Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 02/2015

Napędy i Sterowanie
numer 02/2015


Andrzej Górczak
Nowa generacja sterowników, nowa era w automatyce
Nieustający proces doskonalenia to codzienność w zakładach produkcyjnych. Jest wyzwaniem nie tylko dla dostawców podzespołów automatyki, lecz przede wszystkim dla projektantów i inżynierów utrzymania ruchu. To oni odpowiadają m.in. za modernizacje linii, które zwiększają wydajność przy jednoczesnym spadku kosztów utrzymania, zapewniających konkurencyjność a w rezultacie sukces firmy na rynku.

***
Jakość jest naszą siłą napędową – to gwarant niezawodności
System prewencyjnego utrzymania ruchu gwarantem niezawodności.
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku stosuje usługi serwisowe na najwyższym poziomie.

*** 
Krzysztof Kania
VACON 100X i 20X® przemienniki częstotliwości do ekstremalnych warunków pracy – IP66
Idea stworzenia przemiennika częstotliwości, odpornego na skrajnie trudne warunki pracy doprowadziła do powstania serii VACON 100X i 20X.

***
Dominika Juszczyk, Rafał Konsek, Łukasz Krzak
Bluester – nowoczesne oblicze bezpieczeństwa
Bluester to bezprzewodowy system sterowania, który warto poznać. Zastosowanie technologii bluetooth i RFID daje możliwości dotąd niedostępne w wyrobiskach kopalnianych zagrożonych wybuchem. Bluester zwiększa mobilność operatora i  w  znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo pracy. Pełni również funkcje kontrolne, wymuszając stosowanie procedur bezpieczeństwa  i obniżając koszty eksploatacji.

***
Efektywność energetyczna według FESTO
Sprężone powietrze niesłusznie uważane jest za jeden z najtańszych nośników energii. Założenie to często prowadzi do akceptacji rozwiązań i procedur, które dopuszczają zbyt wysokie zużycie powietrza, traktując ten fakt jako nieistotny dla analizy bilansu ekonomicznego zakładu.

***
Ciągła kontrola silników, pozycjonerów i mechanicznych elementów napędów elektrycznych.
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn według Festo

Dzisiaj odbiorcy oczekują produktów, których obsługa jest intuicyjna, które są dostępne „od ręki” i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Ponadto inżynierowie oraz projektanci maszyn i systemów oczekują od swoich partnerów kompleksowego wsparcia. Koncepcja bezpieczeństwa Festo obejmuje nie tylko silniki i pozycjonery, lecz także mechaniczne elementy napędów.

***
NOWOŚCI – elementy pneumatyki Mindman
Nowe chwytaki obrotowe serii MCRH są zintegrowaną kombinacją siłownika obrotowego i chwytaka. Dzięki takiej konstrukcji uzyskuje się 22% oszczędności miejsca w porównaniu z tradycyjnym zastosowaniem siłownika obrotowego i mocowanego do niego chwytaka.

***
Aparatura łączeniowa do silników IE3
Na podstawie oceny skutków wdrożenia dyrektywy UE640/2009 i 04/2014 zakłada się zmniejszenie zużycia energii o 139 TWh do 2020 r. w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

***
Monika Gomółka
„iglidur® w trasie” – w Polsce
Chcąc uczcić jubileusz pięćdziesięciolecia firmy igus® oraz 30-lecie istnienia łożysk iglidur, w dniu 20 stycznia 2014 r. w światową podróż wyruszył samochód, aby zademonstrować wydajność i wytrzymałość polimerowych łożysk ślizgowych firmy igus®.

***
Lech Ptaszyński
Nowe moduły bezpieczeństwa w przetwornicach częstotliwości Danfoss VLT AutomationDrive FC 300
Powszechność stosowania przetwornic częstotliwości spowodowała konieczność określenia nowych definicji funkcji bezpiecznego wyłączenia napędu regulowanego przetwornicą częstotliwości (falownikiem).

***
Enkoder serii HOG 86E o zwiększonej odporności
Chcielibyśmy zaprezentować Państwu najnowszy enkoder firmy Baumer Hubner – seria HOG 86E wykonany w odpornej na działanie korozji aluminiowej obudowie. Obudowa prezentowanego enkodera nie wymaga zastosowania specjalnej ochronnej powłoki, która ma istotny wpływ na cenę urządzenia. Enkoder HOG 86E firmy Baumer Hubner przeznaczony jest dla aplikacji działających w trudnych warunkach środowiskowych a jego obudowa nie wymaga od użytkownika zastosowania dodatkowych środków ochronnych.

***
Aleksander Nowak
Przyszłość techniki napędowej: silniki SynRM o wysokiej sprawności z przemiennikami częstotliwości
Od momentu zaprezentowania przez firmę ABB pierwszych pakietów napędowych złożonych z synchronicznych silników reluktancyjnych (SynRM) oraz przemienników częstotliwości minęły już prawie 3 lata. Przez ten czas nastąpiło wiele zmian, nie tylko tych technicznych dotyczących samych urządzeń, ale również w nastawieniu klientów do zastosowania bardziej energooszczędnych rozwiązań. Wszystko wskazuje na to, że taka tendencja utrzyma się ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej, nowe regulacje i wymogi ze strony Unii Europejskiej, zabraniające wykorzystywania silników o niskiej sprawności, a także z powodu rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

***
Mariusz Snowacki, Zbigniew Kilichowski
Klasa „Super Premium” również w ofercie HF Inverter Polska
Wynaleziony w 1889 roku przez Michała Doliwo-Dobrowolskiego, genialny w swojej prostocie konstrukcyjnej, trójfazowy silnik indukcyjny z wirnikiem klatkowym stanowi obecnie podstawę przemysłowego napędu. Urządzenia te są największym odbiorcą energii elektrycznej zużywanej w europejskiej gospodarce.

***
Tobiasz Witor
Lenze BlueGreen Solutions
Inteligentne koncepcje, które chronią środowisko i obniżają koszty. Niemal połowa wytwarzanej w UE energii elektrycznej zużywana jest przez przemysł. Z tego około dwie trzecie energii zużywają elektryczne napędy. Żadna część procesu produkcyjnego, zautomatyzowanego transportu materiałów czy infrastruktura fabryki nie jest w stanie funkcjonować bez napędów elektrycznych. W związku z wysokim udziałem w ogólnym zużyciu i szerokim spektrum wykorzystania – napędy elektryczne stanowią niezwykle skuteczną dźwignię, umożliwiającą podniesienie efektywności wykorzystania energii. Obniżenie o ponad 20% z wykorzystaniem inteligentnych koncepcji jest całkiem realne. Lepsze wykorzystanie energii jest równoznaczne ze zmniejszeniem uciążliwości dla środowiska naturalnego, oszczędnością źródeł energii i ze zmniejszeniem kosztów energii przy utrzymaniu dotychczasowej produkcji. W ten sposób takie same wyniki produkcyjne można osiągnąć, zużywając znacznie mniej energii.

***
Tomasz Ofiara
Sterowniki Samba firmy Unitronics
Samba to kompaktowy kontroler przeznaczony do prostego sterowania maszyną, wyróżniający się konkurencyjnym, kolorowym i dotykowym panelem HMI. Jest świetnym rozwiązaniem wypełniającym rosnącą niszę aplikacji z niskim budżetem.

***
Nowości ze świata napędów NORD
NORD DRIVESYSTEMS zaprojektował przekładnię przemysłową zdolną do przeniesienia momentu obrotowego o wysokości 240 000 Nm z różnymi funkcjami specyficznymi dla aplikacji do kopalni w Maroko. To do tej pory jest to największy system z przekładnią w jednoczęściowym korpusie. NORD jest światowym liderem w tej technologii. Przekładnia napędza rozciągającą się na ponad dwa kilometry taśmę przenośnika, który porusza kilkusettonowy ładunek.

***
Klaudiusz Szymczak
Czy nasze systemy zarządzania są coraz lepsze?
Wiele firm posiada certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001 lub inne. Bardzo często zakłady jako cel stawiają sobie pozyskanie i utrzymanie tego certyfikatu i nie mają pomysłu, co dalej robić z systemem zarządzania.

***
Nowy moduł liniowy WObit
Przemieszczenia liniowe wykorzystywane są w wielu maszynach i systemach. Ze względu na zapotrzebowanie na urządzenia do realizacji tego zadania w różnych gałęziach przemysłu, powstało wiele rozmaitych rozwiązań. Firma WObit proponuje moduły liniowe własnej produkcji, których oferta rozszerzyła się o nowy produkt.

***
Wytrzymałe i odporne. Rozwiązania dla aplikacji mobilnych
Suche pola, na których wiruje kurz. Oblodzone drogi posypywane solą. Mokre leśne podłoże, na którym kombajny zrębowe walczą z błotem i brudem. Pojazdy transportowe i specjalne muszą pracować w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.

***
Sieci komputerowe w teorii i praktyce
Intensywny rozkwit technik cyfrowych w ostatnich latach nie byłby możliwy bez rozwoju sieci komputerowych. Aktualnie niemal wszystkie dziedziny funkcjonowania technologii informacyjnych oraz mediów elektronicznych wykorzystują sieci. Dotyczy to zarówno biur, domu, rozrywki, komunikacji, jak i systemów zarządzania i automatyzacji produkcji. Czy kadra techniczna dysponuje zatem wiedzą umożliwiającą swobodne, lub przynajmniej bezpieczne – poruszanie się w środowisku usieciowionym? Czytelniku, jeśli masz wątpliwości w odpowiedzi na to pytanie, to warto wybrać się na szkolenie lub inny rodzaj spotkania fachowców, gdzie można posłuchać i podyskutować o istotnych współczesnych technologiach, problemach i innowacyjnych aplikacjach.

***
TB-Automation – dostawca rozwiązań i komponentów dla automatyzacji montażu
Firma TB-Automation w swojej ofercie posiada szereg produktów i rozwiązań, które znajdują zastosowanie w automatyzacji procesu montażu. W ofercie firmy znajdują się:

***
Marek Trajdos, Mariusz Łukaszyński
Dyrektywa maszynowa a zagrożenia elektryczne w maszynach
Dla starszych maszyn (wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy w Unii Europejskiej przed 29 grudnia 2009 roku) deklarowano najczęściej spełnienie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa oczywiście przede wszystkim względem „starej” dyrektywy maszynowej 98/37/WE (MD), lecz również niskonapięciowej, kompatybilności elektromagnetycznej i ewentualnie innych, jak na przykład dotyczącej emisji hałasu do środowiska (tzw. dyrektywy hałasowej) czy sprzętu przeznaczonego do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX).

***
Dariusz Rzepisko, Maciej Sułowicz
Optymalizacja cyklu pracy napędu sprężarek śrubowych
Streszczenie: W artykule opisano charakterystykę pracy głównego odbiornika energii elektrycznej, silnika napędu sprężarki śrubowej pracującej w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystującym procesy zgrzewania i krawędziowania metalu. Przedstawiono wyniki badań poboru energii rejestrowanego multimetrem elektronicznym, współpracującym z komputerem osobistym PC. Badania wykonane zostały podczas pracy silnika sprężarki podłączonej do centralnej instalacji pneumatycznej. Dla zachowania stałego odbioru sprężonego powietrza do instalacji podłączono odpowiednie zawory upustu powietrza. Badania porównawcze składały się
z kilku 30-minutowych pomiarów. Za każdym razem zmieniano dolną, górną bądź obie granice ciśnienia zadanego na mikrokontrolerze sprężarki. W artykule przedstawiono 4 najbardziej istotne pomiary oraz korzyści, jakie mogą powstać przy zachowaniu odpowiednich ustawień. Najważniejszą istotą sposobu wykonania badań była jak największa uniwersalność sprzętu, dzięki któremu można dokonać pomiarów i analiz. Wszystkie pomiary wykonano z użyciem multimetru cęgowego, pozwalającego na zapis w komputerze osobistym PC, gdzie następowała akwizycja danych. Zapisane dane były dalej analizowane w programie Excel.

ENG OPTIMIZATION OF WORKING CYCLE AND ENERGY CONSUMPTION BY THE DRIVES OF SCREW COMPRESSORS
Abstract: In the paper there was described characteristic of work of main electric energy receiver of screw compressor motor which is working in a manufacturing company that uses welding and flanging processes. There were presented results of research of energy consumption registered by an electronic multimeter which was cooperating with the personal computer. The research was performed during work of screw compressor connected to a central pneumatic installation. For retain constant compressed air consumption there were connected adequate venting valves to the installation. Comparative research comprised of several 30-minute measurements. Each time there have been changed the minimum, maximum or both limits of pressure set on the microcontroller of the compressor. In the article four most important measurements and the benefits that may arise while maintaining appropriate settings were presented. The most important gist of the method to execution the research was the greatest versatility of equipment through which it you can make measurements and analyzes. All measurements were performed using a clamp multimeter in which we can record data in personal computer where data acquisition was performed. Recorded data were further analyzed in Excel program.

***
Roman Krok, Marian Pasko
Współczesne trendy doskonalenia konstrukcji turbogeneratorów
Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości zmniejszenia kosztów produkcji energii elektrycznej w wyniku modernizacji zwiększających moce znamionowe turbogeneratorów. Programy do obliczeń pola temperatury w dużych maszynach prądu przemiennego wspomagają prace związane z modernizacją turbogeneratorów. Turbogeneratory o podwyższonych mocach znamionowych pracują w wielu elektrowniach w Polsce oraz między innymi w: Bułgarii, Finlandii, Grecji, Słowenii, Korei i Chinach. Zaprezentowano przykład modernizacji turbogeneratora TWW‑200‑2(2A). Udoskonalone wentylatory o zwiększonym wydatku umożliwiły podwyższenie mocy znamionowej turbogeneratora o 20% przy jednoczesnym zachowaniu znamionowego współczynnika mocy.

ENG Abstract: The paper presents possibilities of reducing costs of electricity generation as a result of modernizations increasing the rated powers of turbogenerators. The programs for calculations of the temperature field in large ac machines have aided the works connected with modernization of turbogenerators. Turbogenerators of increased rated powers work in many power plants in Poland and abroad, among others in Bulgaria, Finland, Greece, Slovenia, Korea and China. An example of the TWW‑200‑2(2A) turbogenerator modernization is presented. The improved fans of increased discharge enabled the increase in the turbogenerator rated power by 20%, while at the same time keeping the rated load power coefficient.

***
Sebastian Berhausen, Andrzej Boboń, Roman Miksiewicz
Weryfikacja pomiarowa modelu polowo-obwodowego hydrogeneratora zainstalowanego w elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie
Streszczenie: W pracy przedstawiono dwuwymiarowy polowo-obwodowy model hydrogeneratora zainstalowanego w elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie. Model uwzględnia uzwojenie ułamkowe w stojanie, klatkę tłumiącą w wirniku, nieliniowe charakterystyki magnesowania rdzeni magnetycznych i ruch obrotowy wirnika. Weryfikację modelu polowo-obwodowego przeprowadzono w oparciu o porównanie zmierzonych i obliczonych metodą elementów skończonych charakterystyk biegu jałowego i trójfazowego zwarcia.

ENG Measurement verification of a field-circuit model of a hydrogenerator in the Zydowo pumped storage hydroelectric power plant
Abstract: A two-dimensional, field-circuit model of a hydrogenerator, installed in the Pumped Storage Power Plant Żydowo, is presented in the paper. This model accounts for the fractional-pitch stator winding, the rotor damper squirrel-cage, nonlinear magnetization curves and the rotor motion. Verification of the model have been carried out by the comparison of computed characteristics using the finite element method no-load and short-circuit characteristics with those obtained from measurements.
Keywords: hydrogenerator, no-load and short-circuit characteristics, field-circuit model, finite element method

***
Marek Dźwiarek
Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach. Cz. I. Skala zjawiska
Stosowanie urządzeń ochronnych i osłon do maszyn to konieczność wynikająca zarówno z przepisów prawa, jak i z kryterium moralnego, ponieważ ma zapewnić ochronę operatorów przed zagrożeniami. Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon polega na takiej ingerencji w ich konstrukcję, która powoduje, że przestają one skutecznie chronić pracowników. Prowadzone w CIOP-PIB badania wykazały, że praktycznie w każdym zakładzie produkcyjnym zdarzają się przypadki obchodzenia urządzeń ochronnych. Postępowanie takie może prowadzić do wypadków, w tym ciężkich i śmiertelnych. Należy zatem podejmować wszelkie możliwe działania w celu zapobiegania temu zjawisku.

***
Marek Dźwiarek
Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach. Cz. II. Zapobieganie
W poprzedniej części artykułu przedstawiono wyniki badań i analiz zjawiska obchodzenia stosowania urządzeń ochronnych do maszyn i osłon oraz jego wpływu na liczbę i ciężkość wypadków, które miały miejsce przy obsłudze maszyn. Analizy te pokazują, że skala zjawiska jest znacząca i ma duży udział w ogólnej liczbie wypadków. Uwidaczniają również, jakie znaczenie ma właściwe i skuteczne zapobieganie występowaniu tego zjawiska w przedsiębiorstwach. W tej części publikacji przedstawiona została prosta metoda, pozwalająca, z jednej strony, na przewidywanie, gdzie może nastąpić próba obejścia urządzeń ochronnych, a z drugiej, wskazująca jak temu zdarzeniu zapobiec.
 

Reklama