Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 01/2015

Napędy i Sterowanie
numer 01/2015


Karol Surma
Multiprojekt – dostawca podzespołów pneumatyki firmy E.MC
Firma Multiprojekt, będąca dostawcą sterowników FATEK, paneli operatorskich Weintek, serwonapędów ESTUN oraz techniki liniowej, poszerzyła swoją ofertę o asortyment pneumatyki. Multiprojekt oferuje wysokiej jakości podzespoły pneumatyki szerokiemu gronu odbiorców, wśród których znajdują się: biura projektowe, producenci maszyn i urządzeń, firmy integratorskie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu itp. W niniejszym artykule zostały szczegółowo przedstawione napędy pneumatyczne firmy E.MC wysoko oceniane przez wielu odbiorców różnych branż i gałęzi przemysłu.

***
Zmniejszenie złożoności układów hydraulicznych dzięki inteligentnemu doborowi węży
Nadużywany ostatnio termin „globalizacja” stał się wręcz truizmem w odniesieniu do aktualnego kierunku rozwoju sektora hydraulicznego. Firmy przemysłowe korzystające z części wysokiej jakości do układów hydraulicznych nie prowadzą już działalności w skali lokalnej, lecz międzynarodowej. Co za tym idzie, pojawiła się potrzeba globalnego zaopatrywania się w identyczne podzespoły wykonane według uniwersalnego standardu i o takim samym wyglądzie u jednego dostawcy. Z kolei reakcja producentów węży i przewodów hydraulicznych mogła być tylko jedna – chcąc zaspokoić globalne potrzeby odbiorców, musieli oferować wyroby identyczne pod względem wła­sności użytkowych, materiałów i parametrów technicznych.

***
CPP „PREMA” – lider w produkcji elementów pneumatyki
Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” powstało w 1976 r. w Kielcach. Przedsiębiorstwo wielokrotnie stawało w pozycji lidera w produkcji elementów pneumatyki na polskim rynku. Wyspecjalizowana kadra pracownicza i najwyższy standard doradztwa technicznego nieprzerwanie zapewniają jakość proponowanej oferty. Początkowa działalność Firmy połączona była z rozwojem napędów i sterowań pneumatycznych opartych na francuskiej licencji CPOAC. Bardzo szybko jednak „PREMA” zaczęła wprowadzać własne pomysły i rozwiązania, które rozwijane są do dziś.

***
SITI-POL – Twój dostawca podzespołów maszyn i napędów
Firma SITI-POL Sp. z o.o. działa na rynku polskim i zagranicznym od 15 lat. Zajmuje się dostawą i serwisem napędów mechanicznych firmy SITI S.p.a. (Włochy), którego jest autoryzowanym przedstawicielem. Od 2002 roku spółka współpracuje z firmą AVE (Hiszpania), producentem akcesoriów budowy maszyn. W tym samym roku SITI-POL Sp. z o.o. został przedstawicielem firm Vemat S.r.l. (Włochy) i Coel Motori S.r.l. (Włochy), produkujących silniki elektryczne. W 2006 roku SITI-POL Sp. z o.o. wspólnie z SITI S.p.a. założył firmę SITI-TECH Sp. z o.o. (Polska), która od tego czasu produkuje reduktory ślimakowe. Firma posiada 1300 m.kw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej w Milejowicach k. Radomia oraz 1000 m.kw. powierzchni magazynowej w Koszalinie. Powyższe informacje wyraźnie wskazują, że firma ma duże możliwości w dziedzinie zaopatrywania producentów maszyn i urządzeń. W dalszej części przybliżymy ofertę firmy, na którą warto zwrócić uwagę.

***
Odporne na korozję układy napędowe działają niezawodnie w słonej atmosferze
W centrum przetwórstwa skorupiaków Krijn Verwijs od dawna poważnym problemem była szybka korozja napędów powodowana przez atmosferę przesyconą solą morską. Obecnie układy NORD, wykonane ze stopów aluminium o specjalnie obrobionej powierzchni, umożliwiają ekonomiczne rozwiązanie tej kwestii.

***
Klaudiusz Szymczak
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jako jeden z kluczowych elementów sukcesu firmy
Bezpieczeństwo pracowników, konieczność spełniania wymagań prawnych oraz utrzymywanie dobrego wizerunku to powody, dla których aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są niezwykle istotne dla firm. Równie istotny jest aspekt finansowy. Nieobecność pracownika w pracy z powodu wypadku przynosi wymierne straty przedsiębiorstwu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku odnotowano ponad 59 tysięcy wypadków, co spowodowało, że średnio jeden poszkodowany pracownik był nieobecny w pracy ponad 31 dni. Liczby mówią same za siebie – troska o BHP przyczynia się do wzrostu efektywności firmy. Dlatego systemy zarządzania BHP zdobywają coraz większe znaczenie wśród przedsiębiorstw, które są świadome strat, jakie mogą ponosić w wyniku braku zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

***
Robot Desktop firmy WObit
Coraz częściej firmy automatyzujące swoją produkcję potrzebują nie tylko pojedynczych komponentów, ale poszukują kompleksowych rozwiązań. Firma WObit w odpowiedzi na potrzeby rynku proponuje systemy mechatroniczne dostosowane do wymagań aplikacji, a także roboty przemysłowe, których oferta niedawno rozszerzyła się o robota typu desktop.

***
Switche niezarządzalne Murrelektronik w solidnej metalowej obudowie do zastosowań IP67. Efektywne sieci z TREE67
Za pomocą switchy serii TREE67 można podłączać w sposób kompaktowy urządzenia do sieci Ethernet. Wyposażone w cztery lub osiem portów M12, nadają się do stosowania w trudnym środowisku przemysłowym. Za ich pomocą można w sposób ekonomiczny realizować koncepcje maszyn w układzie gwiazdy.

***
Kryspin Wach
Nowa rodzina switchy firmy Moxa
Standard Ethernet staje się dominującym protokołem komunikacyjnym w różnych instalacjach przemysłowych. Wraz z rosnącą popularnością rozwiązań opartych o Ethernet rośnie oferta urządzeń wykorzystujących ten popularny standard. Jeden z czołowych producentów przemysłowego sprzętu komunikacyjnego wprowadził właśnie nową gamę switchy przemysłowych przeznaczonych do instalacji na szynie DIN (TH35).

***
Krzysztof Stawski
DCT880. Zaawansowany sterownik mocy
ABB, jako wiodący producent systemów napędowych w wersji AC i DC, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, opracował zaawansowany, uniwersalny tyrystorowy sterownik mocy, dedykowany do procesów elektrotermicznych (nagrzewanie elektryczne). Idealnie sprawdza się przy obciążeniach rezystancyjnych, indukcyjnych, jak i również przy promiennikach podczerwieni.

***
Jerzy Sobczak
Softstart serii SJR2-3000 firmy Sanyu z wewnętrznym stycznikiem
Softstarty serii SJR2-3000 są uzupełnieniem oferty firmy Sanyu Electronics Equipment Co, kierowanej do producentów maszyn i użytkowników systemów napędowych. Ten softstart jest wręcz dedykowany dla użytkowników i producentów zestawów pomp lub wentylatorów. Softstarty SJR2-3000 są produkowane od mocy 5,5 kW do 400 kW. Ich ogromną zaletą jest to, że posiadają wewnętrzny stycznik obejściowy, tzw. Bypass. Zostaje on uruchomiony bezpośrednio po dokonaniu procesu rozruchu.

***
STAUFF Connect
Złącza z pierścieniem zacinającym STAUFF zostały opracowane i zaprojektowane do stabilnego, zapewniającego brak przecieków łączenia rur metrycznych o średnicach zewnętrznych od 4 mm do 42 mm. Dlatego też najbardziej istotne wymiary złączy (otwory przelotowe i wymiary pod klucz) także są podawane w jednostkach metrycznych.

***
Ryszard Klencz
Rozwój bezpiecznego i efektywnego górnictwa – KOMTECH 2014
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu KOMTECH, odbyła się w dniach 19–21 listopada na Zamku Kliczków. Poświęcona była przedstawieniu najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie górnictwa podziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. KOMTECH 2014 pozwolił na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, a także prezentacji oferty producentów maszyn i urządzeń.

***
Wacław Kollek, Piotr Osiński, Janusz Rutański
Wpływ luzu bocznego w zazębieniu na właściwości hydrauliczne i akustyczne pomp zębatych o zazębieniu zewnętrznym
Streszczenie: W referacie przedstawiono badania akustyczne i hydrauliczne przeprowadzone dla współcześnie wytwarzanych jednostek przemysłowych. W wyniku badań określono poziom dźwięku oraz poziom ciśnienia akustycznego dla pomp konwencjonalnych i z tzw. zerowym luzem bocznym. W publikacji skorzystano z materiałów, które są wynikiem pracy w obszarze badań, projektowania i eksploatacji pomp zębatych, prowadzonych w Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn przy Politechnice Wrocławskiej. Badania wykonano w ramach kooperacji Politechniki Wrocławskiej z firmą Hydrotor finansowanego z projektu p.t. „Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Nr projektu POIG.01.04.00-04-345/13.

ENG Abstract: This paper presents the results of acoustics and hydraulic tests for the industrial units manufactured today. As a result of the tests specified sound level and sound pressure level for conventional pumps and with dual-flank seal. Used in the publication of materials which are the result of work in the field of research, design and operation of the gear pumps, carried out in the laboratory of Hydraulic Drives and Vibroacoustics Machines at Wroclaw University. Research carried out in the framework of cooperation with the Wroclaw University and Hydrotor Corporation. The project name “Develop innovative gear pumps for low level acoustic emission”, The operational programme innovative economy, for the period 2007–2013, priority 1. Research and development of new technologies, Operation Suppoting 1.4. No project POIG. 01.04.00-04-345/13.

***
Ewelina Kilian
Nowe technologie w diagnostyce sieci wodociągowej
Streszczenie: W ramach artykułu omówione zostały nowoczesne rozwiązania, służące do lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej. Nowe technologie pozwalają na wyeliminowanie typowych problemów brygad diagnostycznych, związanych z lokalizacją awarii na: rurociągach z tworzyw sztucznych, odcinkach rurociągów zbudowanych z różnych materiałów lub wyposażonych w kompensatory. Dodatkowo przedstawiono rozwiązania umożliwiające precyzyjne wykrywanie wycieków na dużych średnicach rurociągów magistralnych, przesyłowych, z małą ilością uzbrojenia.

ENG The new technologies in water leak detection of the water supply network
Abstract: The article presents the modern solutions in water leak detection of the water supply network. This new technologies allow to eliminate the common problems of leak detection teams like: leaks detection on plastic pipes, pipe sections made of different materials, compensators ect. Furftermore, there are solutions for leak localisation on large diameter of transmission pipes with small amount of fittings.

***
Piotr Dudek, Jerzy Jonkisz, Edward Kochowski, Piotr Majdak, Kazimierz Oboza
Urządzenia kogeneracyjne zasilane biogazem i pompy ciepła. Doświadczenia użytkownika w utrzymaniu sprawności technicznej i eksploatacyjnej instalacji
W ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podejmowane są różnorodne działania mające służyć poprawie klimatu i ochronie środowiska naszej planety, szczególnie przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym CO2 związane z wykorzystaniem w energetyce paliw kopalnych. W związku z tym obserwujemy dążenie do poszukiwania rozwiązań pozwalających na korzystanie np. z alternatywnych źródeł energii, które zarówno są przyjazne środowisku naturalnemu, jak i przyczyniają się do zachowania kopalnych surowców energetycznych dla przyszłych pokoleń. Do realizacji tych celów mogą być odpowiednio dobierane nowoczesne rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, np. na biogazie powstającym w procesach beztlenowej fermentacji metanowej osadów, jak też pompach ciepła, dla których źródłem pierwotnym ciepła może być energia zawarta w wodzie wodociągowej lub ściekach. Instalacje te mają swój sens wszędzie tam, gdzie są rentowne. Szczególnie wykorzystanie biogazu znajduje coraz szersze zastosowanie na oczyszczalniach ścieków w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

***
Anna Olejnik
Nowe technologie w MPWiK w m.st. Warszawie SA
Dzięki możliwości pozyskania funduszy na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA zrealizowało i nadal realizuje inwestycje, których przygotowanie poprzedzone było wieloma latami badań modelowych. Inwestycje mające na celu poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom w aglomeracji warszawskiej zrealizowane zostały w ramach II Fazy Projektu Warszawskiego pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie’’ oraz nadal są realizowane w ramach Fazy IV.

***
Piotr Gospodarczyk, Paweł Mendyka, Grzegorz Stopka, Andrzej Mazurczyk
Innowacyjny ścianowy przenośnik zgrzebłowy z płynną regulacją prędkości
Streszczenie: W artykule opisano innowacyjny projekt ścianowego przenośnika zgrzebłowego wyposażonego w przekształtniki częstotliwości, umożliwiające płynną regulację prędkości zgrzebeł. Przedstawiono zaprojektowany układ sterowania oraz wskazano możliwe do implementacji algorytmy sterujące. W artykule przedstawiono również wyniki testów stanowiskowych systemu oraz krótko wskazano dalsze plany rozwoju, związane z przeprowadzeniem prób w podziemnej kopalni węgla kamiennego.

ENG Innovative armoured scraper conveyor with fluent speed regulation
Abstract: The paper describes the innovative project of longwall armoured scraper conveyor equipped with frequency inverters, which allows to fluently control scrapers speed. Designed control system was presented as well as special algorithms, suitable to implementation in this system, were described. Paper also presents the results of system field tests and briefly describes further developement plans, which includes tests in underground coal mine.

***
Krzysztof Bieńkowski
Wczesne maszyny reluktancyjne
Streszczenie: W artykule przedstawiono wczesne koncepcje i konstrukcje elektrycznych maszyn reluktancyjnych zwanych w XIX wieku maszynami elektromagnetycznymi. Rozwijane w latach 1830–1860 koncepcje zostały porzucone po udoskonaleniu komutatorowych maszyn prądu stałego i skonstruowaniu maszyn prądu przemiennego z wirującym polem magnetycznym. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania przełączalnymi maszynami reluktancyjnymi z uwagi na wzrost cen magnesów trwałych i postępy w dziedzinie scalonych modułów mocy.

ENG Abstract: The early concepts and structures of electrical reluctance motors (electromagnetic motors)  were presented in this paper.  This ideas were developed in the years 1830–1860, but were abandoned after improving dynamo machines and alternating current machines with rotational magnetic flux. In recent years, an increased interest is noticed in switch reluctance drives due to the rising cost of permanent magnets and advances in the area of intelligent power modules.

 

Reklama