Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 09/2000

Napędy i Sterowanie
numer 09/2000


Jerzy Sobczak, Marek Mencel
Nożyca latająca współpracująca z profilarką
(...)Przygotowując się do praktycznej realizacji przedsięwzięcia, założono, że firma Lenze Rotiw dostarczy kompletny układ napędowy profilarki, tzn. układ napędzający klatki oraz układ napędzający nożycę hydrauliczną. Po wstępnej analizie, zdecydowano się na zastosowanie przemiennika częstotliwości serii 8220 firmy Lenze do zasilania silnika napędzającego klatki profilarki oraz serworegulatora pozycjonującego do zasilania silnika serwo napędzającego nożycę hydrauliczną.(...)

***
Mariusz Malinowski, Marian P. Kaźmierkowski
Nowy modulator adaptacyjny
Zasadniczy postęp w nowoczesnej energoelektronice, jak: wysoka sprawność, małe wymiary i ciężar, duża dynamika i wysoka gęstość upakowania (ang. high power density) jest rezultatem tzw. pracy impulsowej, w której przyrządy półprzewodnikowe mocy sterowane są w trybie włącz/wyłącz, tzn. poza obszarem aktywnym charakterystyk. Prowadzi to do różnych typów modulacji, która jest podstawową techniką przetwarzania energii w przekształtnikach energoelektronicznych, przy czym najczęściej stosowana jest modulacja szerokości impulsów

***
Jerzyna i Marek Maciejewscy
Włoskie reduktory i silniki elektryczne
Partnerstwo trzech firm STM SpA, GSM SpA, REGGIANA RIDUTTORt Srl, których STM POLSKA jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski, gwarantuje klientom pełną gamę reduktorów - od ślimakowych poprzez walcowe, kątowe, po planetarne w pełnej gamie wielkości i przełożeń oraz silniki elektryczne od 0,09 kW do 350 kW we wszystkich wersjach montażowych.

***
Przemysław Anczakowski
Elektrim Motor młoda grupa z ponad 100-letnią tradycją
Czynione od pewnego czasu działania konsolidacyjne doprowadziły w 1998 roku do narodzin Grupy Elektrim Motor, w skład której wchodzą cztery spółki produkcyjne - Besel SA, Indukta SA, Celma SA, Emit SA. Gromadzone od wielu lat wspólne doświadczenia i wiedza umożliwiają dzisiaj spełnienie każdego wymagania naszych klientów.

***
Jacek Kęsy
Sprawność i ekonomia
Nowoczesny zespół napędowy, realizując założone funkcje, winien charakteryzować się wysokim współczynnikiem sprawności. W wielu przypadkach uzyskanie zadawalającego poziomu współczynnika ? nastręcza sporo trudności technicznych i technologicznych. Zależność od takich czynników, jak: typ zazębienia, własności współpracujących z sobą materiałów, dokładności obróbki, jakości powierzchni współpracujących, smarowania, prędkości względnej poślizgu i temperatury pracy - prowadzi najczęściej do konieczności pokonania szeregu barier technologicznych, co w znaczący sposób rzutuje na wartość urządzenia.

***
Wojciech Kuś
Automatyzacja małych maszyn technologicznych - PLC czy może OPLC?
Uruchamianie poszczególnych funkcji maszyny, wprowadzanie danych lub parametrów procesu oraz monitorowanie stanu urządzenia najczęściej odbywa się za pośrednictwem tzw. interfejsu użytkownika, czyli np. panelu operatorskiego. Jak widać, typowy układ sterujący zawiera dwa elementy, tj. sterownik oraz konsolę operatorską. Dlaczego zatem zamiast dwóch oddzielnych urządzeń nie skorzystać z tańszego rozwiązania, jakim jest sterownik PLC z wbudowanym panelem - czyli sterownika OPLC (Operating Panel + Programable Logic Controler)?

***
Józef Kozłowski
Transformatorowy filtr napięciowy
Transformatorowy filtr napięciowy jest transformatorem pracującym w normalnych warunkach, tak samo jak transformator energetyczny. W takim stanie pracy wartość skuteczna napięcia i prądu w obwodzie wtórnym jest praktycznie wprost proporcjonalna do wartości skutecznej napięcia i natężenia prądu w obwodzie pierwotnym. Budowa transformatora filtrującego oparta została na konstrukcji transformatora idealnego. Jedną z cech transformatora idealnego jest to, że posiada on charakterystykę liniową.

***
Jerzy Kudła, Michał Tokarz
Badania laboratoryjne układu łagodnego rozruchu i zatrzymania Altistart 46 firmy Schneider Electric
Układy łagodnego rozruchu i zatrzymania silników indukcyjnych zbudowane na bazie tyrystorowych sterowników napięcia od wielu lat są produkowane przez różne firmy przemysłowe zarówno krajowe (np. Apator - AMR), jak i zagraniczne (np. Siemens - Sikostart, Allen-Bradley - SMC, Schneider Electric - Altistart, Danfoss - MCD). Układy te ze względu na swą prostotę, dużą niezawodność i stosunkowo niewygórowaną cenę znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w układach zasilania silników indukcyjnych służących do napędu pomp, sprężarek, młynów, przenośników taśmowych, wentylatorów w szerokim zakresie mocy znamionowych od kilku kW do kilkuset kW i napięć od 100 V do 600 V.

***
Zbigniew Kaliński
Simmerring. ze zintegrowanym nadajnikiem sygnału
Pierścień uszczelniający wał - Simmerring. - to przykład innowacyjnych rozwiązań firmy Freudenberg Dichtungs- und Schwingungstechnik. Jest on synonimem bezpieczeństwa i pewnego działania, jako uszczelnienie radialne wału w wielu miejscach w pojazdach. Poprzez konsekwentne badania i rozwój nowych materiałów opracowano pierścień uszczelniający wał, który poza klasyczną funkcją uszczelniającą posiada jeszcze zintegrowaną funkcję nadajnika sygnału. Te dwie funkcje są zintegrowane w jednym elemencie. Takie pierścienie stosowane są wszędzie tam, gdzie konieczna jest informacja o prędkości obrotowej wału i kierunku obrotu.

***
Tadeusz Szczepanik
FREQROL 500 - przetwornice częstotliwości dla wymagających użytkowników
W cyklu artykułów poświęconych wyrobom automatyki przemysłowej MITSUBISHI ELECTRIC przedstawiamy dostępną obecnie na rynku polskim serię tranzystorowych przetwornic częstotliwości, znanych pod marką FREQROL i wyróżnikiem serii 500. Seria jest podzielona na modele, różniące się zakresem mocy i przeznaczeniem do napędów o różnym stopniu zaawansowania.

***
Maciej Lubaszka
Przetwornica częstotliwości MITSUBISHI ELECTRIC FR-A 540 w napędach dźwigów osobowych
Z punktu widzenia użytkownika, dobry napęd dźwigu osobowego oznacza bezpieczeństwo, komfort jazdy z nieodczuwalnym przyspieszaniem i hamowaniem, dokładność zatrzymywania się na przystankach oraz oszczędność energii elektrycznej.

***
Paweł Piechota
SOFTSTARTY - układy łagodnego rozruchu dla asynchronicznych silników klatkowych AC - cz. I
Silniki elektryczne prądu przemiennego stanowią obecnie największą grupę odbiorników energii elektrycznej na świecie. W Polsce w ubiegłym dziesięcioleciu skonsumowały one ponad 50% całej wyprodukowanej energii elektrycznej. Powodem tego jest szerokie zastosowanie napędów silnikowych w przemysłowych procesach technologicznych i układach automatyki. Największym problemem związanym ze sterowaniem trójfazowych silników prądu przemiennego (głównie asynchronicznych silników klatkowych) była regulacja prędkości obrotowej oraz zmiana ich momentu.

***
Anna Nozdryn-Płotnicka
LabVIEW 6i - najnowsze osiągnięcie National Instruments
W połowie sierpnia tego roku firma National Instruments wypuściła na światowy rynek wysoko produktywny język programowania służący do budowy systemów gromadzenia danych, oprzyrządowania i regulacji. Dzięki niemu można szybko tworzyć interfejsy użytkownika dla interakcyjnego sterowania swoimi systemami oraz określać funkcje systemowe poprzez zestawienie schematów blokowych. LabVIEW (dostępne w języku angielskim, japońskim, niemieckim i francuskim) ma zastosowanie we wszystkich branżach - od telekomunikacji przez biomedycynę i elektronikę po komunikację, przemysł samochodowy, lotniczy i astronomiczny.

***
Maciej Kosiak, Adam Stasiewski, Krystian Cyprych
Factory Suite - sposób na nowoczesne zarządzanie
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy swym zasięgiem obejmuje miasto Bydgoszcz oraz pięć sąsiednich gmin. Eksploatuje 8 ciepłowni, 35 kotłowni, ponad 400 km sieci cieplnych oraz około 5000 węzłów cieplnych. Tak duża liczba oraz różnorodność urządzeń, rozmieszczonych na dużym obszarze, zmobilizowała zakład do stworzenia systemu telemetrii. System ten został uruchomiony w KPEC Bydgoszcz w roku 1984, jako jeden z pierwszych w kraju w branży ciepłowniczej. Jest on stale rozwijany i modernizowany, wraz z rozwojem myśli technicznej oraz możliwościami i potrzebami przedsiębiorstwa.

***
Janusz Gędziorowski
Filtry sieciowe rfi, filtry wyjściowe du/dt
Filtry sieciowe tłumiące zakłócenia radioelektryczne znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w układach energoelektronicznych przekształcających energię elektryczną. W urządzeniach przekształtnikowych duża częstotliwość zmian prądu i duże stromości impulsów prądowych wywołanych komutacją bardzo szybkich przyrządów półprzewodnikowych mocy powodują zakłócenia elektromagnetyczne emitowane do otoczenia bezpośrednio ze źródła zakłóceń oraz przez sieć energetyczną (emisja przewodzona).

***
Ireneusz Bujalski
Plug and play z uniwersalnym złączem Hiperface.
Z chwilą wprowadzenia na rynek cyfrowego regulatora obrotów rozpoczęła się nowa era dla systemów sterowania silników - Motorfeedback. Dotychczasowe rozwiązania, np. stosowane rosolwery, są niewystarczające, przez wzgląd na ciągle rosnące wymagania, co do: oczekiwanej dokładności, rozdzielczości oraz przesyłanej informacji o komutacji.

***
Zbigniew Hanzelka, Ryszard Klempka
Pasywne filtry wyższych harmonicznych. Wybrane zagadnienia
Ciągły wzrost liczby odbiorników nieliniowych dużej mocy instalowanych w przemyśle sprawia, że pasywne filtry wyższych harmonicznych (wh) są nadal powszechnie stosowanym sposobem redukcji odkształcenia napięcia w punkcie ich przyłączenia. Opracowano wiele układów filtrów pasywnych LC, o różnych strukturach i różnych charakterystykach eksploatacyjnych. Nadal jednakże prosty filtr jednogałęziowy dominuje w zastosowaniach przemysłowych, a z całą pewnością stanowi podstawę dla zrozumienia działania bardziej rozbudowanych struktur filtracyjnych.

***
Termoplasty wysokotemperaturowe firmy Ensinger
(...)Oferta produktów obejmuje półwyroby i części gotowe, aż do kompletnych podzespołów włącznie oraz precyzyjne profile ze wszystkich termoplastów. Możliwe jest wytwarzanie ponad 500 modyfikacji tworzyw sztucznych, które znajdują zastosowanie w prawie wszystkich gałęziach przemysłu - od maszynowego, poprzez technikę medyczną, aż do techniki lotniczej i kosmicznej.

***
Julian Dobiecki
Pewny pomiar pH Połączenie między elektrodą a przetwornikiem o stopniu ochrony IP68
W przeszłości wilgoć i zanieczyszczenia stanowiły główne źródło błędów w systemach pomiarowych pH. Już najmniejsze ilości wilgoci na odcinku między elektrodą pH a przetwornikiem prowadziły przy tym wysokorezystancyjnym pomiarze do błędów lub całkowitego zaniku pomiaru. Dzięki skonstruowaniu systemu wtykowego TOP68 (rys. 1) firmie Endress+Hauser udało się zapewnić stopień ochrony IP68 dla tego wrażliwego odcinka układu pomiarowego.

***
Andrzej Stępień
Kompaktowe urządzenia pomiarowe
Badania dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania wyrobów elektrotechnicznych są niezbędne w ramach odpowiedzialności producenta za końcowy produkt. Odpowiednie urządzenia pomiarowe sterowane mikroprocesorami wyglądały jeszcze przed 10 laty jak prawdziwe wieże, wysokie na 2 metry i kosztujące często 300 000 zł i więcej. Obecnie zarówno wysokość urządzeń jak i ich ceny zmalały, pozostała wysoka jakość. Kompaktowe urządzenia pomiarowe, sterowane z oddzielnego PC lub posiadające własny wbudowany PC wypierają stare "wieżowce".

***
Janusz Rybski, Jorge Truffin
UTILCELL i przemysłowe ważenie
Hiszpański producent tensometrycznych przetworników UTILCELL istnieje na światowym rynku już od roku 1980. 20 lat doświadczeń w produkcji przemysłowej dało w efekcie przetworniki o wysokiej jakości, dokładności i niezawodności potwierdzone uzyskanymi międzynarodowymi certyfikatami i zatwierdzeniami typu. Przetworniki tensometryczne przeznaczone są do urządzeń ważących i pomiaru siły. UTILCELL jest obecnie jednym z głównych producentów przetworników tensometrycznych w Europie. Blisko milion przetworników ze znakiem UTILCELL pracuje już w przemyśle.

***
Henryk Haładewicz, Jacek Hulin, Dariusz Pitura, Adam Struzik
System sterowania i rejestracji załadunku węgla na wadze kolejowej w KWK "Piast"
Ze względu na stan techniczny mechanicznej wagi kolejowej konieczne stało się przeprowadzenie remontu i modernizacji załadunku na torze 102. W pierwszym etapie prac wykonano nowy pomost wagowy podparty układem 6 czujników tensometrycznych z pomiarem masy na terminalu odczytowym. Drugi etap prac polegał na zabudowaniu układu sterowania automatycznego i wizualizacji załadunku na wagony.

***
Planowana jakość Statystyczna kontrola procesu technologicznego
Thorntons, wiodący producent i dystrybutor specjalizujący się w wyrobach cukierniczych zastosował jasną strategię w dążeniu do ciągłych ulepszeń. Główna siedziba firmy Thorntons w Somercotes, Derby, jest produkcyjnym i dystrybucyjnym ośrodkiem szerokiego asortymentu wyrobów dostępnych w ekskluzywnych sklepach. Wytwarzanie produktów, szczególnie czekolad, o ujednoliconym standardzie, jest procesem wymagającym, który jednak zapewnił formie Thorntons reputację wiodącej marki.

***
MSV Międzynarodowe Targi Maszyn w Brnie (Czechy)
Spółka Targowa w Brnie, której głównym udziałowcem jest niemiecka spółka targowa Messe Düsseldorf organizuje w dniach 18 - 22 września 2000 r. na terenie Centrum Targowego w Brnie 42. Międzynarodowe Targi Maszyn oraz 2. Międzynarodowe Targi Obrabiarek. Jest to impreza, na której przeszło 2500 firm z 35 krajów zaprezentuje szeroką ofertę z dziedziny inżynierii i komponentów elektrycznych. Cała powierzchnia na terenie Centrum Targowego w Brnie została już sprzedana, co może zwiastować świetne interesy.

***
Specjalistyczne targi przemysłowe AUTOMATICON. 2001, POMPY i ARMATURA 2001
Już po raz siódmy zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON., które odbędą się w przyszłym roku w Warszawie w dniach 27 - 30 marca 2001 r. Ta dynamicznie rozwijająca się impreza znalazła szerokie uznanie w środowisku projektantów i producentów systemów automatyki i pomiarów, czego dowodem jest stały wzrost liczby wystawców i firm reprezentowanych, a wraz z tym powierzchni wystawienniczej.

Reklama