Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 05/2002

Napędy i Sterowanie
numer 05/2002


Napędzamy świat
Bez techniki napędowej SEW wiele rzeczy na świecie pozostałoby w bezruchu: ruchome schody w domach towarowych i budynkach publicznych, ruchome dachy nowoczesnych stadionów sportowych lub taśmociągi transportujące bagaż na lotniskach. Na świecie nie ma już właściwie dziedzin, które obyłyby się bez kompleksowych rozwiązań w zakresie techniki napędowej. Produkowane przez SEW-EURODRIVE motoreduktory i falowniki sprawiają, iż świat jest ciągle w ruchu.

***
Grzegorz Walaszek
Wektorowy przemiennik częstotliwości COMMANDER SE
Przemienniki częstotliwości funkcjonujące w oparciu o sterowanie zorientowane wektorowo bez sprzężenia zwrotnego prędkościowego, czyli typu sensorless vector, to od niedawna standard obowiązujący w świecie napędów. Układy te, dzięki zastosowaniu najnowszej technologii oraz roz-licznym funkcjom zaawansowanym, a także korzystnej charakterystyce momentu, w naturalny sposób znajdują zastosowanie w miejsce tradycyjnych, określanych często mianem U/f=const., napędów prądu przemiennego.

***
Falowniki wektorowe do pozycjonowania w maszynach z branży obróbki metali, drewna i innych materiałów
W dzisiejszych czasach przy wysokim rozwoju techniki napędowej coraz więcej funkcji specjalnych przejmują falowniki wektorowe. Do tej pory falowniki były stosowane wyłącznie do łagodnej regulacji prędkości obrotowej silnika asynchronicznego. Regulacja ta była i jest bardzo płynna z możliwością ustawienia ramp przyspieszania i hamowania. Umożliwia to zaoszczędzenie energii elektrycznej w przypadku szybkiego rozruchu oraz uniknięcie uderzeń mechanicznych w maszynie. Powoduje to mniejsze zużycie tych maszyn.

***
Zbigniew Pawelski, Tomasz PaŁczyński
Własności przekładni bezstopniowej CVT i jej wpływ na zużycie paliwa
Ostatnio wśród automatycznych skrzyń biegów za jedne z najnowocześniejszych uchodzą bezstopniowe przekładnie CVT (Continuosly Variable Transmission) z paskiem klinowym Transmatic, powstałe w kooperacji specjalistów holenderskiej firmy Van Doorne i konstruktorów takich firm, jak: Ford, Fiat, Volvo, Audi, ZF, Nissan [1-11]. Przekładnie te cechuje nieskończona ilość przełożeń, w miejsce kilku w układzie konwencjonalnym, umożliwiając przy tym operowanie optymalnymi zakresami pracy silnika uwzględniającymi: ekonomię, ekologię i dynamikę. Przekładnie bezstopniowe CVT pojawiły się jako technologia poprawiająca sprawność pozyskiwania energii z paliwa w pojazdach, idąca naprzeciw przepisom, uchwalonym m.in. przez władze Stanów Zjednoczonych, a dotyczącym: zużycia paliwa i toksyczności spalin.

***
Przetwornice częstotliwości Danfoss serii VLTŽ8000 AQUA
Rosnące zapotrzebowanie na czystą wodę gwałtownie zwiększa zainteresowanie procesami jej pozyskiwania, oczyszczania i recyklingu przy jednoczesnym zwiększeniu nacisku na oszczędność energii. Taka sytuacja wzywa do globalnych oszczędności w zarządzaniu zasobami wodnymi i zużyciem energii, które zapewni wysoką efektywność wykorzystanie źródeł wody i procesów oczyszczania ścieków. Od dziesięcioleci przetwornice częstotliwości w sterowaniu silników asynchronicznych AC udowadniają swoją znaczącą rolę w zarządzaniu gospodarką wodno-ściekową, optymalizując sterowanie procesami technologicznymi oraz redukujac zużycie energii.

***
Zabezpieczenia trójfazowych silników indukcyjnych
Prawidłowy wybór zabezpieczenia silnika nie jest rzeczą łatwą. Tanie zabezpieczenia nie dają pełnej ochrony. Można uniknąć kosztów związanych z naprawą lub wymianą silników,które są niebagatelnezwłaszcza przy dużych mocach. Trzeba też mieć na uwadze straty wynikające z przestoju urządzeń technologicznych.

***
DS4 - uniwersalne urządzenie rozruchowe
W ostatnim czasie firma Moeller wprowadziła do sprzedaży no-we urządzenia energoelektroniczne serii DS4. Przeznaczone są do pracy w sieci prądu przemiennego od 110 V do 500 V, 50/60 Hz. Urządzenia DS4 sterowane są napięciem stałym 15-30 V lub napięciem przemiennym 100-240 V wprowadzanym na uniwesalne wejście. Do ochrony instalacji i odbiornika przed zwarciem i przeciążeniem stosowane są konwencjonalne aparaty, jak wyłączniki i przekaźniki przeciążeniowe.

***
Jacek Lasowy, StanisŁaw Strzelecki
Motoreduktory walcowo-stożkowe śrubowe serii "A"
Walcowo-stożkowe przekładnie śrubowe (hipoidalne) BONFIGLIOLI są motore- duktorami o dużej zwartości, wysokiej sprawności, niezawodności i trwałości, umoż-liwiającymi znaczne oszczędności energii i kosztów eksploatacji. Charakterystycz-ną cechą tych przekładni jest modułowa budowa, pozwalająca na uzyskanie różnych konfiguracji napędów z modułami o wysokiej niezawodności w każdym zastosowaniu.

***
RadosŁaw Bojanowski, Krzysztof Łukaszenko
"Połączmy się z innymi" - Seria konwerterów w ofercie LUMEL S.A.
Obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój wielu dziedzin techniki, a w szcze-gólności elektroniki, dał podstawy do powstania wielu rozwiązań zagadnienia sieciowej transmisji danych w oparciu o specjalizowane kontrolery sieciowe. Jed- nymi z najbardziej rozpowszechnionych i stosowanych protokołów transmisji danych w przemysłowych aplikacjach systemów pomiarowych i automatyki są: MODBUS, LonWorks, FIP, PROFIBUS i CAN. Dużą grupę stanowią również urządzenia wyposażone w wyjścia impulsowe (liczniki energii, gazu, wody, itp.).

***
RadosŁaw Dzik
Silniki krokowe firmy Stegmann, cz. IV
Silniki krokowe firmy Stegmann znajdują zastosowanie w urządzeniach medycznych, pomiarowych, transporcie techno-logicznym, napędach oraz pomiarach długości. Podstawowe serie produkowane są w polskiej filii, co umożliwia szybką reakcję na potrzeby klienta przy zastosowaniu niewygórowanej ceny. Wieloletnie doświadczenia w produkcji silników umożliwiają uzyskanie parame-trów jakościowych na bardzo wysokim poziomie.

***
Piotr Piłat
RPS - urządzenie rozruchowe do silników prądu stałego
W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój energoelektroniki, produkowane urządzenia stają się coraz tańsze, dostępne dla przeciętnego użytkownika. Sytuacja taka pozwala na zastępowanie silników prądu stałego silnikami indukcyjnymi, asynchronicznymi, zasilanymi z przetwornic częstotliwości (układy napędowe w trakcji elektrycznej, hutnictwo). Istnieją jednakże dziedziny przemysłu, gdzie ze względu na pewność napięcia zasilania nadal wykorzystywane są silniki prądu stałego (m.in. awaryjne układy olejowe turbozespołów w energetyce).

***
ACS 800 - falownik na wiosnę
Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON, na których ABB od wielu lat prezentuje swoją ofertę produktową, cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród producentów i dostawców urządzeń automatyki oraz potencjalnych nabywców i użytkowników. "Wystawa na miarę Europy" - określiła ją Gazeta Wyborcza. "Najpoważniejsza i największa impreza o tej tematyce w Polsce" - twierdzą organizatorzy.

***
Irena Brol
Napędy Sumitomo w przenośnikach
Obserwujemy ostatnio wzrost zainteresowania czytelników miesięcznika "Napędy i Sterowanie" tematami naszych artykułów, a w szczególności możliwościami zastosowania napędów cykloidalnych. Dzisiaj zaprezentujemy wykorzystanie motoreduktorów Sumitomo w napędach urządzeń wykonywanych przez firmę "ELEWATOR" Sp. z o.o. w Katowicach.

***
Mariusz Cybula
Nowa koncepcja sterowania procesem wytłaczania Extrusion Pack2
Dzięki nowemu produktowi, powstałemu we współpracy firm Resotec i Mitsubishi Electric, wykonanie systemu sterowania nową wytłaczarką lub modernizacja już istniejącej stały się niezmiernie proste. Typoszereg podzielony został na cztery podszeregi: Mini, Basic, Comfort i Professional. Różnią się one m.in. ilością kontrolowanych stref temperatury oraz ilością sterowanych napędów. Wizualnie odróżnia je panel operatorski.

***
Norbert Poch
Włączniki silnikowe z interfejsem komunikacyjnym
Struktury zdecentralizowane już na dobre zadomowiły się w instalacjach przemysłowych i maszynach. Zastosowanie zdecentralizowanych włączników silnikowych zintegrowanych z magistralą komunikacyjną prowadzi do oszczędności rzędu 80% w okablowaniu, 60% na projekcie i dokumentacji oraz do 50% wymaganej przestrzeni.

***
DRMTM (Device Relationship Management) firmy Axeda Systems, Inc. - aspekt ekonomiczny
Informacje w czasie rzeczywistym odnośnie wydajności urządzeń, wielkości sprzedaży, wielkości produkcji, stanu przedsiębiorstwa i inne są kluczem do stworzenia nowego, dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. W wyścigu o udziały rynkowe mądrze zarządzane firmy wykorzystają potęgę Internetu do gromadzenia danych dających im szereg przewag konkurencyjnych. Internet umożliwia stworzenie platformy wymiany kluczowych informacji, a Axeda zapewnia sposoby ich właściwego wykorzystania.

***
Rynki wirtualne w Polsce
"Rzeczpospolita" z 17 kwietnia 2002 roku zamieszcza obszerny artykuł Michała Mazura i Bartłomieja Włodarczyka o działających w Polsce elektronicznych platformach handlowych. Autorzy powołują się na badania analityków, którzy szacują iż obroty na wirtualnych rynkach osiągną w roku 2005 80 mld zł. Byłby to znaczący wzrost w porównaniu z 1,6 miliardem złotych, jaki ma osiągnąć branża w roku bieżącym.

***
Andrzej Dymitrowski, Janusz Gędziorowski
Nowe sterowniki napędowe serii REOVIB MFS o regulowanej częstotliwości wyjściowej dla wibracyjnych układów transportowych
W ostatnim czasie coraz szersze zastosowanie znajdują cyfrowe sterowniki o regu-lowanej częstotliwości wyjściowej przeznaczone do zasilania elektromagnesów maszyn wibracyjnych. Zaletą tych rozwiązań jest możliwość dostosowania się maszyny do różnych warunków obciążenia bez konieczności mechanicznego przestrajania układu sprężyn. Sterowniki generują na wyjściu napięcie sinusoidalne, dzięki cze-mu praca maszyny jest cichsza. Częstotliwość napięcia wyjściowego jest niezależna od częstotliwości sieci, a użytkownik może indywidualnie ustawiać dolny i górny zakres zmian napięcia wyjściowego.

***
Teresa Sikora
Czujniki i mierniki dla systemów automatyzacji procesów przeróbczych
W trudnych warunkach środowiskowych zakładu przemysłowego izotopowa aparatura kontrolno-pomiarowa umożliwia realizację pomiarów ciągłych w sposób bezkontaktowy z mierzoną substancją.

***
Andrzej Juszczyk
Mikroprocesorowy trójfazowy przekaźnik zabezpieczeniowy MiCOM P211 do ochrony silników niskiego napięcia
Sprzedawany z powodzeniem od 3 lat przekaźnik MiCOM P211 firmy ALSTOM, został wyposażony w nowe funkcje oraz cechy. Oprócz dotychczasowych zabezpieczeń, tj.: - przeciążeniowego I>, opartego na modelu cieplnym; - zwarciowego I>> bezzwłocznego; - od asymetrii zasilania z nastawialnym czasem opóźnienia zadziałania; - od zaniku fazy z nastawialnym czasem opóźnienia zadziałania; - temperaturowego, przeznaczonego do współpracy z czujnikami PTC P211 posiada teraz dodatkowo: - zabezpieczenie nadprądowe ziemno-zwarciowe Io>, do współpracy z przekładnikiem Ferrantiego; - zabezpieczenie przed wydłużonym rozruchem lub zablokowanym wirnikiem.

***
Przekaźniki R2/R3/R4
Relpol SA jest największym polskim producentem przekaźników elektromagnetycznych. Swoje wyroby sprzedaje w ponad 50 krajach świata. Na terenie Polski jest wyłącznym dystrybutorem aparatury łączeniowej i sygnalizacyjnej firm: Lovato, Tele- -Hasse, Carlo Gavazzi.

***
Bezpieczństwo w systemach automatyki
Szybkie przeobrażenia zachodzące w świecie techniki, pojawianie się z dnia na dzień nowych technologii oraz coraz nowszych maszyn i urządzeń, pociągają za sobą coraz większe zagrożenia dla życia i zdrowia osób pracujących przy ich obsłudze oraz osób postronnych, które mogą znaleźć w ich pobliżu. Dziś, aby zapewnić bezpieczeństwo pracującemu nie wystarczą gumowe kalosze, rękawice oraz czerwony przycisk zatrzymujący maszynę.

***
NI Switch Executive - nowe możliwości w zarządzaniu aplikacjami przełączającymi
Austin, Texas - 4 marca 2002 r. - National Instruments wprowadza na rynek pro-gram NI Switch Executive, pierwsze otwarte środowisko zarządzania systemami korzystającymi z przełączników w aplikacjach testujących. Z NI Switch Executive inżynierowie mogą taniej tworzyć systemy testujące dzięki łatwiejszym w obsłudze narzędziom.

***
Liniowe i obrotowe przetworniki położenia firmy TURCK
Enkodery i liniowe przetworniki położenia znajdują szerokie zastosowanie w wielu aplikacjach, gdzie wymagane jest precyzyjne określenie przemieszczeń liniowych, kątowych lub prędkości obrotowej. Firma TURCK rozszerzyła zakres pro-duktów o tego typu urządzenia, proponując szeroką gamę przetworników położenia liniowego oraz enkoderów inkrementalnych i absolutnych.

***
FreeWeigh.Net - nowa generacja oprogramowania dla statystycznej kontroli jakości
METTLER TOLEDO postawiła sobie za zadanie opracowywa-nie produktów, które odpowiadałyby zmiennym wymogom rynku. Wraz ze swoim wydajnym, standardowym pakietem oprogramowania dla działów kontroli opakowań, kontroli stanu napełnienia, jak i kontroli równokształtności według farmakopei FreeWeigh 9001 jest od ośmiu lat wiodącym produktem w przemyśle.

***
Okrągły Stół Informatyzacji Polski
24 kwietnia br. przy okrągłym stole dyskutowali przedstawiciele władz państwowych i reprezentantów firm teleinformatycznych działających w Polsce. Wymieniano poglądy i opinie na temat: Czym powinna być informatyka dla Polski, jakie są cele i obszary informatyzacji. Jakie mechanizmy należy uruchomić, aby te cele zrealizować, jaki powinien być podział zadań. Jak powinna wyglądać rola administracji w tym procesie jako regulatora i klienta branży teleinformatycznej?

***
Ireneusz Ratka
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II i JIT
Skrót MRP pochodzi od pierwszych liter angielskiej nazwy Manufaktoring Resource Planning, która oznacza planowanie zasobów produkcyjnych. MRP II jest opraco-waną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami (American Production & Inventory Control Society, w skrócie APICS) metodą rozwiązania nadążnego (w rozumieniu teorii sterowania) z zastosowaniem wspoma-gania komputerowego Uniwersalnego Równania Produkcji. System MRP II iden- tyfikuje materiały, detale, podzespoły, zespoły dowolnego rzędu, zespoły główne, wy-roby gotowe i narzędzia jako tzw. elementy.

***
Ireneusz Bujalski
JAKOŚĆ - droga do sukcesu rynkowego - Proces certyfikacji
Ponieważ przemysł i gospodarka poddawane są ciągłemu procesowi zmian, również w szybkim tempie zmieniają się w przedsiębiorstwie podstawowe warunki ramo- we jego istnienia. Można byłoby tu wprowadzić pewien rodzaj bezpośredniego związku - wzrost zapotrzebowania na Systemy Zapewnienia Jakości pozostaje w bezpośredniej relacji do zmian otoczenia (czynników i warunków ramowych). Taki scenariusz odzwierciedla się wyraźnie w różnicowaniu produkcji wielu przedsiębiorstw i ich ciągłym dążeniu do zaspokojenia potrzeb pewnej grupy docelowej - klientów. W tym kontekście Systemy Zapewnienia Jakości pomagają adaptować się do zmian otoczenia.

***
80 lat - KFAP-WSK S.A.
22 kwietnia w Krakowie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 80-lecia KFAP- -WSK SA. Przedsiębiorstwo powstało w wyniku połączenia sfery produkcyjnej dwóch znanych krakowskich spółek KFAP SA i WSK "Kraków" SA. KFAP SA to krajowy lider na rynku wysokiej jakości aparatury pomiarowej, zwłaszcza mierzącej ciepło, WSK "Kraków" SA wyspecjalizowała się natomiast w produkcji wymienników ciepła. Połączenie aktywności przedsiębiorstw dało możliwości skuteczniejszego wykorzystania ich potencjału produkcyjnego i bazy technicznej. Obecnie KFAP-WSK wchodzi w skład ogólnopolskiej Grupy KCI SA, grupy kapitałowej - tworzonej przez prywatny fundusz inwestycyjny - Krakowskie Centrum Inwestycyjne SA.

***
Cenimy to, za co płacimy
Problemy finansowe szkolnictwa nie są dla nikogo tajemnicą. Przestarzały sprzęt albo zupełny jego brak sprawiają, że uczniowie jeżeli wynoszą ze szkoły wiedzę, to przeważnie tylko teoretyczną. Inną kwestią jest system nauczania, który nie zakłada uczenia umiejętności "sprzedania się", czegoś, co każdy zaczynający życie zawodowe musi umieć (wcześniej zresztą w szkole czy na uczelni także jest to przydatna sztuka). Nie wystarczy mieć świetny pomysł, trzeba umieć go jeszcze sprzedać.

***
INFOSYSTEM 2002
W Poznaniu w dniach 23-24.04 odbyły się Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych, które zorganizowano równocześnie z Targami INFOSYSTEM (Międzynarodowe Targi Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Elektroniki) oraz POLIGRAF-PRODUKT (Międzynarodowe Targi Materiałów i Usług Poligraficznych).

Reklama