Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 02/2021

Napędy i Sterowanie
numer 02/2021SEW-EURODRIVE: 25 lat w Polsce / 90 lat na świecie. BEYOND – zawsze ponad standard
W tym roku SEW-EURODRIVE Polska obchodzi 25. rocznicę działalności – to dobry moment, by podsumować, dlaczego warto z nami współpracować i zastosować naszą technikę napędową oraz rozwiązania do automatyzacji produkcji.

***

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego. KATOWICE 2021
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2021 już od 7 do 10 września 2021 r. wraz z premierową edycją najważniejszych targów energetycznych: z Międzynarodowymi Targami B2Energy Poland KATOWICE 2021 oraz z 5. Polskim Kongresem Górniczym.

***

Efektywność energetyczna. System pomiarowy SP2. Perfekcyjnie zintegrowany!
SP2 – od pomiaru, poprzez analizę, do raportu. Kompleksowe i bardzo uniwersalne rozwiązanie dla użytkowników instalacji pneumatycznych.

***

Marcin Świetliński
MP240 – monitoring i wizualizacja
Monitor produkcji MP240 – opracowany i produkowany przez SEM – jest rejestratorem przebiegu pracy, a zarazem tablicą elektroniczną. MP240 zlicza wykonane sztuki, również braki, analizuje czas, tempo i regularność pracy, wylicza wskaźniki OEE oraz zapisuje zgłoszone przez operatora zdarzenia.

***

O firmie MASZCZYK
Firma MASZCZYK jest wiodącym polskim producentem obudów z tworzyw sztucznych do urządzeń elektronicznych oraz dostawcą systemów dla elektroniki.

***

Marek Trajdos
Zastosowanie mikrofalowników w instalacjach fotowoltaicznych
Jak widzimy na rysunku 1, typowa instalacja fotowoltaiczna on-grid (podłączona do sieci energetycznej) składa się z odpowiedniej do projektowanej mocy, maksymalnej liczby modułów PV, falownika (inwertera) przekształcającego energię prądu stałego wytwarzaną w panelach na energię 1- lub 3-fazową prądu przemiennego o parametrach zgodnych z wymaganiami sieci, aparatury zabezpieczająco-łączeniowej i pomiaru energii.

***

Piotr Żurek
Nowe termostaty do szaf i rozdzielni od STEGO
Miniaturowe termostaty mechaniczne do sterowania grzałkami czy układami wentylacji w szafach elektrycznych są z nami już od dziesiątek lat. Koncepcję stosowania dwóch termostatów – jeden ze stykiem NC drugi z NO – opracował ponad 30 lat temu nasz szef działu rozwoju oraz współzałożyciel STEGO, pan Hartmut Eisenhauer. W międzyczasie pan Eisenhauer przeszedł na zasłużoną emeryturę, a stworzone przez niego konstrukcje KTO 011 i KTS 011 stały się wiodącymi i rozpoznawalnymi produktami do klimatyzacji obudowy, z których jesteśmy bardzo dumni.

***

Christie L. Jones
Zasady prawidłowego doboru ogranicznika naprężeń do gwintowanego insertu w złożeniu elementów z tworzywa sztucznego
W zastosowaniach, w których element współpracujący jest również wykonany z tworzywa sztucznego, ogranicznik naprężeń jest niezbędny, aby uniknąć pełzania materiału lub osłabienia naprężeń w elemencie współpracującym w wyniku zmniejszenia sił tarcia w połączeniu gwintowanym.

***

Silnik synchroniczny o efektywności energetycznej IE5+
Firma NORD DRIVESYSTEMS opracowała nowy silnik synchroniczny o znacznie wyższej klasie efektywności energetycznej (IE5+). Stanowi on uzupełnienie standardowych wariantów motoreduktorów w systemach LogiDrive i bardzo dobrze sprawdza się w przypadku zmniejszania liczby wariantów używanych napędów, co sprawia, że silnik synchroniczny IE5+ to optymalne rozwiązanie dla systemów transportu wewnętrznego. Dostępny od drugiego kwartału 2020 r. silnik IE5+ jest szczególnie przydatny w aplikacjach intralogistycznych jako rozwiązanie systemowe w połączeniu z przekładniami i przetwornicami częstotliwości NORD DRIVESYSTEMS.

***

Nowy siłownik Long Life skonstruowany z myślą o zwiększonej wytrzymałości
Z nami się nie zatrzymasz! Niezawodny i przeznaczony do wieloletniego użytku sprzęt wymaga rozwiązań, które wykraczają daleko ponad przeciętność. Nowy siłownik LINAK® LA36 Long Life odznacza się 20-krotnie dłuższym okresem eksploatacji i nadzwyczajną trwałością. Jego wydłużona żywotność została już potwierdzona; w praktyce oznacza to, że gdy inne napędy zawodzą, ten działa nieprzerwanie.

***

Szkoła enkoderów firmy LeineLinde. Cz. 6. Elektronika – sygnały wyjściowe
W kolejnym artykule z cyklu cyklu „Szkoła enkoderów” chcielibyśmy opisać sygnały wyjściowe, stosowane w enkoderach firmy LeineLinde.

***

Ryszard Tadeusiewicz
Archipelag sztucznej inteligencji. Część III
W dwóch poprzednich numerach miesięcznika „Napędy i Sterowanie” opisywałem, czym jest sztuczna inteligencja (AI). Dla ożywienia narracji porównałem sztuczną inteligencję do archipelagu wysp, a poszczególne metody AI opisałem jako wyspy (rozumiane oczywiście metaforycznie, ale na zasadzie umowy pisane bez cudzysłowu). W grudniowym numerze NiS (z ubiegłego roku) opisałem w ten sposób metody symboliczne, sieci neuronowe i systemy ekspertowe. W numerze styczniowym prezentowałem metody zbiorów rozmytych i logiki rozmytej, zbiory przybliżone i rozpoznawanie obrazów (pattern recognition). Dzisiaj kilka kolejnych metod – opisywanych jako wyspy, ale zaprezentowanych solidnie poprzez podanie najważniejszych cech rozważanych metod. Jako pierwsze omówimy metody analizy skupień.

***

Mariusz Rafało
Wymiar biznesowy ataków na systemy uczące się. Cz. 1
W dzisiejszych czasach większość procesów biznesowych jest zinformatyzowana, a wiele z nich jest realizowanych wyłącznie w świecie cyfrowym. Informatyzacja sprawia, że poszczególne kroki procesu, generowane dane czy inne informacje, są rejestrowane w bazach danych. Dane rejestrowane w ten sposób określa się mianem cyfrowego śladu. Służą one monitorowaniu procesu i analizowaniu aktywności uczestników procesu.

***

David Portugal, Miguel A. Santos, Samuel Pereira, Micael S. Couceiro
Bezpieczeństwo aplikacji robotów z wykorzystaniem ROS
Roboty stają się częścią naszego codziennego życia w społeczeństwie. Oprócz szerokiego zastosowania w przemyśle, obecnie roboty odgrywają ważną rolę w zastosowaniach domowych, medycznych, kosmicznych i wojskowych. Ostatnie badania zaprezentowały znaczące innowacje również w innych dziedzinach, takich jak robotyka społeczna, robotyka polowa czy inteligentne pojazdy. Powszechne zastosowanie robotów w tych dziedzinach zostało znacznie przyspieszone ze względu na ostatnie postępy w dziedzinie kontroli, sztucznej inteligencji (SI), podejmowania decyzji, uczenia się robotów, lokalizowania i mapowania, planowania ruchu, wizji komputerowej, rozwoju czujników i innych istotnych dziedzin.

***

Jan Górzyński
Formułowanie przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii
Postęp w działalności gospodarczej nie odbywa się samoistnie, lecz wymaga ponoszenia nakładów, których poziom wynika z potrzeb społecznych i kapitałowych możliwości rynku. Realizuje się to przez wprowadzanie projektów nowych przedsięwzięć w działalności gospodarczej, doskonalszych z punktu widzenia ich efektywności i konkurencyjności w stosunku do aktualnie funkcjonujących. Te nowe projekty mogą powodować między innymi zwiększenie produkcji, poprawę jakości, zmianę struktury asortymentowej, obniżenie kosztów czy zwiększenie sprzedaży wytwarzanych wyrobów lub usług.

***

Andrzej Lechowicz, Adrian Młot, Piotr Skrobotowicz
Analiza parametrów silnika z magnesami umieszczonymi w rdzeniu wirnika i z uzwojeniem skupionym do napędu pojazdów elektrycznych
Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę najważniejszych parametrów użytecznych silnika z magnesami trwałymi i z uzwojeniem skupionym, który zaprojektowano do napędu pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Dla zaprojektowanej konstrukcji prototypu silnika synchronicznego z magnesami umieszczonymi wewnątrz rdzenia wirnika (IPMSM) przedstawiono jego najważniejsze zalety. Zaprojektowany silnik o znamionowej mocy 80 kW charakteryzuje się niskimi stratami mocy w magnesach i żelazie oraz momentem zaczepowym nie większym niż 0,98 Nm.

ENG Analysis of the basic parameters of a permanent magnet electric motor with concentrated winding for the electric vehicle
Abstract: The article presents the results of basic parameters of a permanent magnet motor with concentrated winding in the electric /hybrid vehicle application. The potential benefits resulting from the use an interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) are presented. The 80 kW IPMSM is characterized by low magnet losses and iron losses and the cogging torque is not higher than 0,98 Nm.

***

Jacek Pytel, Piotr Dukalski
Analiza wydatności układu chłodzenia kadłuba w projekcie silnika do napędu pojazdu dostawczego o masie do 3,5 t
Streszczenie: W artykule autorzy prezentują charakterystyki mocy i momentu obrotowego silnika dedykowanego do elektrycznego pojazdu dostawczego o masie do 3,5 t. Zostały przedstawione modele kadłuba w trzech wariantach, różniących się układem chłodzenia oraz technologią wykonania. Została przeprowadzona analiza wydajności układów chłodzenia.

ENG ANALYSIS OF COOLING SYSTEM EFFICIENCY OF ELECTRIC MOTOR HOUSING FOR COMMERCIAL VEHICLE UP TO 3,5 T
Abstract: In the article, the authors present power and torque characteristics of motor dedicated to an electric delivery vehicle with a weight of up to 3,5 tonnes. Hull models in three variants, differing in the cooling system and manufacturing technology have been presented. The performance analysis of cooling systems was carried out.

***

Sławomir Szymaniec, Marek Kacperak
Utrzymanie ruchu w przemyśle. Wstęp. Cz. 2

Na podstawie długoletnich obserwacji w zakresie oceny przyczyn awarii maszyn wirujących w przemyśle krajowym można stwierdzić, że awaryjność silników w ostatnich latach wyraźnie się zmniejsza. Wynika to przede wszystkim z poprawy jakości eksploatacji, obsługi oraz diagnostyki silników, zastosowania coraz lepszych materiałów do ich produkcji, w tym w szczególności dobrych materiałów izolacyjnych, zastosowania coraz lepszych sprzęgieł, łożysk i smarów. Zmienia się statystyka przyczyn uszkodzeń silników WN. 

Reklama