Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 02/2000

Napędy i Sterowanie
numer 02/2000


J. Przybylski, Z. Szulc
Określanie zawartości harmonicznych w napięciu i prądzie zasilającym zakłady przemysłowe
Polskie normy i przepisy wykonawcze do Prawa Energetycznego określają jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców. Zakłady przemysłowe zużywają ponad 55% wytworzonej energii elektrycznej. Będąc największym odbiorcą, są też znaczącym źródłem pogarszania jakości energii elektrycznej. Przyczyną tego zjawiska jest coraz większa ilość odbiorników nieliniowych (z urządzeniami energoelektronicznymi). Odbiorniki te z jednej strony umożliwiają stosowanie coraz nowszych technologii oraz oszczędzania energii, a równocześnie eksploatowane w sposób niewłaściwy (lub też ich konstrukcja powoduje pracę generującą zakłócenia) są przyczyną pogarszania się jakości energii elektrycznej.

***
M. Hartley
Nowe napędy Eurotherm Drives
Eurotherm Drives wprowadza na rynek całkowicie nową serię napędów, która zawiera w sobie najlepsze rozwiązania stosowane dotychczas w napędach AC i DC. To unikalne podejście zaowocowało takimi korzyściami dla użytkownika jak: wspólne dla napędów AC i DC oprogramowanie, nastawa parametrów oraz komunikacja.

***
Kauko Metex - Vacon
Przemienniki częstotliwości, na których możesz polegać
Stosowanie elektroniki do rozwiązywania problemów sterowania silnikami stało się globalnym przemysłem. Przykład zakładów Vaasa Control Oy z miejscowości Waza w Finlandii znakomicie to potwierdza. Średniej wielkości fińska firma z powodzeniem konkuruje na światowym rynku napędów prądu zmiennego. Rok 1998 zaowocował nagrodą prezydenta Republiki Finlandii dla najlepszej fińskiej firmy produkującej na eksport. Jak osiągnięto taką pozycję w kraju słynącym z high tech?

***
K. Antczak
PC-ty i falownik 1 + 3 czyli jak ułatwić sobie życie z falownikiem
Znana brytyjska firma INVERTEK, producent falowników OPTIDRIVE z zakresu mocy 0,37 - 37 kW, postanowiła ułatwić ob-sługę swoich produktów tworząc zestaw narzędzi wykorzystujących coraz powszechniejszą obecność w automatyce przemysłowej komputera osobistego. Pecet, zadomawiając się praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu, nie ominął swoim zasięgiem takich elementów automatyki jak przykładowo PLC, układy pomiarowe, falowniki. Powszechność komputerów osobistych sprawiła, że nie tylko złożone układy są obsługiwane z poziomu PC, ale także pojedyncze elementy tworzące te układy.

***
Interspin
Energia pod kontrolą
Od 1992 roku firma INTERSPIN S.A. specjalizuje się w montażu i sprzedaży energooszczędnych urządzeń najnowszej generacji. Ponieważ energia elektryczna stanowi jeden z najważniejszych składników kosztowych każdego procesu technologicznego, tak ważne jest jej optymalne wykorzystanie i oszczędność wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Urządzenia oferowane przez naszą firmę pozwalają na ogromne oszczędności zużywanej energii (nawet o połowę).

***
B. Bany
Moduły elektroizolowane z diodami i tyrystorami firmy IR
Elektroizolowane bloki modułowe, które w ostatnich latach rozpowszechniły się na świecie, zalicza się do najnowszych przyrządów półprzewodnikowych mocy ze względu na swoją funkcjonalność i walory użytkowe, a także wynikające z zastosowania w urządzeniach energoelektronicznych korzystne efekty ekonomiczne. Idea konstrukcji elektroizolowanych bloków modułowych odpowiada łączeniu struktur półprzewodników mocy podobnie jak struktur elementów dyskretnych w układach scalonych.

***
Hager, M. Skąpski
Cel - integracja środowiska przemysłowego i naukowego
W Korporacji Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Mechanicznych skupionych jest 6 dużych przedsiębiorstw, 20 średnich i 3 małe . podział przyjęto na podstawie ilości zatrudnionych w tych zakładach pracowników. Do podziału nie zaliczono dwóch stowarzyszeń naukowo-technicznych tj. Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu oraz Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego ZG SIMP. Z sondażu jaki został przeprowadzony wynika, że zakłady produkcyjne . członkowie Korporacji - nie widzą konkretnego celu i bieżących korzyści wynikających z przynależności do Korporacji, nie biorą także pod uwagę strategicznych celów rozwoju przedsiębiorstwa.

***
M. Pierzchała
System radiowej transmisji informacji SATELCODE/SATELNODE
Urządzenia radiowej transmisji informacji alarmowych firmy Satel przeznaczone są do tworzenia prostych i rozbudowanych systemów przekazywania sygnałów binarnych lub alarmów drogą radiową na obszarze od kilku do kilkunastu kilometrów. Systemy takie wykorzystywane są do ochrony ludzi i mienia (zabezpieczenia przeciw pożarom i włamaniom, monitoring), a także do zdalnego przekazywania sygnałów sterujących.

***
Z. Psikus
Sterowanie trójfazowymi silnikami prądu przemiennego w napędach elektrycznych (część I)
Trójfazowy silnik elektryczny prądu przemiennego osiągnął sukces w napędach przemysłowych, już w pierwszej połowie XX wieku. Znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach, mimo, że sprawiał duże trudności przy regulacji prędkości obrotowej lub momentu. Do regulacji prędkości wykorzystywano metody mechaniczne: przekładnie i regulowane sprzęgła. Złożoność algorytmów sterowania prędkością lub momentem silnika prądu przemiennego nie pozwalała na budowanie prostych i tanich układów napędowych, które można masowo stosować w różnych gałęziach przemysłu.

***
Żyta
Elektroniczne systemy sterowania pracą silników spalinowych
GAC (Governors America Corporation) jest wytwórcą nowoczesnych i specjalistycznych systemów do sterowania pracą tłokowych silników spalinowych. Systemy te są obecnie szeroko stosowane przez wiodących na świecie producentów silników w celu zapewnienia optymalnych parametrów pracy, szczególnie w przypadku napędu prądnic w agregatach prądotwórczych, urządzeń przeładunkowo . transportowych, napędów morskich, lokomotyw i szeregu innych maszyn.

***
Lenze
Technika napędów w liniach automatycznego sortowania paczek
Istotnym elementem systemów transportowych jak i sortujących jest technika napędów. O wydajności i pewności ruchowej stosowanego systemu decyduje przyjęta koncepcja logistyczna. Jednak także motoreduktory zastosowane jako napędy w urządzeniach transportowych i rozdzielających mają duży wpływ na wyniki ekonomiczne całego procesu. Przykładem efektywnego współdziałania wszystkich elementów biorących udział w wewnątrzzakładowym systemie logistycznym jest całkowicie zautomatyzowana linia firmy DPD-Rhenania z Heilbronn służąca do sortowania paczek.

***
M. Miecielica
Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania w mechanice
Komputerowe systemy wytwarzania CAM (CAM - Computer aided manufacturing) stanowią praktyczne zastosowanie technologii informatycznej do produkcji wyrobów zaawansowanej technologii. Olbrzymie inwestycje w tę dziedzinę zastosowań techniki komputerowej zaowocowały znacznym wzrostem stopnia automatyzacji produkcji, poprawą jakości wyrobów i przyspieszeniem procesów przygotowania prototypów i produkcji seryjnej.

***
St. Nawracaj
SEW o falownikach - prosto i zrozumiale
Niniejszy artykuł przeznaczony jest dla czytelników, którzy nie posiadają większego doświadczenia z napędami zasilanymi poprzez falowniki a z tych czy innych przyczyn muszą i na ten temat posiąść pewne kompendium wiedzy. Ograniczymy się więc do opisu podstaw zagadnienia - swoistego .pierwszego stopnia wtajemniczenia.. Jeśli jednak zdarzy się , że i znawcy tematu znajdą wyjaśnienia czy interpretacje których wcześniej nie znali, sprawi to autorom niniejszego artykułu dodatkową satysfakcję.

***
T. Uhl, Z. Mrozek, W. Szwabowski
Szybkie prototypowanie układów sterowania napędami z zastosowaniem komputera przemysłowego (część II)
W artykule przedstawiono procedurę szybkiego prototypowania systemu sterowania napędem laboratoryjnego modelu elastycznego ramienia robota. W opracowanej procedurze prototypowania zastosowano oprogramowanie Matlab-Simulink oraz generator kodu źródłowego w języku C (Real Time WorkShop). Jako sterownik docelowy zastosowano modułowy komputer przemysłowy pracujący na magistrali VME pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego VxWorks. Pierwsza część artykułu ukazała się w poprzednim numerze.

***
P. Glinka, T. Grzegocki
Kompaktowe czujniki ciśnienia
Liczne przedsiębiorstwa działające w branży chemicznej, paliwowej, energetyce i wielu innych wykorzystują kosztowne układy pomiarowe, określające z wielką precyzją ilość przepływającego medium. Wykorzystują ponadto sporą ilość prostszych urządzeń, zabezpieczających układy przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Wieloletnie doświadczenia producentów czujników mające doprowadzić do obniżenia kosztów przy jednoczesnym zachowaniu parametrów, doprowadziły do stworzenia tanich i bardzo niezawodnych urządzeń quasi-pomiarowych.

***
J. Kęsy
Precyzja zamknięta w małej przestrzeni
Bardzo często występuje problem zrealizowania napędu maszyny, której zapotrzebowanie na moment obrotowy zmienia się w krótkich odstępach czasu, następuje zmiana kierunku obrotów oraz znaczne przeciążenia wynikające z wymaganych bardzo dużych przyspieszeń. Spełnienie powyższych wymogów, z zachowaniem dodatkowo warunku małych gabarytów i rozsądnie niskiej masy napędu, bywa na tyle trudne, że często zmusza do zmian w koncepcji budowy. Krok taki jest z reguły bardzo kosztowny i znacząco wpływa na rentowność opracowania projektu.

***
K. Bencer
Dokładność i niezawodność pomiaru . czujniki siły MICROCELL.
Kiedy stajemy przed problemem monitorowania poziomu w zbiornikach czy silosach magazynowych, o konstrukcji stalowej, musimy rozstrzygnąć o wyborze sposobu pomiaru. Spośród wielu dostępnych metod takich jak: pomiar hydrostatyczny, ultradźwiękowy, radarowy, czujnikami tensometrycznymi czy z użyciem izotopów wybieramy najczęściej optymalny technicznie i ekonomicznie. Jeśli nasz wybór ograniczymy jedynie do metody wykorzystującej czujniki tensometryczne możemy skorzystać z czujników co najmniej kilkunastu renomowanych producentów.

***
T. Kiedrowski, W. Lubocki, J. Łobacz
Systemy sterowania i diagnostyki w Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A. (część II)
W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie nowe, komputerowe systemy sterowania i diagnostyki zainstalowane w Elektrowni Wodnej .Żarnowiec. SA. Są to: system sterowania pracą elektrowni - WDPF II, system monitorowania i predykcyjnej diagnostyki stanów dynamicznych hydrozespołów oraz maszyn pomocniczych - COMPASS i system monitorowania pracy hydrogeneratorów - HydroScan. Pierwszą część artykułu zaprezentowana została w poprzednim numerze.

***
Precia Molen
Nieudane dozowanie wagowe - winowajcy ...
Niejednokrotnie w swojej pracy zawodowej spotkałem się z pytaniem: dlaczego system dozowania oparty na sprzęcie renomowanej firmy okazał się użytkową porażką? Odpowiedź na to pytanie jest złożona i wymaga prześledzenia procesu dozowania. Oczywiście my skoncentrujemy się na dozowaniu wagowym, ale pewne informacje mają charakter uniwersalny. Pomijając oczywiście kwestię rzetelności pomiaru, bo zakładam, że zestaw był poprawnie dobrany, zmontowany i skonfigurowany.

***
W. Kollek, M. Łabik
Koncepcja laboratorium napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych
Artykuł zawiera opis wyposażenia i możliwości naukowo-badawczych i dydaktycznych laboratorium Zakładu Naukowego Napędów i Automatyki Hydraulicznej. Laboratorium posiada stanowiska firmy REXROTH, programy do prezentacji, symulacji i pomiarów układów i elementów hydraulicznych. Program komputerowy SimuFluid ma możliwość tworzenia i symulacji układów hydraulicznych, pneumatycznych i sterowań elektrycznych. W artykule zaprezentowano kilka przykładów rzeczywistych układów hydraulicznych i pneumatycznych (w tym proporcjonalnych) i elektrycznych, możliwych do zrealizowania na stanowiskach.

Reklama