Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 09/2001

Napędy i Sterowanie
numer 09/2001


Lenze
Układ kalkulatora nawijakowego i jego realizacja na sterowniku PLC współpracującym z serworegulatorem 9300 firmy Lenze - część 1
Artykuł poświecony jest jednemu z problemów techniki nawijania materiałów. Przedstawiona tu została koncepcja budowy układu kalkulatora nawijakowego jako modułu zbudowanego w oparciu o sterownik. Zrealizowany układ kalkulatora nawijakowego był tematem pracy magisterskiej złożonej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

***
Jacek Kęsy
Hałaśliwość przekładni
Jednym z kryteriów kwalifikacji określonego typu przekładni mechanicznej jest poziom generowanego przez nią hałasu. Pomiar całkowitego ciśnienia akustycznego słyszalnego widma dźwięku dokonywany jest z odległości 1m poprzez mikrofon umieszczony na poziomie osi przekładni i skierowany na jej środek ciężkości.

***
ABB
Harmoniczne - lepiej zapobiegać aniżeli leczyć
Składowe harmoniczne generowane przez napędy o zmiennych prędkościach stanowią formę zanieczyszczenia sieci elektrycznych, które mogą wywołać poważne problemy. Symptomy mogą być różnorakie, poczynając od migających świateł do wybuchających kondensatorów, jednak nie należy ich ignorować. Sam fakt rozpoznania problemów ze składowymi harmonicznymi, stanowi pierwszy krok do skutecznego ich wyeliminowania. Mauri Peltola, Marketing Manager w ABB Industry Oy, pracujący w dziale napędów w Helsinkch, Finlandia, bada wpływ napędów o zmiennych prędkościach na powstawanie harmonicznych oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku.

***
Radosław Dzik
AG626 - wieloobrotowy absolutny encoder kąta
Informacja o pozycji, jak już wiemy, bardzo często jest wykorzystywana w procesach przemysłowych, jako element sprzężenia zwrotnego w różnego rodzaju maszynach, urządzeniach w wielu gałęziach przemysłu. Jak pamiętamy, informacja ta może być przedstawiona w postaci absolutnej, jak i inkrementalnej oraz transmitowana poprzez różne interfejsy transmisji danych - standardy przemysłowe.

***
Janusz Rokicki
Ewolucja konstrukcji absolutnych przetworników pomiarowych obrotu - encoderów
Encoder absolutny znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest ciągły sygnał pomiarowy informujący o położeniu kątowym nadzorowanego urządzenia, maszyny lub obiektu. Przer-wa w zasilaniu energią elektryczną układu pomiarowego nie może mieć żadnego wpływu na poprawność pomiaru położenia kątowego po powrocie zasilania.

***
PRZEKŁADNIE STOŻKOWE dla precyzyjnych i dynamicznych rozwiązań przemysłowych
Firma STÖBER wykonuje nie tylko standardowe przekładnie stożkowe (ze standardowym luzem kątowym na wyjściu przekładni), ale także przekładnie specjalne (ze zredukowanym luzem na wyj.) dla rozwiązań precyzyjnych, dynamicznych i układów serwonapędów.

***
Wojciech Kuś
CZWARTA GENERACJA - nowa seria falowników MICROMASTER do zastosowań standardowych
Micromaster 420 jest nowym falownikiem firmy Siemens, przeznaczonym do zastosowań standardowych. Falownik MM 420 umożliwia sterowanie prędkością obrotową silników prądu zmiennego w mocach od 120 W do 11 kW. Micromaster 420 wyróżnia się bardzo do-brymi właściwościami, łatwą obsługą i szybką instalacją.

***
Wojciech Bim
Zintegrowany zespół zabezpieczeń silników indukcyjnych SN - MiCOM P225
W obliczu narastających potrzeb użytkowników układów silnikowych w zakresie dokładności opomiarowania, zwiększenia funkcjonalności zabezpieczeń elektroenergetycznych oraz zdalnego monitorowania pracy całego układu napędowego - kończy się era elektromechanicznych przekaźników pomiarowych, miejsce których od kilku lat zajmują przekaźniki cyfrowe. Dzięki nim eksploatacja silników staje się bardziej pewna, a pozyskiwane z nich informacje pozwalają na podejmowanie szybkich decyzji odnośnie procesu technologicznego, w którym silnik bierze udział.

***
Jaromir Hasik, Jacek Cieślik
TeSys - Telemecanique Systems
Na jesieni ubiegłego roku koncern Schneider Electric rozpoczął wprowadzanie do sprzedaży nową ofertę produktów, noszącą nazwę TeSys (Telemecanique Systems). Na nową ofertę składają się aparaty produkowane pod marką Telemecanique, przeznaczone do rozruchu, zabezpieczenia, kontroli i sterowania silników elektrycznych. Pierwszy, zrealizowany w ubiegłym roku, etap obejmował: przemienniki częstotliwości Altivar 28, moduły programowalne Zelio Logic, zasilacze impulsowe Phaseo, przekaźniki pomiarowe i kontrolne Zelio Control oraz przekaźniki czasowe Zelio Time. Wszystkie były prezentowane w prasie technicznej na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.

***
W stronę klienta
W poprzednim numerze miesięcznika "Napędy i Sterowanie" firma CONTROLMATICA ZAP - PNEFAL Sp. z o. o. miała przyjemność przybliżyć Państwu genezę swego powstania, nową strukturę organizacyjną oraz ogólną ofertę produktowo- usługową. Ten artykuł natomiast ma na celu szczegółowe przedstawienie oferowanych przez firmę CONTROLMATICA ZAP - PNEFAL Sp. z o. o. produktów i usług.

***
Marek Ziembicki
Programowanie sterowników PLC rodziny MELSEC - teraz jeszcze łatwiejsze
Nawet najlepszy sterownik PLC nie osiągnie sukcesu rynkowego bez skutecznego narzędzia programistycznego. Wprowadzenie na rynek nowych sterowników serii Q było dla inżynierów MITSUBISHI ELECTRIC bodźcem do udoskonalenia programu narzędziowego dla całej rodziny sterowników MELSEC. Poniższy artykuł prezentuje najnowszą wersję pakietu "GX IEC Developer" dostosowanego do wymogów normy IEC 1131.

***
Paweł Łoś
B&R Power Panel - wydajny sterownik zintegrowany z panelem operatorskim
Zadania automatyzacji małych i średnich maszyn stawiają nowe wymagania przed dostawcami systemów sterowania: redukcja kosztów, większe pamięci, realizacja bardziej skomplikowanych i szybszych algorytmów sterowania, przyjazna wizualizacja, kompaktowa budowa przy jednoczesnej łatwości rozbudowy systemu, uniwersalne narzędzia programistyczne. Odpowiedzią na te potrzeby są Rozwiązania Automatyzacji firmy B&R, a w tym najnowszy sterownik zintegrowany z panelem operatorskim - Power Panel.

***
Andrzej Gizicki, Zbigniew Kiełbus
Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w układach sterowania zespołami pompowo-wentylacyjnymi przy zastosowaniu przetwornic częstotliwości VLTŽ6000
Coraz powszechniej stosowaną metodą regulacji przepływu jest częstotliwościowa regulacja prędkości obrotowej układów pompowych. Stosowanie przetwornic częstotliwości do sterowania pracą pomp eliminuje podstawowe niedogodności związane z rozwiązaniami opartymi na dławieniu przez przymykanie zaworów lub przepustnic.

***
Łukasz Stec
System bezpieczeństwa pieca w Rafinerii Trzebinia SA - redundowany układ blokad pieca rafineryjnego dla destylacji rurowo-wieżowej wykonany na sterownikach GE Fanuc 90-70 w konfiguracji z certyfika
Przemysł chemiczny, rafineryjny i energetyczny to branże, gdzie w największym stopniu błędy w kontroli przebiegu procesu mogą doprowadzić do wypadków o ka-tastrofalnych następstwach. Dlatego w kry-tycznych instalacjach, oprócz typowych układów regulacji, stosuje się wydzielone układy blokad, których zadaniem jest pewne - częściowe lub całkowite - bezpieczne odstawianie instalacji w przypadkach wykrycia przekroczeń istotnych wartości procesowych. Układy takie pracują w specyficznych warunkach: z jednej strony statyczność przez długie okresy, a co za tym idzie - brak możliwości regularnej kontroli poprawności działania, z drugiej zaś - ogromne wymagania dotyczące niezawodności.

***
Andrzej Cholewiński, Krzysztof Bodył
XI/ON - nowa generacja rozproszonych we/wy cz. IV - parametryzacja stacji XI/ON do współpracy z systemem nadrzędnym PROFIBUS DP - Master
Stacje rozproszonego systemu wejść/wyjść XI/ON mogą komunikować się z urządzeniami nadrzędnymi (sterownik, komputer) używając następujących protokołów komunikacyjnych: PROFIBUS DP, InterBus, DeviceNet, CanOpen.

***
James Truchard
Systemy kontrolno-pomiarowe w przedsiębiorstwach 21. wieku
Wiek 20. charakteryzuje seria rewolucji technologicznych - przemysłowa, komunikacyjna i obecna rewolucja komputerowa mająca wpływ na procesy przemysłowe. Wchodząc w 21. wiek będziemy odczuwać znaczny nacisk klientów systemów kontrolno-pomiarowych na efektywniejsze wykorzystanie nowych technologii w przemyśle. Użytkownicy chcą korzystać i integrować szeroko dostępne techniki komputerowe, komunikacyjne i informacyjne, a nie wprowadzać własne standardy.

***
National Instruments
Użyj komputera jako systemu rejestracji danych
Inżynierowie i naukowcy często używają komputera jako podstawy systemów gromadzenia danych. Tradycyjne aplikacje miały osobne urządzenie logowania danych - działający samodzielnie przyrząd zapisujący sygnał lub przechowujący wyniki pomiarów w pamięci. Dane z tego typu rejestratorów musiały być przenoszone na komputer, ponieważ większość aplikacji wymaga analizowania, archiwizacji, prezentacji i współdzielenia wyników pomiarów. Przenoszenie danych do komputera jest zazwyczaj czasochłonne. Dodatkowo użytkownik musi nauczyć się dwóch systemów - logowania oraz oprogramowania analizy i raportowania na komputerze. Mimo że czasem samodzielne rejestratory dobrze spełniają swoje funkcje, jest wiele sytuacji,w których efektywniejsze i tańsze jest zbieranie oraz przechowywanie danych bezpośrednio na komputerze.

***
P.U.P. SPIN SA z Poznania 10 lat na rynku
We wrześniu tego roku firma SPIN SA z Poznania obchodzi 10. rocznicę rozpoczęcia swojej działalności. W centrum uwagi firmy SPIN znajduje się projektowanie i realizacja rozległych systemów automatyki przemysłowej wraz z wizualizacją, technika napędowa, technika zasilania, systemy transmisji danych, oraz produkcja urządzeń sterowniczo-rozdzielczych niskiego i średniego napięcia.

***
Sebastian Stępniak
Przekaźniki dla automatyki przemysłowej
Zwiększająca się liczba sterujących układów elektronicznych w instalacjach automatyki przemysłowej wymaga niezawodnego przekazywania sygnałów pomiędzy elementami wykonawczymi a aparaturą sterującą, przy jednoczesnym zapewnieniu galwanicznej separacji. W praktyce w transmisji sygnałów spotykamy się z ich różnymi typami - sygnały stałoprądowe, zmiennoprądowe i z różnymi poziomami.

***
Łukasz Łuczak
Pirometry stacjonarne GPS
Firma Raytek rozszerzyła swoją ofertę pirometrów stacjonarnych o nowy model GPS, przeznaczony do bezdotykowego pomiaru temperatur z zakresu -18÷ +538°C. Dokładność pomiaru wynosi ą1 wartości mierzonej lub ą1°C, a sam pomiar odbywa się w czasie 0,5 s. Pirometr ten dostępny jest w dwóch wersjach optycznych: - do pomiaru małych elementów o mi-nimalnej średnicy 4,5 mm z odległości 200 mm, do pomiarów z dużych odległości.

***
Paweł Piechota
Hamulec dynamiczny - to po to, by zatrzymać twój silnik!
Chcielibyśmy zapoznać Państwa z jeszcze jednym urządzeniem z oferty firmy RELPOL SA, znanego z produkcji znakomitej jakości przekaźników elektromagnetycznych. Tym razem opisywanym urządzeniem będzie półprzewodnikowy hamulec dynamiczny typu RTC 40HD12-5 + RTO 12...

***
Józef Kozłowski
Sieć elektroenergetyczna z kondensatorami obciążona prostownikami
Obciążenie sieci elektroenergetycznej prostownikami powoduje zwiększenie poboru mocy biernej, pojawienie się drgań Harmonicznych w sieci, a także zakłóceń komutacyjnych pochodzących od prostowników.

***
Antoni Wojtulewicz
Wirtualne podróże z Serwisem automatyka.pl VerticalNet.com
Wakacje już za nami. Okres lata sprzyjał podróżom - jak się okazuje także wirtualnym. Z zaskoczeniem odnotowaliśmy ten fakt także na stronach Serwisu automatyka.pl. Pomimo okresu urlopów i widocznego spadku koniunktury w całej branży, Serwis cieszył się większą popularnością niż w poprzednich miesiącach.

***
Mirosław Łukiewski
Dławiki wygładzające
W obwodzie obciążenia każdego układu prostowniczego otrzymuje się napięcie wyjściowe będące sumą dwóch składowych stałej i zmiennej. Celem redukcji tętnień, najczęściej niekorzystnych z punktu widzenia odbiornika, między wyjście prostownika a obciążenie włącza się filtr prostowniczy. Firma ELHAND TRANSFORMATORY z Lublińca jest producentem dławików wygładzających ED1W, które znajdują zastosowanie w filtrach prostowniczych.

***
Mettler Toledo
Zoptymalizowany pomiar wagi i objętości
Francuska firma ANFA jest jednym z najważniejszych dostawców materiałów biurowych. W położonym koło Paryża, głównym centrum operacyjnym i trzech regionalnych centrach operacyjnymi, ANFA oferuje swoim klientom we Francji i Luksemburgu dostawy całodobowe. Z ponad 8500 artykułów katalogowych i ponad 8000 wysyłanych codziennie paczek, przedsiębiorstwo bezwzględnie musiało zautomatyzować proces określania wagi i objętości na linii pakowania.

***
Ireneusz Ratka
Systemy informatyczne stosowane w gospodarce magazynowej
Gospodarkę magazynową w podejściu systemowym traktuje się jako system, czyli zbiór wzajemnie powiązanych składników, w których zachodzą równoległe procesy realizacji i procesy sterowania. Sterowanie gospodarką magazynową polega na takim kierowaniu przebiegiem zdarzeń i czynności, aby zadania i osiągane cele pokrywały się w jak największym stopniu z zamierzeniami. W przedsiębiorstwie obejmuje ono wszystkie etapy związane z wewnętrzną dystrybucją towaru - od etapu rejestracji towaru w momencie zejścia z linii produkcyjnej lub przyjęcia z zewnątrz poprzez przydzielenie lokacji, transport wewnętrzny, system kontroli zapewnienia jakości, przygotowanie do sprzedaży oraz zbyt wyrobu gotowego. Całość procesu sterowania gospodarką magazynową można traktować jako celowy, etapowy proces realizacji kilku składowych tego procesu.

Reklama