Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 04/2002

Napędy i Sterowanie
numer 04/2002


Jacek Lasowy, Stanisław Strzelecki
Konstrukcja motoreduktorów z zastosowaniem globalnej optymalizacji układu
Zespół konstruktorów otrzymujący zadanie rozwoju nowej przekładni staje przed faktem rozwiązania problemu wpływającego na rozwój własnego przemysłu w przyszłości. W rozwoju nowej konstrukcji bardzo ważna jest analiza charakterystyk i metodologii stosowanych w dotychczas istniejących przekładniach jednak z uwzględnieniem podobnych przekładni produkowanych przez konkurentów oraz wykorzystaniem doświadczeń producentów i eksploatatorów przekładni. Proces konstrukcji, tak jak inne ważne procesy przedsiębiorstwa, zarządzany jest przez system gwarancji jakości ISO 9000, zapewniający rozwój konstrukcji w ściśle określonych i kontrolowanych etapach.

***
Falowniki wektorowe POSIDRIVE FAS4000
o mocy od 0,37 kW do 3,00 kW, napięcie zasilania 1 x 230 V, 3 x 400 V firmy Stoeber

***
Krzysztof Kania
Przemienniki częstotliwości Vacon NX chłodzone wodą
Zarówno przemiennik Vacon NX chłodzony wodą, jak i seria NX chłodzona powietrzem posiadają budowę modułową. W obu przypadkach identyczny jest moduł sterujący wraz z panelem sterującym. Odmienna natomiast, specjalnie zaprojektowana do chłodzenia wodnego, jest jednostka mocy, która z modułem sterującym połączona jest łączami optoelektronicznymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstał napęd bardzo zwarty o znacznie zmniejszonych gabarytach w porównaniu do napędów chłodzonych w sposób standardowy.

***
Radosław Dzik
Silniki krokowe firmy Stegmann, część III
Na wybór silnika krokowego mają wpływ takie czynniki, jak: maksymalny moment silnika, obciążenie, przyspieszenia w realizacji cykli, opóźnienia, tarcia. Informacja, która jest niezbędna do właściwego wyboru silnika krokowego, to gabaryty, kąt obrotu (jednego kroku), sposób zasilania, cykl pracy, charakterystyka temperaturowa (warunki zewnętrzne) oraz masa bezwładności obciążenia.

***
J. Wojciechowski, P. Wyglądacz
Modyfikacja bazy danych w projektowaniu napędów posuwu obrabiarek skrawających
Dynamiczny rozwój techniki w ciągu ostatnich lat, a szczególnie w dziedzinie elektroniki, energoelektroniki oraz inżynierii materiałowej, zrewolucjonizował przemysł maszynowy. Zaobserwować można znaczne zmiany w budowie obrabiarek skrawających, stanowiących znaczny odsetek maszyn technologicznych stosowanych w przemyśle. Szeroki wachlarz asortymentowy produkowanych wyrobów (kształty, gabaryty, materiały, dokładność), jak i szeroka gama dostępnych metod obróbki generuje zapotrzebowanie na obrabiarki o zróżnicowanych parametrach eksploatacyjnych. Nowoczesny przemysł opiera się głównie o obrabiarki sterowane numerycznie, jako najlepiej spełniające systematycznie rosnące wymagania rynku (wzrost dokładności, niezawodności i wydajności z jednoczesnym obniżeniem kosztów produkcji).

***
Marek Narewski
Zastosowania przemysłowe obrotowych przejść światłowodowych
Optyczne przejście obrotowe jest w swojej istocie elementem wypełniającym funkcję złącza światłowodowego pozwalającego na ciągły obrót połączonych ze sobą dwóch elementów. Zasadniczą trudnością w opisywanym niżej rozwiązaniu problemu jest fakt, iż światło jest medium kierunkowym i może być zawracane jedynie przez wykorzystanie zjawisk odbicia, refrakcji lub interferencji. Technicznym osiągnięciem jest możność pasywnej transmisji oraz odbioru sygnałów przy wzajemnym obrocie elementów o więcej niż 360° przy minimalnych stratach światła, rozproszeniu i modulacji oraz przesłuchach między sąsiadującymi kanałami.

***
ABB Drives Alliance Partners - więcej niż autoryzowani dystrybutorzy
Koncern ABB w 2002 roku wprowadził nową organizację sprzedaży przemienników częstotliwości małej mocy od 0,12 kW do 37 kW. W wyniku wprowadzonych zmian znacznie obniżono ceny przemienników częstotliwości produkcji ABB, a także skrócono czas ich dostawy.

***
Grzegorz Barylski
Enkodery TR-ELECTRONIC - elastycznie i nowatorsko
Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie automatyki i napędu elektrycznego wymagają od producentów zaawansowanych technologii i parku maszynowego. Naprzeciw takim wymaganiom wyszła firma TR-Electronic, znana z konstrukcji impulsatorów absolutnych, inkrementalnych, systemów pomiaru liniowego, czujników do liniowego przesunięcia absolutnego, laserowych mierników odległości i bezprzewodowej trans- misji danych. Postęp techniczny, który dyktuje nowe standardy w interfejsach i wykonaniach mechanicznych, przyczynia się do poszukiwania coraz to doskonalszych urządzeń. Profesjonalne urządzenia pomiarowe są gwarancją bezpiecznej i bezawaryjnej pracy maszyn, a nawet całych linii technologicznych.

***
Adam Pozowski
Silniki indukcyjne SIEMENS-a - jakość, oszczędność i niezawodność
Koncern SIEMENS AG jest w chwili obecnej wytwórcą silników elektrycznych o najdłuższych tradycjach. Pierwsze silniki z fabryk SIEMENS-Schuckert pracowały już w latach 60. XIX w. W chwili obecnej koncern oferuje silniki w pełnej gamie mocy i wykonań, od mikroskopijnych serwomotorów do 50-megawatowych maszyn specjalnych. W najpowszechniejszym użyciu znajdują się trójfazowe silniki indukcyjne klatkowe. Stanowią one ponad 90%n silników używanych w przemyśle. Także w tej grupie silników Siemens zajmuje czołowe miejsce wśród światowych dostawców.

***
Tadeusz Szczepanik
Duże moce, duże oszczędności energii - FR-F540L - nowa seria przetwornic częstotliwości Mitsubishi Electric
Napędy pomp i wentylatorów są najczęściej traktowane przez użytkowników i projektantów jako aplikacje mało wymagające, a za podstawowe kryterium doboru używanych w nich przetwornic częstotliwości przyjmowana jest cena. Tymczasem np. w Japonii, Wielkiej Brytanii i kilku innych wysoko rozwiniętych krajach wprowadzono już formalne wymogi, dopuszczające do użytkowania w napędach dużej mocy wyłącznie przetwornice, zapewniające odpowiednio wysoką energooszczędność. Mitsubishi Electric wprowadza na rynek europejski serię przetwornic FR-F540L (fot. 1), przeznaczonych dla energooszczędnych napędów dużej mocy (75-375 kW) i wykorzystujących zaawansowaną metodę sterowania, nazwaną przez producenta sterowaniem z optymalizacją wzbudzenia.

***
Ralf Hausmann
"Szybka jak błyskawica" ochrona przeciwprzepięciowa w sieciach przesyłu danych
W dzisiejszych czasach dyspozycyjność sieci EDP oraz urządzeń końcowych tych sieci staje się problemem o szczególnym znaczeniu. Aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom bezpieczeństwa tego typu instalacji, stawia się im bardzo wysokie wymaga- nia, jeśli chodzi o odporność na zakłócenia, uszkodzenia i kompatybilność elektro-magnetyczną (EMC). Poziom bezpieczeństwa instalacji tego typu wzrasta istotnie w przypadku zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej.

***
Wojciech Kmiecik
IndustrialSQL - przemysłowa baza danych - dla kogo i w jakich warunkach?
Pytania, jakie najczęściej zadają sobie osoby zajmujące kierownicze stanowiska w zakładach przemysłowych podczas wyboru nowego systemu informatycznego, to: Dlaczego powinienem korzystać z tego rozwiązania? W czym przewyższa ono inne rozwiązania? Czy zakup tego oprogramowania jest dla firmy opłacalny? W ja- kim czasie ta inwestycja może się spłacić? Są to naturalne pytania, gdyż wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania procesem jest z pewnością złożoną kwestią, pociągającą za sobą często spore koszty.

***
Michał Hennig
Nowości w technice napędowej firmy Moeller
Założenia firmy Moeller dotyczące rozwoju systemów automatyki są konsekwentnie realizowane. Jednym z etapów jest wprowadzenie do oferty od stycznia 2002 r. nowych przetwornic częstotliwości. Obejmują one zakres mocy od 0,18 kW do 132 kW. Wykonywane są odmiany skalarne (DF...) i wektoro-we (DV...). Każda przetwornica wyposażona jest w wejścia/wyjścia binarne i analogowe oraz wyświetlacz z klawiaturą i potencjometrem zadającym.

***
Dostęp i wiedza w czasie rzeczywistym - DRM jako system przyszłości
W numerze 1/2002 biuletynu "Automatyka" firmy SABUR zaprezentowaliśmy po raz pierwszy w Polsce system zarządzania informacją ukrytą w inteligentnych urządzeniach DRMTM firmy Axeda Systems, Inc. Podkreślaliśmy, iż wykorzystanie informacji czasu rzeczywistego w celu podejmowania właściwych i szybkich de-cyzji jest nieuniknione. W przyszłości dominujące na rynku przedsiębiorstwa będą nieustannie monitorować procesy zachodzące w nich, jak również dbać o wysoki standard usług serwisowych oraz relacji z klientami. Większość analityków oraz specjalistów z dziedziny automatyki przemysłowej twierdzi, iż produkty takie, jak Axeda DRMTM System, są nieodzowną częścią rozwoju każdej z dynamicznych firm. W niniejszym artykule postaramy się przedstawić dokładnie architekturę i zasadę działania DRM-u.

***
Nowe przetworniki pomiarowe serii P11 i P12 w ofercie Lumel S.A. - Niewielkie gabaryty - WIELKIE MOŻLIWOŚCI
W I kwartale 2002 roku oferta LUMEL SA została wzbogacona o nową rodzinę przetworników pomiarowych. Dedykowana ona jest zarówno do prostych aplikacji przemysłowych (seria P11), jak i do bardziej rozbudowanych z możliwością pracy w sys-temach, rejestracji sygnału wejściowego i sterowania wyjściami przekaźnikowy- mi (seria P12).

***
Globalny sukces
Obliczanie liczby elementów, przesyłanie danych, drukowanie metek towarowych, raportowanie realizacji zamówień, lokalizacja magazynowa i niezakłócona komunikacja z systemem serwera SAP R3: wszystko w centralnym punkcie i wszystko jak najszybciej. Dokładnie tak wyobrażał sobie Jürgen Spörl przyszły proces realizacji produkcji. Lecz jak można było to urzeczywistnić? Rozwiązanie znał technik serwisu firmy METTLER TOLEDO, Wolfgang Limberg.

***
Profesjonalne oznaczanie DYMO gwarancją bezpieczeństwa!
Firma DYMO wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z właściwym dokonywaniem oznaczeń. Ma w tym bardzo duże doświadczenie, gdyż już od lat 60. ubiegłego wieku zajmuje się ich produkcją i udoskonalaniem. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie wytłaczarki DYMO JET, sprawdzonego od lat urządzenia, za pomocą którego można wytłaczać na samoprzylepnej taśmie plastikowej o szerokości 9 mm znaki alfanumeryczne. Jest to dobre rozwiązanie dla nieskomplikowanych opisów, np. kabli lub wiązek przewodów.

***
Ireneusz Ratka
Strategia zarządzania relacjami (kontaktami) z klientami
Strategia zarządzania relacjami z klientami (CRM - Customer Relationship Ma-nagement) jest strategią, a raczej narzędziem wspomagającym przedsiębiorstwo w szeroko rozumianym zarządzaniu kontaktami z klientami, czyli pomocny w marketingu, przy sprzedaży oraz podczas budowania wizerunku firmy w oczach klienta. Głównym zadaniem CRM jest rozwój metod bliskiego kontaktu z klientami. Po zakupie nabywca nie jest pozostawiany samemu sobie, lecz może liczyć na wszechstronną pomoc i opiekę ze strony producenta.

***
Ireneusz Bujalski
Jakość - droga do sukcesu rynkowego - Audity jakości
Termin "audit jakości" można rozumieć jako usystematyzowane badanie mające potwierdzić, że rzeczywiste działania w zakresie jakości oraz związane z nimi rezultaty są zgodne z działaniami i rezultatami, których oczekiwano lub które zaplanowano.

***
Ewa Majewska
Po raz trzynasty ECODOM i INTERECO
W dniach 6-8 marca br. Międzynarodowe Targi Katowickie kolejny raz zorgani-zowały Targi ECODOM (Międzynarodowe Targi "Pomiaru, Oszczędności Ciepła i Źródeł Energii") oraz INTERECO ("Międzynarodowe Targi Ekologiczne").

***
INTERTELECOM 2002
XIII edycja Międzynarodowych Targów Łączności INTERTELECOM odbyła się w dniach 5-8 marca br. w Łodzi. Jest to międzynarodowa impreza promocyjna branży łączności. Targi odbywały się pod honorowym patronatem Premiera Rządu RP, Leszka Millera, i Prezydenta Miasta Łodzi, Krzysztofa Panasa. Patronat branżowy nad Targami po raz kolejny sprawowała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

***
Katarzyna Kajstura
"Automaticon" oraz "Pompy i Armatura" 2002
VIII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów "Automaticon" oraz III Mię- dzynarodowe Targi Pomp i Armatury Przemysłowej "Pompy i Armatura" odbyły się w Warszawie w dniach od 19 do 22 marca br. Po raz pierwszy obie imprezy zorgani-zowano w tym samym miejscu i czasie.

Reklama