Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 04/2004

Napędy i Sterowanie
numer 04/2004


Wojciech Bachański
Technika liniowa spełniająca indywidualne życzenia klienta
Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o., mająca w swej ofercie m.in. elementy techniki liniowej Rexroth (wcześniej Rexroth STAR), oferuje również kompleksową pomoc w rozwiązywaniu problemów aplikacyjnych swoich klientów.

***
Napędy mechaniczne do wysokich prędkości
Do zastosowań ze szczególnie wysokimi prędkościami, jak np. w maszynach do produkcji półprzewodników, w przemyśle elektronicznym, Bosch Rexroth oferuje nowy napęd mechaniczny. Mechanizmy śrubowo-toczne, noszące nazwę „Speed”, składają się z rolkowanych śrub tocznych i nowo opracowanych pojedynczych, kołnierzowych nakrętek tocznych typu FEP-E-S. Nakrętki te posiadają szczególny rodzaj kołpaków końcowych, zapewniających styczny nawrót kulek o wysokiej sprawności. Kołpaki te skupiają wszystkie ważniejsze funkcje w jednym elemencie i gwarantują bardzo wysoką pewność działania całego systemu.

***
Wybrane funkcje przemienników częstotliwości firmy Moeller
Współczesne przemienniki częstotliwości są urządzeniami łączącymi niejednokrotnie cechy typowe dla urządzeń regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych oraz – z uwagi na liczbę funkcji – mikroprocesorowych układów sterujących. W niniejszym artykule zostały przedstawione przykłady praktycznego zastosowania kilku z grupy kilkudziesięciu dostępnych funkcji występujących w przemiennikach częstotliwości serii DF5 i DF6 oraz DV5 i DV6 będących w ofercie firmy Moeller.

***
ProfiBus i DeviceNet potrafią zapewnić zintegrowanym serwonapędom wydajność i elastyczność
- Zastosowanie komunikacji po szynie zbiorczej w nowoczesnych automatyzowanych maszynach i liniach technologicznych jest koniecznością. Rozwój w tej dziedzinie jest przyśpieszany dzięki zastosowaniu powszechnie dostępnych komponentów, umożliwiających łatwą i szybką instalację w systemie plug-and-play. Dzięki technologiom komunikacyjnym opartym na szynie zbiorczej można wyeliminować konieczność stosowania wielkiej ilości przewodów łączeniowych, które ponadto są potencjalnym źródłem trudnych do zlokalizowania usterek. Najpopularniejszym typem szyn zbiorczych są szyny ProfiBus i DeviceNet. Oferują one otwartą architekturę, odporną na zakłócenia i dynamiczną komunikację oraz, co nie jest bez znaczenia, istnieje szereg urządzeń, które można do nich podłączyć. Ich zastosowanie jest również korzystne finansowo. Obecnie do szyny ProfiBus można podłączyć 4,5 mln urządzeń, co powoduje, że ProfiBus jest numerem jeden między używanymi na świecie standardami szyn zbiorczych.

***
Paweł Piechota
Układy łagodnego rozruchu dla asynchronicznych silników klatkowych ac. Softstarty – cz. II
Sposoby zabezpieczeń – Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie jest zintegrowane w tym urządzeniu i musi być ono zainstalowane oddzielnie. Indukcyjny silnik jednofazowy, z odpowiednio dobranym zabezpieczeniem przeciążeniowym, nie powoduje zwarcia między liniami ani bezpośrednio do ziemi, tak jak niektóre inne rodzaje obciążeń, np.: spirale grzewcze. W uszkodzonych silnikach zawsze część uzwojenia ogranicza prąd zwarciowy. Jeżeli silnik zainstalowany jest w warunkach, w których jego zasilanie nie może być zakłócone, jako dopuszczalne zabezpieczenie przeciwzwarciowe stosuje się jednopolowy termiczno-magnetyczny przekaźnik przeciążeniowo-zwarciowy. Jeżeli istnieje ryzyko zwarcia na kablu, sterowniku lub obciążeniu, należy zastosować ultraszybki bezpiecznik, np.: Ferraz 660 gRB 10-25 z gniazdem ST-10.

***
Jan Kiciński
Diagnostyka pęknięć w wałach napędowych
Znany z literatury jest fakt, że imperfekcje materiałowe lub konstrukcyjne, typu pęknięcie wału, w niektórych przypadkach są w stanie wygenerować sprzężone drgania poprzeczno-wzdłużno-skrętne układu napędowego. Określone zostały przypadki, dla których pęknięcie jest w stanie wywołać znaczące sprzężone formy drgań, mogące być podstawą dla bardziej wiarygodnej i efektywnej diagnostyki, jak też i przypadki, dla których mechanizm sprzężeń zanika pomimo istnienia pęknięć o dużych głębokościach. Określony został stopień czułości nieliniowych i wzajemnie sprzężonych drgań układu na propagację pęknięcia oraz przeprowadzona została ocena ich użyteczności jako wyróżnika diagnostycznego stanu dynamicznego przyjętego układu.

***
Witold Ober
Nowoczesna technologia i najwyższa dynamika. Inteligentne napędy z DUNKERMOTOREN
Nowa generacja elektronicznie komutowanych silników prądu stałego wdrożona została do produkcji w Alcatel Dunkermotoren, zapewniając siłę i dynamikę w małej przestrzeni w trzech wielkościach. Silniki te są dostępne w różnych wykonaniach, również ze zintegrowaną elektroniką regulacyjną i łączem CANBUS.

***
Kompleksowe wspomaganie zarządzania
Aplikacje informatyczne stosowane przez największe przedsiębiorstwa nie odpowiadają wymogom firm średniej wielkości. W ich przypadku musi to być rozwiązanie o przystępnej cenie, krótszym czasie wdrożenia, mniej złożone, a jednocześnie uwzględniające specyfikę danej branży. Takie są rozwiązania z rodziny mySAP All-in-One, dostarczane przez SAP i firmy partnerskie SAP.

***
SPRINT Produkcja Przemysłowa firmy BCC
Zarządzanie firmą nie jest możliwe bez wiarygodnej informacji, która pozwala podejmować trafne decyzje. Systemy informatyczne klasy ERP zapewniają takie informacje, a ponadto ich wdrożenie pozwala firmie usprawnić realizację całego łańcucha logistycznego – od współpracy z dostawcami, przez zarządzanie zapasami i produkcję, po sprzedaż wyrobów.

***
SPEED firmy AII
Rozwiązanie branżowe SPEED przeznaczone jest dla przedsiębiorstw sektora produkcyjnego: przemysłu inżynieryjnego, narzędziowego, mechanicznego i elektromechanicznego, dostawców komponentów samochodowych i usług przemysłowych. SPEED jest efektem doświadczeń ai informatics zdobytych przy realizacji około 100 projektów SAP dla firm z sektora produkcyjnego.

***
Jan Wojciechowski, Przemysław Wyglądacz
Kształtowanie charakterystyk głównych napędów obrabiarek skrawających
Obróbka ubytkowa zajmuje wiodącą pozycję wśród technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Stawia się jej coraz wyższe wymagania odnośnie do dokładności i wydajności przy równoczesnym zmniejszeniu zagrożeń dla środowiska. Podstawowymi maszynami wytwórczymi są więc nadal obrabiarki skrawające, których konstrukcja ulega ciągłym zmianom.

***
Marek Ziembicki
Masz pomysł – system Q z Mitsubishi Electric nie ograniczy twojej inwencji
Ostatnie wersje sterowników MELSEC systemu Q, oferowane przez Mitsubishi Electric, stanowią uniwersalną i wyjątkowo elastyczną platformę automatyzacji, pokrywającą bardzo szeroki zakres zastosowań. Pierwsze wersje tego wszechstronnego systemu wieloprocesorowego zostały zaprezentowane cztery lata temu. Warto przypomnieć, że europejska premiera Q odbyła się w Krakowie. W swoim obecnym, nowym wcieleniu system ten zyskał pełną funkcjonalność sterownika ruchu oraz poprzez moduł przemysłowego PC został zintegrowany z technologiami informatycznymi. Jednocześnie nowo wprowadzone uproszczone modele jednostek centralnych klasy PLC: Q00J, Q00 i Q01 są bardzo atrakcyjną ofertą przy prostych aplikacjach. Wszystkie te właściwości powodują, że system Q jest doskonałym wyborem dla obecnych i przyszłych potrzeb przemysłu – Mitsubishi Electric kolejny raz ustanawia nowy standard w automatyce przemysłowej.

***
Przełączniki PXI i SCXI
National Instruments rozszerza ofertę przełączników poprzez udostępnienie pięciu nowych przełączników PXI i SCXI o dużej gęstości upakowania, które zwiększają o 433 procent gęstość przekaźników. NI PXI-2530, SCXI-1130, PXI-2529, PXI-2567oraz SCXI-1167 przełączają adresy dla szerokiego zakresu aplikacji, by łączyć potrzeby inżynierów projektujących automatyczny sprzęt testujący (ATE – automated test equipment).

***
Nowy NI CVS-1455 Compact Vision System
- National Instruments przedstawia NI CVS-1455 Compact Vision System, który zapewnia prawie dwukrotnie większą wydajność i czterokrotnie pojemniejszą pamięć niż NI CVS-1454 Compact Vision System zaprezentowany w lipcu Z tą zoptymalizowaną wydajnością inżynierowie mogą użyć nowego NI CVS-1455, by znacząco zwiększyć możliwości aplikacji kontrolujących wizję.

***
Autoryzowany Integrator Systemów ASTOR
Każdego roku ASTOR, krakowski dystrybutor automatyki przemysłowej z profesjonalnym serwisem, wyróżnia najlepszych na rynku specjalistów wdrażających systemy, nadając im swoją autoryzację. Uhonorowany integrator zapewnia wysoką jakość świadczonych usług na rynku automatyki. W połowie lutego 2004 r., w siedzibie Business Centre Club w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów Autoryzowanego Integratora Systemów ASTOR.

***
Edmund Ciesielski
Z Eltronem w świat automatyki. Nowość w technice pomiarów położenia kątowego: czujnik Halla w obudowie potencjometru
Istnieje wiele aplikacji, gdzie w następstwie automatycznych procesów zachodzi potrzeba wykonania pomiarów położenia różnych elementów. Zróżnicowane metody pomiarów oparte na szerokiej gamie czujników nie zawsze przynoszą określone efekty i oczekiwania.

***
Witold Jaszczuk, Michał Szymański
Silniki skokowe – cz. I. Właściwości, zastosowania i komutacja uzwojeń
Zanim zajmiemy się opisem właściwości i zastosowań silników skokowych, ustalić należy nazewnictwo. Pytanie zasadnicze brzmi: skokowy czy krokowy? W Polsce odpowiedź jest jednoznaczna – oczywiście skokowy [2, 3]. I to od ponad ćwierć wieku [1, 5, 6].

***
Piotr Krzyżostaniak
Przekaźniki nadzorcze dla kontroli bezpieczeństwa
W eksploatacji maszyn i urządzeń szczególnie niebezpieczne, zarówno ze względu na następstwa techniczne, jak i finansowe, są usterki powodujące unieruchomienie lub niepożądane stany pracy. Zakłócenia w dostawach energii prowadzą często do niekontrolowanego działania maszyn i urządzeń, takiego jak zmiana kierunku lub zakłócenie obrotów, przegrzanie, przeciążenie albo niedociążenie. Niejednokrotnie pojedynczy silnik jest przyczyną przestoju całej linii technologicznej i przerwania pracy w danym wydziale produkcyjnym, a nawet w całym przedsiębiorstwie. Często koszty produkcji mogą przekroczyć koszt naprawy silnika, np. przewinięcia uzwojeń, lub jego wymiany na nowy.

***
Producenci i dystrybutorzy elektroenergetyki, elektrotechniki przemysłowej, elektroniki przemysłowej oraz teleinformatyki i telekomunikacji – wykaz

***
Producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń dla wodociągów i kanalizacji – wykaz

***
International Carpathian Control Conference 2004
W malowniczo położonym Domu Wczasowym „Kościelisko” w Zakopanem organizowana jest kolejna konferencja z cyklu „International Carpathian Control Conference 2004”. Międzynarodowe spotkanie przygotowane w stolicy polskich Tatr, w dniach 25–28 maja br., tradycyjnie adresowane jest do naukowców oraz kadry inżynierskiej i menedżerskiej zakładów przemysłowych.

***
Wojciech Soliński
Nowe podejście do spraw bezpieczeństwa produktów w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej – część IV. Znak CE
Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka tego cyklu artykułów poniżej omówiona zostanie dyrektywa 89/336/EEC (EMC – „kompatybilność elektromagnetyczna” – tekst jednolity). Przedstawione będzie również planowane funkcjonowanie systemu oceny zgodności w Polsce w tym m.in. instytucje nadzoru rynku, kary związane z naruszeniem przepisów o ocenie zgodności i problem jednostek notyfikowanych.

***
ASTOR Tour de Pologne 2004. Automatyka i teleinformatyka w przemyśle
Na początku marca br. krakowska firma ASTOR wspólnie z Softechnik Sp. z o.o. zorganizowały pierwsze w tym roku seminarium z cyklu „ASTOR Tour de Pologne 2004”. Spotkanie, przygotowane w pięknych wnętrzach Pałacu w Krobielowicach koło Wrocławia, poświęcone zostało „Automatyce i teleinformatyce w przemyśle”.
Powrót
 
Łukasz Rostworowski
Nowy dział REFERENCJE w Portalu www.automatyka.pl
Systematyzowanie i zbieranie informacji z branży automatyki przemysłowej oraz branż pokrewnych to główny cel Portalu www.automatyka.pl. Aby móc je dobrze gromadzić i w łatwy sposób przekazać, potrzebne są do tego celu odpowiednie narzędzia. Starając się sprostać wymaganiom użytkowników, wzbogacamy już istniejące i tworzymy nowe mechanizmy do prezentacji firm, produktów oraz usług.

***
Nowe możliwości finansowe dla firm
Pozyskiwaniu kapitału oraz nowym technologiom poświęcona była konferencja z cyklu „Małe i średnie firmy w drodze do Unii Europejskiej”. W spotkaniu, które odbyło się 11 lutego br. w Katowicach, udział wzięli m.in. podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Tadeusz Kozek, wicemarszałek Województwa Śląskiego, Marian Jarosz, poseł RP, Barbara Błońska-Fajfowska oraz Iwona Czaplikowska reprezentująca Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego.

***
Jubileuszowy „Automaticon 2004”
Nieustanny postęp w rozwoju nowoczesnych technologii sprawia, że organizowane od 10 lat Targi Automatyki i Pomiarów „Automaticon” w Warszawie, są dziś nie tylko najważniejszym wydarzeniem w branży, ale również oknem na świat nieustannie postępującej automatyzacji i innowacji wprowadzanych w tej dziedzinie. Stanowią specjalistyczne forum zarówno dla producentów, jak i odbiorców automatyki przemysłowej.

***
Bowling z automatyką.pl
Doskonałą formą wspólnej zabawy był rozegrany II Turniej Bowlingu „automatyka.pl 2004” przygotowany trzeciego dnia Targów „Automaticon”. Zawody, zorganizowane w Centrum Rozrywki „Hula Kula” w Warszawie, przyciągnęły ponad 300 osób z 74 firm wystawiających się na Targach oraz firm zaproszonych przez Portal automatyka.pl.

***
Informatyka w energetyce
Po raz jedenasty zorganizowane zostało Sympozjum „Systemy informatyczne w energetyce”, które towarzyszyło Targom INFOENERGETAB. Spotkanie odbywało się w dniach 17–19 marca br. w siedzibie ZIAD w Bielsku-Białej, u podnóża malowniczej góry Szyndzielnia. Organizatorami Sympozjum były Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o., Instytut Automatyki Systemów Energetycznych i ZIAD Bielsko-Biała SA.

***
VIII Konferencja Automatyków w Rytrze
Tradycyjnie już w sercu Beskidu Sądeckiego zorganizowana zostanie VIII Konferencja Automatyków Rytro 2004. Dwudniowe wydarzenie zaplanowano w dniach 18–19 maja br. Główne cele spotkania to: przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki, promocja najnowszych urządzeń pomiarów i automatyki oraz integracja środowiska automatyków.

Reklama