Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 12/2000

Napędy i Sterowanie
numer 12/2000


Jerzy Witor
Kompaktowe i ekonomiczne
Wysokie wymagania stawiane technice transportowej pod względem dynamiki i prędkości transportu spełniają obecnie doskonale kombinacje motoreduktora ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości. Nowy system składający się z motoreduktora z przekładnią stożkową i zamontowanego bezpośrednio przemiennika wyróżnia się swoją kompaktową budową i szczególnie ekonomiczną konstrukcją.

***
Jerzy Honczarenko
Układy napędowe w obrabiarkach i maszynach technologicznych część II

***
Sumitomo w Polsce
- Rozmowa z Berndem Fosnaric dyrektorem obszaru Europy Wschodniej firmy SUMITOMO (SHI) CYCLO DRIVE EUROPE GmbH - Niemcy oraz Jackiem Kęsym przedstawicielem tej firmy w Polsce nawiązuje do planów firmy na najbliższe lata.

***
Michał Stępniewski
Precyzyjne przekładnie dla przemysłu obrabiarkowego
Program dostaw przekładni SUMITOMO CYCLO EUROPE, w swojej szerokiej gamie produktów oferuje precyzyjne przekładnie bezluzowe typu FINE CYCLO. Przekładnie te, ze względu na swoje niepodważalne parametry techniczne, stosowane są od wielu lat przez producentów wysokiej jakości obrabiarek i systemów automatyki przemysłowej. Najbardziej znanym rozwiązaniem technicznym z użyciem przekładni FINE CYCLO jest gniazdo produkcyjne typu DIAFLEX-6 firmy Hüller Hille.

***
Jerzy Przybylski, Zbigniew Szulc
Regulowane układy napędowe z przemiennikami częstotliwości firmy ROBICON
W Polsce, podobnie jak na świecie, napędy dużej mocy, powyżej 500 kW stanowią znaczącą część tego typu odbiorników energii elektrycznej. Z uwagi na wielkość mocy tego typu napędy są realizowane z wykorzystaniem silników zasilanych napięciem średnim o wartości 6 kV. Wielkość energii elektrycznej, jaką zużywają napędy o mocach > 500 kW z silnikami zasilanymi napięciem 6 kV szacuje się w Polsce na ponad 30% całkowitej energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce. Tego typu układy napędowe są stosowane przede wszystkim w napędach pomp, wentylatorów, sprężarek, dmuchaw, dużych taśmociągów, obrabiarek i młynów. Obecnie większość z tych napędów jest układami nieregulowanymi, tj. bez możliwości regulacji prędkości obrotowej zastosowanego silnika. Jednakże obecne technologie oraz potrzeba racjonalnego gospodarowania energią elektryczną wywołują dążenie do stosowania regulowanych układów napędowych ze zmienną regulowaną prędkością obrotową silnika.

***
Nowoczesne, energooszczędne silniki niskiego napięcia. Uwarunkowania polityczne i prawne
W poprzednim numerze przedstawiliśmy Państwu niemiecką firmę SCHORCH oraz produkowane przez nią najwyższej jakości silniki wysokiego napięcia. Jako że od początku lat dziewięćdziesiątych szczególnie intensywne działania zarówno producentów, jak i rządów poszczególnych państw skupiają się na oszczędnościach energii, wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat energooszczędnych silników niskiego napięcia produkowanych przez firmę SCHORCH.

***
Mirosław Markowski
Hydrauliczne antypoślizgowe układy napędowe jazdy
W pojazdach specjalnych układy napędowe jazdy muszą spełniać szczególne wymagania, polegające na zapewnieniu wysokiej siły napędowej, możliwości ruszania pod obciążeniem, dobrej współpracy silnika spalinowego z układem napędowym jazdy i sterującym osprzętem. Wymagania powyższe w pełni spełnia hydrostatyczny układ napędowy jazdy. Składa się on z pomp napędzanych od silnika spalinowego i silników hydraulicznych napędzających koła jezdne pojazdu.

***
Paweł Piechota
SOLITRON - nowoczesna konstrukcja przekaźników półprzewodnikowych cz. II

***
Seria Q - nowa platforma sterowników modułowych MITSUBISHI ELECTRIC
Marek Ziembicki W maju tego roku Centrum Techniki i Sztuki Japońskiej "Manggha" w Krakowie było miejscem europejskiej prezentacji nowej rodziny programowalnych sterowników modułowych MITSUBISHI ELECTRIC - serii Q. Są to najmniejsze i jednocześnie najbardziej zaawansowane sterowniki modułowe oferowane przez MITSUBISHI ELECTRIC. Zamierzeniem twórców serii Q jest stworzenie nowej platformy sprzętowej dla sterowników modułowych przełomu tysiąclecia. Czym wyróżniają się nowe sterowniki na tle swoich poprzedników i na tle bardzo silnej konkurencji?

***
Marek Narewski, Zbigniew Bagiński
Światłowodowy system sterowania Eurotherm Drives LINK w napędach AC i DC wykorzystywanych w przemyśle papierniczym
Skomplikowane maszyny i ciągi technologiczne stosowane w przemyśle papierniczym wymagają często wykorzystania złożonych układów napędowych. Tradycyjne rozwiązanie polegało na mechanicznym sprzęgnięciu wałów różnych urządzeń w celu odpowiedniej synchronizacji pracy, zgodnie z potrzebami danej technologii produkcji. Wadą przekładni i innych elementów przenoszących moment obrotowy jest to, iż nie pozwalają na elastyczną regulację prędkości obrotowej. Płynne sterowanie oraz kontrola prędkości czy momentu w czasie produkcji jest skomplikowana i kosztowna.

***
Józef Kozłowski
Sieć elektroenergetyczna a harmoniczne przekształtnika
Każdą dowolną periodyczną funkcję prądu i napięcia można rozłożyć na szereg sinusoidalnych funkcji o różnych częstotliwościach, amplitudach i fazach. Taki rozkład jest nazywany analizą harmoniczną lub Fouriera. W analizie harmonicznej korzysta się z teorii szeregów trygonometrycznych, którą zastosował z powodzeniem J.B. Fourier w 1822 r. do rozwiązywania problemów techniki cieplnej. Główna myśl: "każda funkcja periodyczna może być przedstawiona jako nieskończony szereg funkcji harmonicznych (sinus)" znalazła szerokie zastosowanie w elektrotechnice.

***
Artur Rola
Przetworniki światłowodowe firmy Hirschmann Electronics
Niemiecka firma z ponad 75-letnią tradycją Hirschmann Electronics GmbH (dawniej Richard Hirschmann GmbH), czołowy producent elementów połączeniowych dla automatyki oraz systemów sieciowych, znana jest również z szerokiej oferty przetworników światłowodowych, które w dzisiejszych czasach znajdują coraz szersze zastosowanie w systemach automatyki i sterowania.

***
Technologia LonWorks- fundament dla systemów automatyki budynków cz. I
Ciągle rosnący postęp techniczny widoczny w każdej dziedzinie życia obserwujemy również w systemach sterowania, przede wszystkim w przemyśle, gdzie zachodzi konieczność monitoringu i sterowania na odległość procesami technologicznymi. Stosowanie w przemyśle rozproszonych systemów sterowania wpływa na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy, ułatwia kontrolę procesu na każdym etapie realizacji, zwiększa efektywność, obniża koszty itp. Dla systemów automatyki budynków najistotniejszym elementem jest obniżanie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, medium grzewczego oraz ochrona obiektu przed dostępem osób niepowołanych, jak również ochrona przeciwpożarowa.

***
Irena Ciechanowska, Artur Janic
InTouch 7.1 w systemie zarządzania budynkiem w Porcie Lotniczym Wrocław SA
Nowoczesne budynki muszą sprostać coraz ostrzejszym normom bezpieczeństwa i komfortu eksploatacji. Niezbędnym elementem ich funkcjonowania staje się dobry i sprawdzony system zarządzania budynkiem, integrujący coraz bardziej zaawansowane technologicznie systemy bezpieczeństwa i systemy techniczne. Taką rolę spełnia oprogramowanie Wonderware InTouch.

***
Grzegorz Faracik
RTU900 i ASC900 - Moduły komunikacyjne do sterowników GE Fanuc
W systemie automatyki przemysłowej, każde urządzenie, którego jednym z zadań jest wymiana danych z pozostałymi elementami systemu, musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na komunikację z otoczeniem. Najprostszymi formami komunikacji jest sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa, jednak tym sposobem możliwe jest przekazywanie danych w ograniczonym zakresie - zrozumiałym dla człowieka (sygnały alarmowe), lecz nie zrozumiałym dla urządzeń. W celu umożliwienia komunikacji (transmisji danych) pomiędzy urządzeniami, niezbędne jest, aby każde z nich miało w swojej konstrukcji element odpowiedzialny za komunikację, przy czym zastosowany system komunikacji musi być zgodny, tak aby urządzenia mogły skutecznie wymieniać dane (dane powinny być dla nich zrozumiałe).

***
Michał Pyrc
Układ automatycznego hydraulicznego docisku formy do kształtowania ciśnieniowego w podwyższonych temperaturach
W procesie kształtowania ciśnieniowego w podwyższonych temperaturach materiałów plastycznych występuje konieczność zamknięcia formy i utrzymanie docisku zamka formy przez kilka godzin cyklu nagrzewania. Docisk musi być skuteczny, aby zapewnić szczelność gazowej części formy. Istnieje bardzo wiele rozwiązań układów stałego docisku (np. prasy hydrauliczne, uchwyt mocujący), które zapewniają poprawne działanie. W przedstawionym układzie przyjęto założenia: - prostota budowy, - niezawodność działania, - dostępność użytych elementów, - możliwość wykonania układu w niewyspecjalizowanym zakładzie, - koszt.

***
Antoni Wojtulewicz
SERWIS automatyka.pl -PROMUJEMY CAŁĄ BRANŻĘ część 2
Ulepszone parametry użytkowe bez dodatkowych kosztów! Od 1999 roku nowy czujnik PIKBRICK o innowacyjnej technologii MonoBloc jest wbudowywany do "flagowych" wag pomostowych serii "K" produkcji firmy Mettler Toledo. Rewelacja polega na sprowadzeniu całej konstrukcji czujnika wagowego (dźwignia, sprzęgło, łożysko, łącznik zawieszenia) do technologii MonoBloc czyli jednej prostej operacji. W jej wyniku, nowa koncepcja czujnika wagowego radykalnie redukuje liczbę części mechanicznych.

***
Microsoft dla przemysłu
O Korporacji Microsoft i jej twórcy - Williamie (Billu) Gatesie ostatnimi czasy mówiło i pisało się wszędzie. W tym sprawozdaniu nie zamierzam roztrząsać kwestii polityki niewątpliwie największej firmy branży komputerowej, a jedynie poinformować Czytelników o VI konferencji z serii Industry Solutions Days, która odbyła się w dniach 24-27 października 2000 roku w Warszawie i której podstawowym celem było zaprezentowanie rozwiązań biznesowych opartych na technologii Microsoft, z wykorzystaniem Microsoft Windows NT Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft SQL Server i Microsoft Exchange Server i in. Specjalnym gościem konferencji był Michel Lacombe - przewodniczący rady nadzorczej Microsoft na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Reklama