Śląsk
Już w kwietniu 2024 roku Katowice ponownie staną się najważniejszym, regionalnym miejscem spotkań liderów branży drzewno-meblarskiej. Dremasilesia została stworzona z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach, zainteresowanych współpracą z czołowymi przedstawicielami przemysłu drzewnego. W programie nie zabraknie również atrakcji dla pasjonatów i hobbystów.

***

Bezpieczeństwo zasilania bram przemysłowych
Aspekt bezpieczeństwa jest bardzo szerokim zagadnieniem i ściśle powiązany jest z każdym etapem realizacji inwestycji od projektu i budowy obiektu przemysłowego po jego docelowe funkcjonowanie. Z perspektywy zasilania jednym z istotnych obszarów jest skuteczne zabezpieczenie zasilania klap oddymiających i bram.

***

AUTOBUSY. Część 4. Konwersja napędów spalinowych na elektryczne. Ostatnie wyzwania, ale czy na pewno…?
To kolejny artykuł realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój” nr projektu POIR 01.01.01-00-1705/20, dotyczącego konwersji napędu spalinowego na elektryczny w autobusach. Warto więc podsumować dotychczasowe osiągnięcia i zastanowić się jakie wyzwania postawi przed nami projekt w przyszłości. Chociaż nie możemy pochwalić się w pełni wykonanym zadaniem, wiele ambitnych celów zostało spełnionych, które z pewnością przybliżą nas do osiągnięcia sukcesu i przedstawienia ostatecznych wyników prac.

***

Księżycowy przenośnik z napędem NORD
System zaprojektowany przez studentów z Krakowa zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie w USA. NORD dostarczył do urządzenia kompletny system napędowy.

***

SHARKBITE I JOHN GUEST AIR & PNEUMATICS. Dwa światowej klasy, niezawodne rozwiązania typu push-fit, które pasują do wszystkich zastosowań sprężonego powietrza i pneumatyki
Sprężone powietrze jest to powietrze utrzymywane pod pewnym ciśnieniem, które zwykle jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. W krajach europejskich od 8% do 10% energii elektrycznej jest wykorzystywane do wytwarzania sprężonego powietrza. W przemyśle (po sprężeniu do odpowiedniego ciśnienia) powietrze wykorzystywane jest jako nośnik energii do zasilania maszyn i urządzeń o napędzie pneumatycznym. Może być również stosowane jako nośnik informacji w pneumatycznych układach sterowania. Przygotowanie sprężonego powietrza realizowane jest w specjalnych urządzeniach sprężarkowych, składowane jest w zbiornikach, a jego transport odbywa się z wykorzystaniem rur i elementów instalacji pneumatycznych.

***

Ryszard Klencz
Transformacja energetyczna – dokąd zmierzamy?
Warto bardzo mocno podkreślić, że o ile wojna w Ukrainie w początkowym okresie spowolniła procesy dekarbonizacyjne w Europie, a zwłaszcza w Polsce, to w nieco dalszej perspektywie może znacząco przyspieszyć transformację energetyczną. Wynika to z faktu, że droga energia wymusza radykalną poprawę efektywności energetycznej i przyspiesza rozwój OZE we wszystkich sektorach gospodarki.

***

Sebastian Guja, Janusz Piotrowski, Łukasz Niesporek, Andrzej Chmiela, Adam Smoliński​
Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej przykładowej przepompowni wód z niecki bezodpływowej
Podziemna eksploatacja złóż oddziałuje na środowisko zarówno w okresie czynnego wydobycia, jak i po jego zakończeniu. Niezależnie od sposobu prowadzenia eksploatacji deformacje terenu wpływające na zmiany stosunków wodnych zawsze towarzyszą wybieraniu złóż. Jednym z objawów osiadań terenu jest powstawanie niecek bezodpływowych, a w nich obszarów podtopień.

***

Jerzy Bakalarczyk
Sterowanie silnikami elektrycznymi w przekształtnikowych układach fotowoltaicznych
W ostatnim czasie poświęca się sporo uwagi zastosowaniom instalacji fotowoltaicznych. Spotyka się je obecnie w różnych dziedzinach techniki i w publikacjach prognozuje się ich rozwój. Dość ciekawym rozwiązaniem jest np. wykorzystanie w transporcie miejskim. Innym przykładem może być korzystanie z energii słonecznej do zasilania różnego rodzaju napędu pomp.

***

Artur Polak
Szczególny przypadek awarii silnika indukcyjnego w podziemiach kopalni węgla kamiennego
Najczęstszymi awariami eksploatowanych silników indukcyjnych są awarie węzłów łożyskowych spowodowane: uszkodzeniem łożyska (w tym prądami łożyskowymi), brakiem smarowania łożyska, a także nieprawidłowym połączeniem silnika z urządzeniem napędzanym. Częstą przyczyną uszkodzenia silnika jest awaria układu elektroizolacyjnego obwodu stajana.

***

Urszula Kałużna, Michał Koch​
Eksploatacja i diagnostyka transformatorów w fabryce
Zakłady produkcyjne i fabryki mają na wyposażeniu transformatory, które zapewniają dostarczanie energii elektrycznej na linie technologiczne. W sumie może to być kilkanaście transformatorów. Produkcja zakładu jest uzależniona od transformatorów. Służby utrzymania ruchu są odpowiedzialne za stan techniczny transformatorów. Pomocna w tym jest Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów RIET, która w punkcie 6.1.3 opisuje „Badania techniczne transformatorów w eksploatacji”, a w załącznikach podaje metodykę badań.

***

Tomasz Zyzak, Piotr Gaj
Czy interfejsy HMI mogą być bardziej kooperacyjne?​
Rosnące koszty produkcji, w tym surowców, mediów, serwisu, wysoka presja kosztowa finalnego produktu jak również braki kadrowe oraz znacząca konkurencja stawiają przed zakładami produkcyjnymi nowe wyzwania. Obecnie, poza typowymi ścieżkami zapewniania konkurencyjności związanymi z ceną czy innowacyjnością produktu, przedsiębiorstwa muszą także konkurować innowacyjnością procesów produkcyjnych i zastosowanych w nich technologii, szczególnie cyfrowych.

***

Stephen M. Omohundro​
Podstawowe pobudki SI​
Z pewnością nie można wyrządzić żadnej krzywdy, konstruując robota grającego w szachy, nieprawdaż? W tym artykule przedstawiono argumenty, że robot taki w rzeczywistości może być niebezpieczny, chyba że zostanie zaprojektowany bardzo ostrożnie. Bez zastosowania specjalnych środków ostrożności taki robot będzie opierał się wyłączeniu go, będzie próbował włamać się na inne maszyny, będzie starał się robić własne kopie oraz będzie próbował zdobyć zasoby, nie zważając przy tym na bezpieczeństwo innych osób.

Reklama