Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 03/2000

Napędy i Sterowanie
numer 03/2000


Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski
Badanie wpływu korekcji i dokładności wykonania zębów na hałaśliwość przekładni zębatej
W artykule podjęto próbę określenia wpływu parametrów geometrycznych zazębienia i dokładności wykonania na poziom hałasu przekładni zębatej, na podstawie pomiarów poziomu drgań jej obudowy i poziomu emitowanego dźwięku. Badania przeprowadzano na stanowisku znajdującym się w Pracowni Wibroakustyki Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW umieszczonym w komorze bezechowej. Zaprojektowany specjalnie do tego stanowiska hamulec elektromagnetyczny o obniżonym poziomie hałasu oraz odpowiednio wyciszony napęd umożliwiały analizę zmian hałasu generowanego przez przekładnię zębatą w zależności od obciążenia i prędkości obrotowej.

***
Waldemar Fedorowicz
Zastosowanie przekaźników firmy FINDER do sterowania silników elektrycznych
Do silników elektrycznych małej mocy stosuje się jako wyłączniki przekaźniki elektromagnetyczne. Zaletą korzystania z przekaźników jest oszczędność miejsca, mniejszy pobór prądu sterującego i niższa cena w porównaniu do styczników. Jako wyłączniki silników elektrycznych często stosuje się przekaźniki firmy FINDER. Wysoka jakość wykonania, bardzo dobre parametry elektryczne i mechaniczne uzasadniają wybór przekaźników Findera.

***
Robert Sałkowski, Andrzej Szałek
Aparatura łączeniowa niskiego napięcia firmy DANFOSS
Firma Dacpol Sp. z o.o. ponad rok temu wzbogaciła swoją ofertę o aparaturę łączeniową niskiego napięcia produkowaną przez firmę Danfoss. Danfoss jest firmą znaną w Polsce przede wszystkim z szerokiej oferty produktów ciepłownicznych. W tej grupie najbardziej znane są przygrzejnikowe zawory termostatyczne. Rozwijając działalność w branży przemysłowej firma Danfoss zdecydowała się na przeniesienie produkcji styczników i przekaźników termicznych do Polski. Produkcja oparta o standard ISO 9001 gwarantuje wysoką jakość produktów, które z Grodziska Mazowieckiego wysyłane są na cały świat.

***
Konrad T. Lewandowski
Kaskady mocy
W Instytucie Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR we Wrocławiu stresują Niemców. Zachodni goście przyjeżdżają, oglądają rozwiązania techniczne, po czym pytają: "Dlaczego my tego nie mamy?". Powód jest taki, że polskiego przemysłu nie stać na kosztowne rozwiązania techniczne, więc inżynierowie z IGO skrupulatnie wyszukują "kruczki" w prawach przyrody, by uzyskać ten sam efekt kilkakrotnie taniej.

***
Michał Ziajowski
Nowoczesne przetworniki ciśnienia w układach ciśnieniowych
Pomiary ciśnienia w przemyśle najczęściej dokonywane są za pomocą aparatów potrafiących przetworzyć dane ciśnienie na sygnał lub impuls elektryczny, co z kolei pozwala automatycznie sterować procesami. Generalnie spotyka się dwie rodziny aparatów - elektromechaniczne i elektroniczne. Czujniki ciśnienia elektromechaniczne reagują zmianą położenia styków na osiągnięcie zadanej wartości ciśnienia. Działają na zasadzie czysto mechanicznej. Tłoczek lub mieszek przekazuje siły od płynu, porusza dźwignią, która jest blokowana przez kalibrowaną sprężynę. W momencie przezwyciężenia oporu sprężyny następuje załączenie styków.

***
Tomasz Grzegocki
Czujniki kontroli przepływu, część pierwsza - wkładka
Czujniki kontroli przepływu firmy TURCK przeznaczone są do nadzorowania przepływu medium, wszędzie tam, gdzie nie zachodzi konieczność pomiaru ilościowego przepływu, lecz nadzór zmian jego wielkości (prędkości) lub/i temperatury. Czujniki te służą do nadzorowania przepływu cieczy, w tym farb, lakierów, olejów, substancji żrących a nawet mokrego piasku oraz gazów. Brak elementów ruchomych zapewnia im praktycznie nieograniczony okres eksploatacji. Urządzenia mają zastosowanie w kontroli przepływu chłodziwa i smarów, w systemach chłodzenia i stygnięcia, przy napełnianiu zbiorników i przepompowywaniu (tanie i efektywne zabezpieczenie przed suchobiegiem i przeciekami), przy kontroli przepływu produktów a także dystrybucji wody, farb i paliw.

***
Jacek Kęsy
Niezawodność napędów cykloidalnych
Niezawodności, jako zdolność do spełniania wymagań, jest cechą urządzeń napędowych, z którą stykamy się niezwykle często. Już na etapie formułowania potrzeb stajemy przed problemem oszacowania satysfakcjonującego nas jej poziomu. Jest to czynność niezwykle ważna i w znacznym stopniu rzutująca na rentowność przedsięwzięcia.

***
Regulowany klimat w budynkach
U progu nowego tysiąclecia nikogo nie potrzeba przekonywać o niezbędności instalacji klimatycznych. Zachowanie odpowiednich warunków temperatury i wilgotności jest niezbędne w wielu pomieszczeniach począwszy od restauracji, banków, domów towarowych, sal szpitalnych, biur, pomieszczeń mieszkalnych itp. Właściwy skład jak i odpowiedni ruch powietrza są podstawą dla zdrowego klimatu w pomieszczeniu. Dbają o to przemienniki częstotliwości zapewniające bezstopniową regulację prędkości wentylatorów, a przy tym robią to w sposób szczególnie opłacalny, dzięki czemu np. Mona Lisa w Luwrze może spokojnie się uśmiechać.

***
Zbigniew Psikus
Sterowanie trójfazowymi silnikami prądu przemiennego w napędach elektrycznych - cz. 2
Układy automatyki, o programowanych przebiegach w funkcji czasu, wykorzystujące trójfazowe silniki elektryczne prądu przemiennego, oprócz łagodnego rozruchu i hamowania, wymagają szybkiej zmiany kierunków obrotów oraz precyzyjnego sterowania prędkością lub położeniem. Powinny mieć odpowiednią dynamikę i częstotliwość graniczną napędu. Pracując dorywczo lub w sposób przerywany wymagają zasilania z urządzeń przetwarzających energię elektryczną o parametrach stałych, na energię elektryczną o parametrach regulowanych.

***
Wiktor Szechowcow
Wpływ parametrów modelu układu napędowego na sprzężenie dynamiczne drgań jego elementów
Każdy model dynamiczny składa się z poszczególnych elementów, których parametry określają właściwości częstotliwościowe całego układu napędowego. Przy projektowaniu pożyteczna jest znajomość tego, jaki wpływ na drgania własne każdego z elementów modelu układu mają parametry innych elementów. O wpływie parametrów modelu na współzależność drgań jego elementów można sądzić na podstawie znajomości wartości sprzężenia dynamicznego drgań tych elementów. Rozpatrzymy to na przykładzie modelu o dwu ogniwach. "Ogniwem" będziemy nazywać element modelu składający się z dwu mas, połączonych łącznikiem sprężystym.

***
Sebastian Pyrdek
Aby dobrze zamieszać...
Komponowanie receptur z wykorzystaniem grawimetrycznego pomiaru masy na linii technologicznej do zarabiania ciasta w zakładach produkcyjnych jednego z większych światowych koncernów działających w branży wyrobów cukierniczych.

***
InteliGenR Modułowy Rozległy w Działaniu Sterownik Układów Agregatowych
InteliGenR jest rozległym w działaniu sterownikiem AMF dla pojedynczych i wielokrotnych układów agregatowych pracujących w trybie wyspowym lub równolegle. Modułowa konstrukcja umożliwia podnoszenie właściwości na różnych poziomach złożoności w celu otrzymania jak najlepszych wyników dla aplikacji żądanej przez klienta. Wbudowany synchronizator, izochroniczny rozdzielacz mocy, ochrona sieci i agregatu umożliwiają w pełni zintegrowane rozwiązanie dla układów agregatowych na bazie silników.

***
Czym jest zarządzanie dokumentacją?
Problematyka dotycząca systemów EDM/PDM jest bardzo szerokim zagadnieniem, jednakże w tym krótkim artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czym jest właściwie zarządzanie dokumentacją? Potrzeby człowieka pracującego z różnymi dokumentami można sprecyzować w kilku zdaniach: - zagwarantowanie dostępu do dokumentu tylko dla uprawnionej osoby, - dostęp do informacji na temat stanu opracowywanej dokumentacji w którymkolwiek momencie, - dostęp do informacji o dokumentach opracowywanych w przeszłości, - odszukiwanie dokumentów wg różnych kryteriów, - zapisywanie dokumentów różnego typu (pisma, umowy, wiadomości, schematy, modele, NC programy ...), - zapisywanie dokumentów z różnych źródeł (Microsoft Office, systemy CAD...).

***
Andrzej Janiszewski
Grawimetryczne systemy dozowania
Jakość dozowania materiałów sypkich jest uzależniona od ich właściwości przepływowych, charakterystyki organu dozującego (spirala, ślimak, rynna) i geometrii zbiornika. Jeśli zachowanie się i przepływ materiału są funkcją stopnia napełnienia zbiornika, w którym się on znajduje, szczególne znaczenie zyskuje odpowiednie kształtowanie wypływu materiału, tak aby zachować bardzo dużą stałość i dokładność jego dozowania.

***
Procter & Gamble instaluje terminal JaguarR
Lara Ivey: "Przez ostatnie kilka lat usprawnialiśmy zakład na szeroką skalę, w celu zautomatyzowania procesów produkcyjnych i poprawienia jakości i kontroli jakości. Zakład ten służy teraz za model dla wszystkich współpracujących punktów produkcyjnych firmy P&G na całym świecie. W ramach usprawnień zainstalowaliśmy terminal wagowy JaguarR firmy METTLER TOLEDO do sterowania procesami technologicznymi i kondycjonowania sygnałów. Niektóre terminale Jaguar są włączone do ogólnozakładowego systemu sterowania - systemu TDC 3000 DCS firmy Honeywell, dla sterowania złożonym dozowaniem. Inne współpracują ze sterownikami z pamięcią programowalną firmy Allen-Bradley. Jeszcze inne pracują jako proste terminale do wag jednostanowiskowych, podłogowych i stołowych".

***
Komputerowy system sterowania i rejestracji załadunku na wadze kolejowej
Przykładowy system sterowania i rejestracji załadunku na wadze kolejowej funkcjonuje w KWK "Piast". Ze względu na zły stan techniczny poprzedniej, mechanicznej wagi kolejowej, konieczne stało się przeprowadzenie remontu i modernizacji załadunku węgla. Zadanie to zostało powierzone Przedsiębiorstwu Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "Carboautomatyka" S.A. w Tychach. W pierwszym etapie prac wykonano nowy pomost wagowy podparty układem 6-cyfrowych czujników tensometrycznych z pomiarem masy na mierniku/koncentratorze D6 produkcji Precia Molen. Drugi etap prac polegał na zabudowaniu układu sterowania automatycznego i wizualizacji załadunku na wagony.

***
Wanda Piechocka
GDAŃSK - miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć polskiej i światowej nauki i techniki
Po raz szósty zespół Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. zorganizował targi producentów, kooperantów i sprzedawców zespołów napędowych i układów sterowania, skierowane głównie do projektantów, konstruktorów i firm oferujących zarówno gotowe rozwiązania projektowe i ich wykonawstwo. Honorowy patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Gospodarki, Politechnika Gdańska, Korporacja Napędów i Sterowania Hydraulicznego i Pneumatycznego oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Szeroki zakres tematyczny, oraz wzajemne uzupełnianie się ofert, a nie tylko konkurencja między nimi, obejmowały nowoczesne urządzenia i technologie prezentowane przez wystawców z kraju i zagranicy. Należy złożyć wyrazy uznania organizatorom targów za wprowadzenie, do tej komercyjnej przecież imprezy, elementów nauki.

***
Marian Skąpski
Korporacja wydawcą
W ostatnich dwóch wydaniach miesięcznika omówiona została geneza powstania, krótka historia, oraz najbliższe plany Korporacji Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych, która ma siedzibę we Wrocławiu. Dzisiaj pragniemy przybliżyć Państwu jedną z prac, które podjęto w Korporacji, aby zrealizować wcześniej przyjęte zadania. Korporacja, która stanowi zgrupowanie branżowe przedsiębiorstw /instytucji zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Komponentów i Technologii zajmujących się profesjonalnie zagadnieniami napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych, wyszła z inicjatywą opracowania i wydania "Informatora Technicznego Krajowej Hydrauliki Siłowej i Pneumatyki".

Reklama