Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 07/1999

Napędy i Sterowanie
numer 07/1999


Z. Pawelski
Sprawność hydropneumatycznych akumulatorów energii w napędzie hybrydowym
Działanie akumulatorów hydropneumatycznych oparte jest na wykorzystaniu ściśliwości gazu do akumulowania energii. Czynnikiem roboczym jest najczęściej azot, jako gaz obojętny. W sensie termodynamicznym można rozpatrywać akumulator jako jednorodny, zamknięty układ z odpowiednimi parametrami stanu. (...)

***
A. Stanaszek
Nowy typoszereg reduktorów i motoreduktorów produkcji BEFARED S.A.
Fabryka istniejąca ponad 120 lat, wywodząca się z Fabryki Maszyn i Odlewni Żeliwa założonej przez Edmunda Szmeję w 1877r., posiada 70-cio letnie doświadczenie w produkcji elementów napędowych. Rocznie około 2.000 odbiorców zamawia i kupuje w firmie około 6.000 wyrobów. (...)

***
Mannesmann Dematic w Wiedniu ... i w Mińsku Maz.
Redakcja miesięcznika .Napędy i Sterowanie. została zaproszona na konferencję prasową do Wiednia (Austria) zorganizowaną przez niemiecką firmę Mannesmann Dematic AG. Konferencja odbyła się w Hotelu Holiday Inn Crowne Plaza, a jej zasadniczy temat dotyczył 18 lat innowacji w technice dźwignicowej oraz oferty firmy dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. (...)

***
NORD Napędy
Konfiguracja w systemie modułowym programu produkcyjnego firmy Gietriebebau NORD
Dla zapewnienia możliwie jak najszerszego asortymentu oferowanych wyrobów (jednostek napędowych) firma Getriebebau NORD stosuje system modułowy z jednoczesną możliwością wyboru różnych rozwiązań szczegółowych w zakresie danego modułu. Pozwala to na optymalne skonfigurowanie jednostki napędowej spełniającej wymogi narzucone przez użytkownika. (...)

***
W. Pierzgalski
Zastosowanie mierników MPS i PMPS w diagnostyce obwodów sieci elektroenergetycznych (cz.III)
Mierniki MPS i PMPS, to mikroprocesorowe przyrządy realizujące w sieciach elektroenergetycznych (3f,4p) pomiar podstawowych wielkości elektrycznych, do których można zaliczyć: napięcia i prądy fazowe, moce - czynną, bierną i pozorną, współczynniki mocy - czynnej i biernej, częstotliwość oraz średnią moc czynną 15 minutową.

***
B. Masznicz
ELCAD - narzędzie dla każdego
ELCAD jest systemem CAD/CAE, czyli komputerowego wspomagania prac inżynierskich, rysowania i projektowania. Dzięki temu Elcad umożliwia nie tylko narysowanie schematu, ale potrafi również na podstawie schematu wygenerować np. tabele połączeń, listwy zaciskowe itd.

***
Unicon
Systemy elektroinstalacyjne Cable Management Systems
Austriacka firma DIETZEL UNIVOLT wprowadziła na polski rynek swoje produkty w postaci wysokiej jakości, bezpiecznych, odpornych termicznie, samogasnących, elektroinstalacyjnych rur sztywnych i giętkich wykonanych z tworzyw sztucznych, aluminium i stali oraz koryt kablowych z tworzyw sztucznych, stali i aluminium wraz z osprzętem pomocniczym.

***
Lenze -Rotiw
Wymagania w stosunku do nowoczesnych motoreduktorów
Dawniej przekładnie i napędy budowano najczęściej oddzielnie, natomiast obecnie w centrum zainteresowań konstruktorów znajdują się kompletne systemy zbudowane z mechanicznych przekładni i elektrycznych napędów. Wreszcie, wyłącznie dzięki precyzyjnej współpracy elektronicznego sterowania silnikiem i mechanicznego przełożenia, można zrealizować optymalny i oszczędny układ napędowy.

***
Ważenie rozproszone ... w terenie
W zakładzie o dużej powierzchni istnieje wiele zbiorników, których zawartość powinna być zważona. Wzajemne zależności między ilością produktu na różnych etapach procesu technologicznego wymagają połączenia wielu z nich w jeden system. Również poziom masy w zbiornikach powoduje konieczność podjęcia pewnych działań czasem w sporej odległości od samej wagi.

***
J. Cieślik
Urządzenia napędowe Schneider Electric
Schneider Electric od wielu lat oferuje użytkownikom na całym świecie urządzenia napędowe produkowane pod marką Telemecanique przeznaczone do silników asynchronicznych niskiego napięcia. Należą do nich przemienniki częstotliwości z rodziny Altivar Telemecanique oraz urządzenia łagodnego rozruchu typu Altistart Telemecanique.

***
W. Kollek, E. Palczak
Zastosowanie mikrohydrauliki w maszynach i urządzeniach (c.d.)
W pracy poruszono zagadnienia zastosowania mikrohydrauliki w systemach napędowych i sterujących w różnych dziedzinach przemysłu. Przedstawiono możliwości zastosowania mikrohydrauliki we współpracy ze sterowaniem elektronicznym i pneumatycznym.

***
J. Rokicki
Impulsowe i absolutne przetworniki pomiarowe obrotu
Wymóg precyzyjnego określenia położenia kątowego (pozycjonowania) elementu podlegającego ruchowi obrotowemu, a także potrzeba dokładnego zmierzenia prędkości obrotowej tegoż elementu, występują w urządzeniach i maszynach licznych gałęzi przemysłu, stanowiąc metrologiczne podstawy szeroko rozumianych układów napędowych.

***
W. Piechocka
Automatyka przemysłowa 700 m pod powierzchnią ziemi
KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Górniczy w Lubinie jest najstarszą z trzech kopalni rud miedzi w zagłębiu legnickim. Ale po przeprowadzeniu modernizacji, będzie najnowocześniejsza.

***
D. Morrison
Przepustowe filtry przeciwzakłóceniowe EMC
Dlaczego tak często się zdarza , że filtry przeciwzakłóceniowe są stosowane w wielu urządzeniach elektronicznych jako ostateczność lub jako modyfikacja ? Filtrowanie elektryczne powinno być uwzględniane na etapie projektowania urządzenia.

***
L. Rowiński
Układ sterowania i wektorowy układ napędowy wciągarki kablowej pojazdu głębinowego
W założeniu badane układy z falownikami wektorowymi winny zapewniać własności uzyskiwane przy wykorzystaniu wind z napędem hydraulicznym. Badano możliwości ich zastosowania w dwóch typach wciągarek.

***
T. Grzegocki
Czujniki indukcyjne do wszystkich metali
Jak wszystkie czujniki zbliżeniowe, czujniki Uprox. są bezkontaktowymi wyłącznikami krańcowymi, przeznaczonymi do wykrywania metali. W wyniku wieloletnich badań prowadzonych przez specjalistów firmy TURCK, powstało jednak zupełnie nowe urządzenie, w którym zamiast cewek z rdzeniem ferrytowym zastosowano trzy cewki powietrzne.

***
Siemens
Firma Siemens dla producentów obrabiarek i ich użytkowników
W Rudach k/Gliwic firma SIEMENS Sp. z o.o. zorganizowała po raz kolejny sympozjum obrabiarkowe. Spotkania poświęcone temu tematowi odbywają się cyklicznie co dwa lata. Zawsze uczestniczą w nich pracownicy firmy SIEMENS z Niemiec
 

Reklama