Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 02/2020

Napędy i Sterowanie
numer 02/2020


Dean Crumlish
Zwiększenie wydajności kontroli ruchu układów bramowych z dwuosiowymi napędami COPLEY Plus
Osie połączone w układ bramowy, czyli takie, w których ruch jednej osi liniowej napędzany jest dwoma silnikami, odgrywają ważną rolę w różnych zastosowaniach, takich jak plotery frezujące i obrabiarki CNC, montaż, aplikacje pick-and-place i wiele innych. Wymagają one ścisłej koordynacji ruchu obu silników. Nawet małe rozbieżności we współbieżnym przemieszczaniu bramy przez silniki mogą powodować opory ruchu oraz naprężenia mechaniczne układu zmniejszające dokładność. Skutkując nierównomiernym ruchem, prowadzącym nawet do całkowitego zatrzymania bramy. Wyspecjalizowane napędy z wbudowanymi funkcjami kontroli ruchu układów bramowych mogą zapobiegać tym problemom przy jednoczesnym usprawnieniu procesu projektowania i uruchamiania układów wieloosiowych.

***

Małgorzata Tylska
MAXOLUTION® – nowe oblicze automatyzacji
W języku angielskim pojęcie automatyzacji oznacza zarówno proces, jak i technologię. Proces to zautomatyzowane procesy produkcji, z kolei technologia to automatyzowanie tych procesów. Właśnie w tak kompleksowy sposób do automatyzacji podchodzi SEW-EURODRIVE. Rozwiązania systemowe MAXOLUTION firmy SEW-Eurodrive przeznaczone są zarówno dla automatyzacji fabryk, jak i maszyn, a dodatkowo szczególna uwaga poświęcona została najbardziej wymagającej branży, jaką jest automotive.

***

MICREX-SX z serii SPF. Zminiaturyzowana seria sterowników firmy Fuji Electric
Japońska firma Fuji Electric, znana z jakości wykonania swoich produktów, wprowadza na europejski rynek własną linię sterowników programowalnych. Seria MICREX-SX SPF to kompaktowe PLC przeznaczone zarówno do prostych, jak i zaawansowanych aplikacji.

***

Nowe rozwiązanie siłowników hydraulicznych znaczącym elementem rozwoju układów roboczych maszyn
Coraz wyraźniej zarysowującym się kierunkiem rozwoju układów hydraulicznych maszyn jest opracowywanie nowych koncepcji architektury układów. Nowo proponowane struktury układów charakteryzują się lepszymi parametrami eksploatacyjnymi, takimi jak sprawność układu, możliwość uzyskania ruchów roboczych o większej dokładności, wydłużenie czasu eksploatacji, bezpieczeństwa użytkowania itp. Wyniki prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze wskazują na zasadność wprowadzania do użytku nowych elementów układów hydraulicznych, będących częściami składowymi nowoczesnych rozwiązań w obszarze kompletnych układów hydraulicznych. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony wynik prac badawczych w postaci nowego rozwiązania siłownika hydraulicznego o polepszonych parametrach eksploatacyjnych, który właśnie jest wprowadzany na rynek.

***

Jak dobrać przewody do instalacji fotowoltaicznej?
Budując własną instalację fotowoltaiczną, czy to małą – przydomową – czy też pokaźną farmę o mocy setek kilowatów, stajemy przed koniecznością połączenia ze sobą wszystkich elementów takiego systemu. I choć mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego niż zestawienie ze sobą szeregu ogniw, okazuje się, że warunki panujące w elektrowniach słonecznych wcale nie są tak przyjazne. Wręcz przeciwnie, stawiają przed instalatorem wiele wyzwań. Warto o nich wiedzieć, by nie popełnić błędów, które z czasem mogłyby doprowadzić do poważnych konsekwencji.

***

Mico Pro. Idealny system monitorowania prądu
Mico Pro to innowacyjny system monitorowania prądu stałego o napięciu 24 V od Murrelektronik. Modułowa budowa systemu umożliwia konfigurację idealnie dopasowaną do danego zastosowania – co przekłada się na dodatkowe korzyści w postaci oszczędności miejsca w szafie sterowniczej. Opatentowany mechanizm wyłączania zapewnia maksymalną dostępność maszyny. Dodatkową zaletą jest koncepcja zintegrowanego rozkładu potencjału. To znacznie ogranicza okablowanie szafy sterowniczej.

***

Skalowalność, otwartość i duża moc obliczeniowa – sterowniki firmy Lenze wyznaczają nowe standardy. IT w połączeniu z OT: nowa generacja sterowników firmy Lenze spełnia rosnące wymagania Przemysłu 4.0
Bardziej elastyczne, inteligentne maszyny oznaczają większą złożoność, a tym samym większe wymagania dotyczące wydajności sterowników. Lenze podąża za tym trendem dzięki nowym sterownikom do szaf sterowniczych. Nowa generacja sterowników rozszerza granice tego, co jest technicznie możliwe.

***

NORD: Monitoring stanu podstawą systemu konserwacji zapobiegawczej
System firmy NORD DRIVESYSTEMS cyklicznie bądź stale rejestruje dane napędu i jego stanu w celu optymalizacji bezpieczeństwa operacyjnego i wydajności maszyn oraz instalacji. W oparciu o te informacje można opracować system konserwacji zapobiegawczej. Szybka, wydajna i wszechstronna ocena danych analogowych i cyfrowych (pomiarów, sygnałów i parametrów operacyjnych) przez inteligentny sterownik PLC zintegrowany z elektroniką napędową stanowi podstawę dla tego typu działań. Monitorowanie stanu dla potrzeb konserwacji zapobiegawczej: rozwiązanie NORD DRIVESYSTEMS, opierające się na danych pochodzących z napędów, znacząco poprawia bezpieczeństwo operacyjne oraz wydajność maszyn i instalacji – tutaj zilustrowane na przykładzie aplikacji logistycznej.

***

Innowacje, technologie, nauka, czyli Targi EXPOPOWER już w dniach 21–23.04.2020
EXPOPOWER to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń targowych branży energetycznej o kilkuletniej tradycji. Gromadzi rokrocznie wielu wystawców, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Podczas tegorocznego EXPOPOWER, obok specjalistycznych ekspozycji, nie zabraknie wartości merytorycznej, o którą zadbają nasi partnerzy. Partnerem strategicznym Targów jest ENEA OPERATOR.

***

Przejście z SICAM 230 na zenon. Gotowa alternatywa na przyszłość
Oprogramowanie zenon od COPA-DATA to system, który jest rdzeniem SICAM® 230. Przejście z SICAM® 230 na zenon zapewnia wiele korzyści finansowych i technologicznych.

***

Marcin Szewczyk
Nowoczesna odsłona strony SANYU.EU
Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa o nowej odsłonie naszej strony internetowej.

***

Ryszard Klencz
Innowacje ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w górnictwie
JSW Innowacje, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego oraz Instytut Techniki Górniczej KOMAG nawiązali współpracę, w wyniku której powstanie Mobilny Punkt Medyczny, umożliwiający szybkie dotarcie ekipy medycznej do poszkodowanych górników, znajdujących się pod ziemią, a następnie ich komfortowy transport. W Bytomiu, 23 stycznia br., przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji podpisali umowę, która określa zakres i formy tej współpracy. Należy podkreślić fakt, że Mobilny Punkt Medyczny w zasadniczy sposób ułatwi i przyspieszy działania medycznych zespołów ratowniczych.

***

Marta Osińska
Dotacje dla firm. Planowane nabory wniosków na rok 2020 – Programy krajowe
Zbliża się koniec pespektywy finansowej 2014–2020, dlatego warto skorzystać z naborów, które jeszcze w tym okresie zaplanowano w harmonogramach. W obrębie programów krajowych jest jeszcze szansa na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez firmy m.in. w obrębie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój czy Funduszy Norweskich.

***

Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk
Rynek robotyki – przegląd nowych rozwiązań i trendów
Od wielu lat światowy rynek robotyki rozwija się dynamicznie. Świadczą o tym coroczne rekordowe wyniki sprzedaży robotów przedstawiane w raportach publikowanych przez Międzynarodową Federację Robotyki (ang. IFR – International Federation of Robotics). Międzynarodowa Federacja Robotyki jest profesjonalną organizacją non profit założoną w 1987 r. Jej głównym celem jest wspieranie badań naukowych, rozwoju, wykorzystania i współpracy międzynarodowej w zakresie robotyki, robotów przemysłowych i robotów usługowych. Ponadto IFR jest koordynatorem, związanego z badaniami w dziedzinie robotyki, Międzynarodowego Sympozjum Robotyki (ang. ISR – International Symposium of Robotics), jednej z najstarszych (organizowanej od 1970 r.) konferencji z zakresu robotyki. Dział badań statystycznych IFR corocznie publikuje analizy, zamieszczając w nich szczegółowe dane dla ponad 50 krajów, z podziałem na obszary zastosowań, gałęzie przemysłu, rodzaje robotów i inne dane techniczne i ekonomiczne.

***

Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk
Główne czynniki mające wpływ na rozwój robotyzacji
Rozwój robotów przemysłowych jest uwarunkowany czynnikami technicznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi.
Wśród czynników technicznych często wyróżnia się: rozwój przemysłu 4.0; rozwój mechaniki precyzyjnej i układów sterowania; rozwój nowych technologii materiałowych oraz zmiany w wydajności energetycznej; rozwijający się rynek konsumentów; wzrost zapotrzebowania na specjalne operacje produkcyjne wynikające m.in. z dużej masy, złożonych kształtów czy szkod­liwych i niebezpiecznych warunków pracy; zapewnienie wysokiego i jednolitego standardu wyrobów, wynikającego z rosnącej globalnej konkurencji na rynkach zbytu; skrócenie cyklu życia produktów oraz zwiększenie ich gamy, czyli konieczność elastycznej automatyzacji; rozwój robotów kolaboracyjnych oraz pełne wykorzystanie ich w produkcji; rozwój robotów kompaktowych z prostym programowaniem.

***

Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk
Systemy bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jest stanem dającym poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Bezpieczeństwo odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego, m.in. życia, zdrowia i dóbr (materialnych i niematerialnych). W odniesieniu do stanowisk zrobotyzowanych stanowi ono bardzo szeroki zakres wiedzy oraz kompetencji i odgrywa ważną rolę na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji zarówno maszyn, jak i całych stanowisk produkcyjnych.

***

Bartłomiej Gładysz, Michał Grabia, Krzysztof Santarek
Przygotowanie do wdrożenia technologii RFID
Wdrożenie technologii RFID wiąże się z wieloma zagadnieniami do podjęcia i rozwiązania, które można podzielić na kilka grup. Zasadniczo każde wdrożenie można podzielić na 3 główne etapy, podobnie jak wdrożenia projektów informatycznych, tj.: analizę; opracowanie koncepcji i wdrożenia pilotażowego; pełną realizację (ang. roll-out).

***

Lee Hyunjoung, Sohn Il
Omówienie analizy sieciowej
Pomimo że tradycyjne badania opierają się na niezależności aktorów, w analizie sieciowej zakłada się, że aktorzy są nawzajem od siebie zależni. Zgodnie z tym założeniem celem analizy sieciowej jest ilościowy pomiar regularnie występujących wzorców. W analizie sieciowej zakłada się, że działania aktorów nie są ani niezależne, ani autonomiczne, ale wzajemnie się determinują, a relacja między aktorami pełni rolę kanału, którym przepływają lub są przesyłane zasoby (materialne lub niematerialne). Ponadto różnica w porównaniu z tradycyjnymi metodami badawczymi polega na tym, że pozycja gracza w grupie może ograniczać jego działania, a z drugiej strony tworzy środowisko, w którym mogą występować zdarzenia zbieżne. Innymi słowy, aktorzy są wzajemnie zależni, zasoby znajdują się w obiegu poprzez relacje i powstaje sieć społeczna, ale działania mogą być różne w zależności od pozycji aktora w grupie. Dlatego też, nawet jeśli punktem wyjścia analizy jest w gruncie rzeczy pojedynczy aktor, w rzeczywistości obejmuje ona nie tylko aktora, ale również grupy i relacje między tymi grupami a aktorem.

***

Lee Hyunjoung, Sohn Il
Studium przypadku: struktura wiedzy w badaniach rynku stali
W życiu codziennym zajmujemy się danymi na większą i na mniejszą skalę. Z perspektywy państw ważne są wartości produktu krajowego i wzrost ekonomiczny, a dla firm najistotniejsze są wyniki sprzedaży. Pracownicy naukowi analizują dane i wyniki badań, a studenci używają swoich ocen jako danych, które pozwalają im wstępować na uniwersytety. Z tego punktu widzenia nie ma nikogo, kto by nie miał do czynienia z żadnymi danymi.

***

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Robert Rossa
Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z dzielonym uzwojeniem twornika
Streszczenie: Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej, jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość, oraz steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.

ENG Permanent magnet generator with split armature winding
Abstract: The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator’s operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.

***

Jakub Bernatt, Tadeusz Glinka
Maszyna elektryczna z dwoma twornikami wzbudzanymi magnesami trwałymi
Streszczenie: Maszyna elektryczna z magnesami trwałymi i dwoma twornikami ma umieszczony między jarzmami rdzeń dławika. Rdzeń o kształcie toroidu jest uzwojony. Boki zwojów dławika są umieszczone w żłobkach promieniowych: w jarzmach tworników bądź w rdzeniu dławika. Wirnik, z zamocowanymi magnesami trwałymi, dla obydwu maszyn jest wspólny. Strumień wzbudzenia Φ każdego z tworników zawiera dwie składowe: składową obwodową Φ1 i składową osiową Φ2. Uzwojenie dławika zasilane jest prądem stałym. Wartość prądu determinuje nasycenie rdzenia i zmienia reluktancję rdzenia dla strumienia Φ2. Zwiększając zatem prąd, zwiększa się reluktancję w obwodzie strumienia Φ2, strumień Φ2 zmienia się i tym samym zmniejsza się strumień wzbudzenia Φ każdego z tworników.

ENG Electric machine with two armatures excited with permanent magnets
Abstract: The permanent magnet electric machine with two armatures has a choke core located between the yokes. The toroid-shaped core is wound. The sides of the throttle coils are located in radial slots: in the armature yokes or in the throttle core. The rotor, with permanent magnets attached, is common to both machines. The excitation flux of each armature contains two components: a peripheral component and an axial component. Choke winding powered by DC. The current value determines the saturation of the core and changes the core’s reluctance for the flux. Therefore, by increasing the current, the reluctance in the flux circuit increases, the flux changes, and thus the excitation flux of each armature decreases.

***

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Uzwojenie wirnika silnika indukcyjnego trakcyjnego
Streszczenie: Silniki indukcyjne napędzające pociągi i lokomotywy mają małą trwałość. Urywają się pierścienie zwierające pręty uzwojenia wirnika. W artykule przedstawiono uzwojenie wirnika dwuwarstwowe, zwarte tylko jednym pierścieniem. Pierścień wykonany jest z blachy miedzianej i jest przykręcony do podzwojnika lub osadzony na wale. Połączenie pierścienia z uzwojeniem jest elastyczne i umożliwia dylatację termiczną czół uzwojenia. Czoła warstwy dolnej uzwojenia po wyjściu ze żłobków są wygięte promieniowo w kierunku osi wirnika, a następnie uformowane obwodowo. W ten sposób uzyskano  dodatkową przestrzeń na założenie bandaża o odpowiedniej grubości. Bandaże czół uzwojenia, wewnętrzny i zewnętrzny, o dostatecznej grubości, mają dobrą wytrzymałość mechaniczną i nie stwarzają zagrożenia rozerwania. Wyeliminowano przyczynę dużej awaryjności wirników w silnikach indukcyjnych trakcyjnych.

ENG Rotor winding of traction induction motor
Abstract: Induction motors driving trains and locomotives have low durability. The rings containing the rotor winding bars break. The article presents a double-layer rotor winding, shorted with only one ring. The ring is made of copper sheet and is bolted to the sub-core or mounted on a shaft. The ring-winding connection is flexible and allows thermal expansion of the winding ends. The faces of the bottom layer, after exiting the slots, are wound radially towards the rotor axis and then formed circumferentially. In this way, additional space was created for applying a bandage of appropriate thickness. Front and outer winding bandages, of sufficient thickness, have good mechanical strength and do not pose a risk of bursting. The cause of high failure frequency of rotors in induction traction motors has been eliminated.

***

Jakub Bernatt, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Magnesowanie obwodu magnetycznego nasyconego w silnikach indukcyjnych
Streszczenie: Magnesowanie obwodu magnetycznego silników indukcyjnych przebiega inaczej niż transformatorów, maszyn synchronicznych i maszyn prądu stałego. Strumień wzbudzający Φ(t, x) jest generowany przez napięcie sieci zasilającej. Jeśli obwód magnetyczny silnika jest nasycony, to strumień magnetyczny Φ(t, x) generuje harmoniczne nieparzyste prądu magnesującego Iμv(t). Harmoniczne prądu Iμv = (6n + 1)(t) wytłumiają harmoniczne strumienia magnetycznego Φv = (6n + 1)(t, x). Harmoniczne prądu Iμv = 3n (t) płynące w uzwojeniu połączonym w trójkąt i w uzwojeniu klatkowym wirnika nie redukują strumienia Φv = 3n(t, x). Składowa harmoniczna strumienia Φv = 3n(t, x) generuje dodatkowe straty mocy, szczególnie w uzwojeniu wirnika.

ENG Magnetization of a saturated magnetic circuit in induction motors
Abstract: Magnetization of the magnetic circuit of induction motors is different from magnetization of transformers, of synchronous machines and of DC machines. The excitation flux Φ(t, x) is generated by the mains voltage. If the magnetic circuit of the motor is saturated, the magnetic flux Φ(t, x) generates odd harmonics of the magnetizing current Iμv(t). Current harmonics Iμv = (6n + 1)(t) suppress harmonics of the magnetic flux Φv = (6n + 1)(t, x). Current harmonics Iμv = 3n(t) flowing in a delta winding and in a rotor cage winding do not reduce the flux Φv = 3n(t, x). The harmonic component of the flux Φv = 3n(t, x) generates additional power losses, especially in the rotor winding.

***

Stefan Gierlotka
Filarowy system wybierania węgla i jego rozwój w śląskich kopalniach
W XVIII wieku na obszarze Górnego Śląska węgiel urabiano systemem chodników wybierkowych. Od chodnika podstawowego prowadzono prostopadle chodniki wybierkowe, z których starano się uzyskać jak najwięcej węgla. Ze względu na wzmożone ciśnienie górotworu występujące na skrzyżowaniu chodników pozostawiano filar węglowy podtrzymujący strop. System ten był mało wydajny i niebezpieczny.
 

Reklama