Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 02/2003

Napędy i Sterowanie
numer 02/2003


Markus Süss
Niezawodna jednostka napędowa do najtrudniejszych zadań
Oferowane przez firmę SEW gotowe jednostki napędowe zamontowane na tak zwanej płycie montażowej, składające się z przekładni stożkowej, hydraulicznego sprzęgła rozruchowego i silnika elektrycznego, stanowią idealne rozwiązanie dla takich zastosowań, jak taśmociągi, przenośniki kubełkowe i inne urządzenia o ciężkim rozruchu.

***
Grzegorz Czeszyk
Silniki synchroniczne firmy Stegmann - cz. 2
W części pierwszej, opublikowanej w styczniowym numerze "NiS", została opisana ogólna charakterystyka i zastosowanie silników synchronicznych. W niniejszej części zostanie przedstawiony dalszy, bardziej szczegółowy opis tych produktów.

***
Ryszard Dindorf
Tarcie w napędach hydrostatycznych
Tarcie występuje powszechnie i ma podstawowe znaczenie w modelowaniu dynamiki napędów hydrostatycznych. Jest to zjawisko negatywne, ponieważ powoduje opory ruchu, dyssypację energii, zmniejszenie sprawności, zużycie par trących. Do określenia tarcia służą następujące parametry: moment tarcia Mt, siła tarcia Ft, współczynnik tarcia m, praca tarcia Lt, moc tarcia Nt, temperatura tarcia T, ciepło tarcia qt oraz kąt tarcia a. W napędach hydrostatycznych uwzględnia się tarcie wewnętrzne i zewnętrzne. Tarcie wewnętrzne dotyczy wymuszonych ruchów molekuł wewnątrz cieczy, które wywołują wewnętrzne przesunięcie materii i wydzielanie ciepła. Tarcie zewnętrzne zachodzi w warstwach wierzchnich ciała stałego, a jej wynikiem są procesy dyssypatywne, którym towarzyszy rozpraszanie energii.

***
Jacek Lasowy, Stanisław Strzelecki
Motoreduktory walcowostożkowe śrubowe serii "A"
Walcowo-stożkowe przekładnie śrubowe (hipoidalne) BONFIGLIOLI są motore- duktorami o dużej zwartości, wysokiej sprawności, niezawodności i trwałości, umoż-liwiającymi znaczne oszczędności energii i kosztów eksploatacji. Charakterystycz-ną cechą tych przekładni jest modułowa budowa, pozwalająca na uzyskanie różnych konfiguracji napędów z modułami o wysokiej niezawodności w każdym zastosowaniu.

***
Układy pozycjonowania z silnikami asynchronicznymi dla dokładnej i niedrogiej inwestycji
Ogólnie spotykane są układy napędowe ze sterowaniem zewnętrznym SPS. Napędy w maszynach wyposażone są przeważnie w silniki asynchroniczne, serwosilniki lub silniki prądu stałego, na których jest umieszczony enkoder. Impulsator może się również znajdować na wale napędzającym. Poprzez kontrolę impulsów na wale napędzającym, w systemie sterownika podawana jest odpowiednia wartość zadana na układ falowników, która umożliwia osiągnięcie zadanej pozycji ze sterownika. Kontrolę wartości zadanej i rzeczywistej przejmuje w takim wypadku sterownik zewnętrzny. Jeżeli precyzja systemu nie wymaga wysokiej dokładności, mogą zostać zastosowane w systemie pozycjonowania wyłączniki krańcowe. W nowych układach napędowych istnieje możliwość wykorzystania systemów pozycjonowania znajdujących się w systemie programowania falownika.

***
Tomasz Gabryszewski, Jacek Stryj, Sławomir Ruda
Idee dla przyszłości - falowniki HITACHI serii L300P i SJ300 oraz sterowniki PLC
Falowniki serii L300P i SJ300 są nowymi produktami firmy Hitachi, które zastąpiły w 2000 roku cieszące się doskonałą opinią użytkowników jednostki serii J300. Seria L300P - Wszechstronny falownik L300P posiadający funkcję indywidualnego kształtowania charakterystyki U/f (siedem programowalnych punktów) zalicza się do najbardziej kompaktowych przemienników w swojej klasie. Został on zaprojektowany jako standardowy przemiennik częstotliwości do współpracy z wentylatorami i pompami. Seria SJ300 - W odróżnieniu od przetwornicy opisanej powyżej falowniki SJ300 są przeznaczone dla układów napędowych wchodzących w skład kompleksowych systemów automatyki, wymagających wysokiego momentu rozruchowego oraz dużej stabilności obrotów przy głębokiej regulacji częstotliwości rzędu 1:100.

***
Małe silniki prądu stałego z komutatorem szczotkowym
Rys historyczny - Techniczne przekształcenie energii elektrycznej w mechaniczne przemieszczenie zapoczątkował w roku 1833 Anglik W. Ritchie pierwszym silnikiem prądu stałego. Za teoretyczny początek silnika można uznać tarczę Faradaya powstałą po odkryciu w roku 1831 przez angielskiego fizyka Faradaya zjawiska indukcji elektromagnetycznej. W następnych latach nastąpił gwałtowny rozwój silników, ograniczony jednak brakiem właściwych materiałów i niemożnością rozwiązania głównego problemu przełączania kierunku prądu (komutacji) w kolejnych uzwojeniach. Budowa - Budowa typowego małego silnika prądu stałego określana jest przez dwa główne człony: rotor (wirnik zwany też twornikiem) i stator (stojan).

***
Marek Ziembicki
Programowanie sterowników PLC rodziny MELSEC - sieci działań i SFC (Sequential Function Chart)
Czas pracy aplikacji dla programowalnych sterowników logicznych (PLC) z reguły znacznie przekracza czas opracowania kodu programu. Końcowy użytkownik, a ściślej jego służby utrzymania ruchu, ostatecznie weryfikują jakość pracy twórców oprogramowania. Ocena aplikacji jest najczęściej odwrotnie proporcjonalna do nakładów pracy potrzebnej do jej pielęgnacji. Kluczowym zagadnieniem staje się wybór metody programowania gwarantującej szybką ocenę stanu kontrolowanego obiektu i lokalizację przyczyn wystąpienia sytuacji awaryjnych. Artykuł omawia stosowaną w sterownikach MITSUBISHI ELECTRIC metodę programowania, wywodzącą się wprost z sieci działań - jednego z podstawowych narzędzi do opisu algorytmów.

***
Moeller wspiera politechniki
Z Prezesem Moeller Electric Sp. z o. o., Panem Leszkiem Jankiem, rozmawiał Pan Redaktor Edward Modelewski.

***
Jaromir Hasik
Obudowy uniwersalne SAREL
Sarel jest jednym z największych producentów obudów uniwersalnych w Europie. Swoje doświadczenie na tym polu ugruntowuje od prawie pół wieku, a od prawie 20 lat dokonuje się to w ramach jego przynależności do firmy Schneider Electric. W Polsce także marka Sarel jest znana i ceniona od wielu lat za szeroką ofertę katalogową, wysoką jakość produktów i konkurencyjne ceny

***
Maciej Kowalski
Filtry przeciwzakłóceniowe i ochronne firmy Timonta.
Firma Timonta AG, jeden z liderów na rynku producentów urządzeń z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), w styczniu rozszerzyła swoją działalność o rynek polski, na którym jest reprezentowana przez firmę Eltron.

***
Marcin Legutek
Wonderware IndustrialSQL Server 8.0 Nowe możliwości wysoko wydajnego archiwizatora danych procesowych
Nowa wersja oprogramowania IndustrialSQL Server - 8.0 pojawiła się w sprzedaży w czerwcu br. Została ona wyposażona w szereg nowatorskich rozwiązań, które znacznie poszerzają możliwości dotychczasowej wersji 7.1.

***
Zbigniew Dymerski
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie: Jak radykalnie usprawnić zarządzanie siecią ciepłowniczą miasta?
System monitoringu poprawił warunki pracy osób decydujących o utrzymaniu parametrów sieci ciepłowniczej, obniżył koszty obsługi obiektów, usprawnił organizację pracy ekip remontowych i obchodowych. Dostarcza on także informacji o stanach alarmowych, co pozwala skutecznie zapobiegać awariom. Wszystko to wpływa na podniesienie jakości usług i prestiżu przedsiębiorstwa.

***
Andrzej Łojko
Nowa kompleksowa oferta dla rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących
Sterowanie każdym procesem produkcyjnym związane jest z ciągłą analizą danych. Proces decyzyjny w układzie oparty jest o algorytm sterowania, który generuje decyzje na podstawie informacji o parametrach pracy poszczególnych maszyn i wartościach parametrów zadanych przez operatora. W przeszłości dane te były dostarczane do centrów decyzyjnych, w których generowane były sygnały sterowania. Obecny rozwój technologiczny wymusił decentralizację, a co za tym idzie, wzrost zapotrzebowania na przemysłowe rozproszone systemy pomiarowo-sterujące.

***
Mirosław Łukiewski
Autotransformatory
Autotransformator jest specjalną odmianą transformatora, w której połączono uzwojenia pierwotne i wtórne, rezygnując z galwanicznego rozdzielenia obwodów. ELHAND TRANSFORMATORY produkuje jedno- i trójfazowe autotransformatory typu EA1, EA3 oraz autotransformatory rozruchowe typu EA3R.

***
Bezproblemowe projektowanie: Miniaturowa prowadnica ślizgowa DryLinŽ NK-02-40
Podobnie, jak w przypadku starszej "siostry" NK-02-80, szerokość szyny nowej miniaturowej prowadnicy ślizgowej NK-02-40 została dostosowana do znanych standardowych profili konstrukcyjnych. Cyfra "40" w numerze artykułu oznacza szerokość szyny w milimetrach i gwarantuje dokładne pasowanie. Położenie otworów umożliwia bezproblemowe przymocowanie żłobków do powszechnie stosowanych profili aluminiowych.

***
Andrzej Bereda
Targi ELEC 2002
W dniach od 9 do 13 grudnia 2002 roku Targi ELEC zgromadziły w podparyskim Centrum Wystawowym Paris-Nord Vil-lepinte 2000 wystawców, z czego 41% to firmy spoza Francji, z 27 krajów. Jednocześnie imprezę odwiedziło ponad 100 000 profesjonalistów z branży z ponad 120 krajów świata.

***
BUDMA 2003
Dwunasta edycja największych w Europie Środkowo-Wschodniej Targów Budowlanych BUDMA 2003 odbyła się w dniach od 21 do 24 stycznia br. Targi BUDMA to kompleksowa oferta wystawców, Forum Współpracy Budowlanej Europy Środkowo-Wschodniej, liczne konferencje, seminaria i prezentacje, nowości rynkowe oraz uroczyste wręczenia prestiżowych nagród. Patronat honorowy nad Targami objął Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Infrastruktury, Marek Pol.

***
Napędy i Sterowanie, Elektroinstalacje, Airport Expo
Zapraszamy Państwa do udziału w Targach NAPĘDY I STEROWANIE - ELEK- TROINSTALACJE - AIRPORT EXPO, odwiedzenia ich oraz udziału w imprezach im towarzyszących. W dniach 18-20 lutego 2003 roku w Centrum Targowym Międzynarodowych Targów Gdańskich SA odbędą się kolejne, już dziewiąte Targi Pro-ducentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania NAPĘDY I STEROWANIE oraz 7. Targi Elektrotechniki, Elektroenergetyki i Technik Oświetleniowych ELEKTROINSTALACJE. Ponadto we współpracy z Actia Forum organizujemy pierwszą w Polsce branżową imprezę targową poświęconą wyposażeniu portów lotniczych i usługom lotniczym AIRPORT EXPO.

***
Ścieżki współpracy przemysłu z uczelniami
O ocenę dotychczasowej współpracy środowisk naukowych z przemysłem i o przedstawienie dróg rozwoju uczelni poprosiliśmy przewodniczącego Rady Programowej naszego miesięcznika, prof. dr hab. inż. Wacława Kolleka, dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

***
Nie było źle, będzie lepiej
O podsumowanie ubiegłego i o plany na rok bieżący poprosiliśmy firmy współpracujące z naszym miesięcznikiem. Na zadane pytania odpowiedzieli nam: Jarosław Leśko - dyrektor działu Napędów Elektrycznych w firmie DANFOSS Sp. z o.o., Jerzy Witor - prezes Lenze-Rotiw, Andrzej Baryłko - prezes MPL Technology Sp. z o.o., Barbara Wójcicka - prezes Sabur Sp. z o.o. oraz Marek Pieńkowski - dyrektor sprzedaży Schneider Electric Sp. z o.o.

***
Nowe możliwości przemysłu
O tym, jak ściśle związane są z sobą przemysł i chemia, świadczyła I Konferencja Naukowo-Techniczna "Tworzywa Sztuczne i Chemia - Nowe Możliwości Przemysłu". Zorganizowana została przez redakcję naszego dwumiesięcznika "Tworzywa Sztuczne i Chemia". Spotkanie z przedstawicielami nauki i przemysłu odbyło się w dniach 16-17 stycznia w pięknie położonym Ośrodku Turystyczno-Sportowym "Zagroń" w Szczyrku. Miejscowość ta świetnie znana jest miłośnikom sportów zimowych, gdyż stanowi doskonałą bazę wypadową na pobliskie szczyty: Skrzyczne, Błatnią, Klimczok i Szyndzielnię.
 

Reklama