Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 07-08/2008

Napędy i Sterowanie
numer 07-08/2008


SIMOCODE pro – zarządzanie pracą napędów elektrycznych w nowym wymiarze komunikacyjnym
W gospodarce wodno-ściekowej pracuje wiele różnorodnych urządzeń napędzanych przez silniki elektryczne, biorących udział w realizacji procesów technologicznych. Każde z nich posiada różny stopień złożoności pod względem sterowania oraz, z punktu widzenia realizowanej funkcji, odgrywa mniej lub bardziej istotną rolę w całości instalacji. Jak zarządzać tymi urządzeniami, aby uwzględnić rosnące wymagania w zakresie ich bezawaryjności oraz spełnić coraz większe oczekiwania służb utrzymania ruchu?

***
Marek Trajdos, Wiesław Monkiewicz
Walidacja układu bezpieczeństwa maszyny – ważny element procesu projektowania
Wejście Polski w struktury Wspólnoty Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania zasad pracy projektantów do wymagań systemu oceny zgodności w zakresie wymagań zasadniczych. Korzystne jest, iż stosowany coraz powszechniej w przedsiębiorstwach polskich system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 [1] jest w znacznym stopniu zgodny z zasadami dotyczącymi wymagań zasadniczych. Dzięki temu można traktować projektowanie jako pewien proces, który ma na celu opracowanie projektu zgodnego z założeniami, co jest poddawane weryfikacji, a następnie po wykonaniu aplikacji zostają sprawdzone praktyczne aspekty założeń technicznych poprzez poddanie obiektu walidacji.

***
Wymiana danych przez funkcję routingu w sieciach PROFIBUS i PROFINET – cz. I
W niniejszym artykule omówiony zostanie sposób zestawienia połączenia online pomiędzy stacją PG/PC, poprzez sterownik SIMATIC S7 300 z jednostką sterującą CPU 317F-2 PN/DP, a przekształtnikiem SINAMICS G120. Przekształtnik wyposażony jest w jednostkę sterującą CU 240S PN z przyłączem komunikacyjnym PROFINET. Zestawienie połączenia odbywa się z sieci PROFIBUS (komunikacja pomiędzy PG a SIMATIC S7) do ethernetowej sieci przemysłowej (rys. 1).

***
Efektywne wykorzystanie energii wyzwala hamulce kosztowe
Inteligentne zastosowanie techniki napędowej umożliwia wieloraki potencjał oszczędności. Szczególnie w ostatnim roku większego znaczenia nabrał sposób efektywnego wykorzystania energii. Pamiętać należy również o redukcji emisji dwutlenku węgla, tak by negatywne oddziaływanie na klimat pozostawało na dającym się opanować poziomie. Wzrastające koszty energii zmuszają do tego, żeby ten sam wynik produkcji osiągać przy pomocy niższego zużycia energii.

***
Oferta nowoczesnych ciężkich i bardzo ciężkich obrabiarek - Pro-Tech Piotr Pyszny
Jesteśmy firmą innowacyjną, założoną w 1988 roku, z siedzibą w Rybniku. Posiadamy obiekty produkcyjne o łącznej powierzchni 3000 m2. Firma wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie m.in.: obróbki skrawaniem, produkcji elementów hydrauliki, urządzeń gazowych oraz usług spawania dostaw obrabiarek CNC wraz z serwisem i wdrożeniem technologi według normy DIN EN ISO 9001:2000.

***
Nowe produkty Bosch Rexroth z zakresu hydrauliki siłowej z ATEKSEM dla górnictwa podziemnego
Górnictwo węgla kamiennego jest kolejną gałęzią przemysłu, która coraz śmielej stawia na rozwiązania wysoko zaawansowane technologicznie. Mamy w tym miejscu na uwadze układy sterowania automatycznego maszyn i ciągów technologicznych, systemy informatyczne służące poprawie organizacji pracy i zarządzania. Ten trend jest nieodwracalny, chociaż z uwagi na specyfikę branży wymaga przełamywania utartych stereotypów i stosowania rozwiązań technicznych przystosowanych do specyficznych wymagań.

***
Inteligentna przetwornica częstotliwości do sterowania napędami w gospodarce wodno-ściekowej. VLT® AQUA Drive
VLT® AQUA Drive jest napędem dedykowanym do aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej. VLT® AQUA Drive zapewnia najniższe koszty inwestycji oraz pewną, bezawaryjną eksploatację układów pompowych, dmuchaw, aeratorów i innych maszyn technologicznych z tego obszaru zastosowań. Napęd VLT® AQUA Drive został skonstruowany na bazie nowej modułowej platformy sprzętowej, realizującej założenia plug & play, znanej z programu AutomationDrive. VLT® AQUA Drive to prosta i bezpieczna obsługa „jak z dziecięcej bajki”.

***
Piotr Strzyż
Ezi-SERVO – silnik serwokrokowy
Ezi-SERVO to innowacyjny sterownik silnika krokowego, który wykorzystuje metodę regulacji w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Producentem napędów jest firma FASTECH, natomiast dystrybutorem w Polsce opolski Eldar. System z pętlą sprzężenia zwrotnego: W napędach Ezi-SERVO zastosowano enkoder o wysokiej rozdzielczości, dzięki któremu monitorowane jest aktualne położenie wału silnika, a informacja o jego pozycji aktualizowana jest co 25 mikrosekund. Jeśli zachodzi potrzeba, na przykład podczas nagłego wzrostu momentu obciążenia silnika, Ezi-SERVO dokonuje kompensacji pozycji wału, zapobiegając utracie synchronizacji przez silnik.

***
Anna Szymczak
Leasing w unijnych projektach
Leasing może być źródłem finansowania w projektach unijnych. To obok kredytu bankowego bardzo popularny sposób na realizację inwestycji, pozwalający uniknąć zaangażowania własnych środków. Po rewolucji w udzielaniu dotacji poprzez przekazanie pewnych środków do samorządów okazało się, że nie w każdym województwie wnioskodawcy mają takie same możliwości wyboru rodzaju leasingu, oraz że niedawna granica pomiędzy kredytem a leasingiem uległa zatarciu.

***
Krzysztof Sanecki
Łatwo, szybko, efektywnie...
Doboru motoreduktorów można dokonać w sposób tradycyjny. Przeprowadzić obliczenia podstawowych parametrów ruchu, wyznaczyć zapotrzebowanie na moc i moment, określić współczynnik pracy, a następnie uważnie, długo i żmudnie wertować wielostronicowe katalogi motoreduktorów, aby optymalnie dla obliczonych parametrów i znanych warunków eksploatacji dobrać motoreduktor. Każdy, kto choć raz przeprowadził dobór, zna złożoność i pracochłonność tego procesu. TAK BYŁO dotychczas. TERAZ można ŁATWIEJ, SZYBCIEJ i EFEKTYWNIEJ – wystarczy użyć bezpłatnego programu doboru motoreduktorów

***
Sterowniki PLC koreańskiego koncernu LS Industrial Systems
Firma LS Industrial Systems, a wcześniej LG Industrial Systems, jest obecna na krajowym rynku od 2001 r. Sterowniki PLC pierwszy raz w Europie były prezentowane w 1995 r. na Targach w Hanowerze jeszcze pod nazwą Gold Star. Stosowane były wówczas przez krajowych producentów obrabiarek. Obecnie sterowniki znajdują zastosowanie głównie w aplikacjach dźwigowych, obrabiarkach oraz różnego rodzaju drobnych maszynach i urządzeniach. Najbardziej zaawansowane aplikacje obsługują całe systemy SCADA, czego przykładem może być aplikacja w fabrykach LG w Biskupicach Podgórnych w okolicach Wrocławia.

***
Krzysztof Zbierski, Tomasz Szydłowski
Napęd hydrauliczny zaworu rozrządu tłokowego silnika spalinowego. Model i podstawowe parametry napędu jednostronnego działania – cz. II
Istotę, możliwości oraz własne koncepcje hydraulicznego napędu zaworu rozrządu tłokowego silnika spalinowego opisano w pracy [1]. W niniejszym artykule przedstawiono natomiast model napędu jednostronnego działania, który z jednej strony wyjaśnia specyfikę napędu hydraulicznego, z drugiej strony jest najłatwiejszy do doświadczalnej realizacji hydraulicznego napędzania zaworu rozrządu. Celem pracy było wstępne określenie wartości podstawowego parametru hydraulicznego napędu, jakim jest ciśnienie oleju zasilającego, oraz przebiegów wzniosu zaworu rozrządu, a następnie przeanalizowanie właściwości takiego napędu i wskazanie ewentualnych modyfikacji koniecznych dla prawidłowej realizacji procesu wymiany ładunku w silniku spalinowym.

***
Forum OEM w Rockwell Automation
Blisko 60 inżynierów i menedżerów z około 40 firm producenckich z całej Polski wzięło udział w Forum Producentów Maszyn, odbywającym się w dniach 10–11 czerwca br. w katowickiej fabryce Rockwell Automation. Dwudniowe spotkanie wypełniły pokazy sprzętu i szkolenia. Omówiono zagadnienia techniczne i ekonomiczne, ujęte w 15 sesjach tematycznych. Problematyka ich oscylowała wokół systemów sterowania, bezpieczeństwa maszynowego, sieci komunikacyjnych oraz integracji układów napędowych i aplikacji serwo. Pogłębiona wiedza uczestników na temat urządzeń pozwoliła drugiego dnia testować maszyny na zajęciach warsztatowych przy stanowiskach ćwiczeniowych.

***
Uniwersalne napędy MAVILOR
W artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu napędy z serii MA. Dzięki swoim właściwościom znajdują zastosowanie tam, gdzie wymagany jest wysoki stosunek mocy do masy napędu. Między innymi do napędu ramion manipulatorów lub innego rodzaju urządzeń, w których wymagane jest duże przyspieszenie i moc przy niewielkiej wadze. Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy omawianego napędu:...

***
Cezary Ziółkowski
Komputery wbudowane do zastosowań w przemyśle – MOXA ThinkCore IA
Współczesne sieci komunikacyjne w zakładach przemysłowych opierają się na wielu urządzeniach wyposażonych w różnego typu interfejsy transmisyjne oraz różne protokoły transmisji danych w nich zaimplementowane. Zebranie i przetworzenie wszystkich danych w jednej jednostce centralnej stanowi duże wyzwanie. Może pojawić się konieczność zastosowania wielu różnych konwerterów na drodze do jednostki centralnej. Ponadto obsługa wielu protokołów wiąże się z koniecznością zastosowania wielu programów, co dodatkowo komplikuje system.

***
Marcin Szendzielorz
Echocollect – archiwizacja danych procesowych w bazach
Echocollect to prosty i niezawodny zapis zmiennych pochodzących ze sterowników PLC do baz danych (Oracle, SAP, dB2, MS-SQL…) lub na kartę Flash (*.csv). Traceability, MES, PIMS – to nazwy, pod którymi kryje się m.in. proces gromadzenia istotnych danych produkcyjnych wykorzystywanych na własne potrzeby działów utrzymania ruchu, kierownictwa produkcji, a i w dalszym etapie do celów np. audytu. Wszystko po to, by zapewnić klientom jak najwyższą jakość oferowanych usług czy produktów. Nie ma już prawie na rynku firm produkcyjnych, które nie gromadzą istotnych danych lub w najbliższym czasie nie zamierzają tego uczynić.

***
Jerzy Warywoda
e2c – easy to connect
Nowoczesne systemy automatyki wymagają stosowania rozwiązań rozproszonych. Rozwiązania te pozwalają na znaczne zmniejszenie kosztów poprzez ograniczenie ilości kabli, przyspieszenie instalacji systemu oraz zaawansowaną diagnostykę. Ma niebagatelne znaczenie przy szybko rosnących kosztach pracy zarówno ze strony wykonawcy, jak również użytkownika systemu. Jednak to od Państwa zależy, czy moduły rozproszone zainstalujecie w szafach sterowniczych, czy też pozbędziecie się ich na dobre i zainstalujecie moduły bez dodatkowych obudów, bezpośrednio na maszynach.

***
Uniwersalna jednostka kontrolna EPU 750 firmy BaumerHübner
Nowa uniwersalna jednostka kontrolna EPU 750 firmy Baumer Hübner z Berlina łączy w sobie działanie przełącznika krzywkowego i funkcje wyłącznika prędkościowego. Jej działanie polega na monitorowaniu pracy enkodera i przekładni. Funkcjonuje jako pojedyncze urządzenie montowane w szafie AKP. W rezultacie konwencjonalna przekładnia mechaniczna oraz przełącznik mechaniczny i wyłącznik prędkościowy nie są już potrzebne.

***
Wiedza niezbędna do szybkiego wdrożenia projektu
Firma B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. zaprasza Państwa do uczestnictwa w szkoleniach w zakresie stosowania produktów B&R. Szkolenia te prowadzone są obecnie według nowego ustandaryzowanego systemu. Motywacją do wprowadzenia nowego systemu szkoleń było dążenie do podnoszenia wiedzy technicznej w zakresie stosowania systemów B&R. Gruntowna i szczegółowa wiedza pozwala zredukować czas wdrażania projektów oraz redukuje wsparcie techniczne. Koncepcja szkoleń opiera się na sprawdzonym na całym świecie systemie szkoleń tematycznych.

***
Łukasz Lange
SIMATIC S7-300 w mleczarni
Przetwórstwo produktów mlecznych, jako gałąź przemysłu, przeżywa ostatnio okres intensywnego rozwoju i inwestycji. Pieniądze na te inwestycje pochodzić mogą z różnych źródeł, jednak najbardziej naturalnym wydaje się być zwiększenie produkcji. W każdym zakładzie mleczarskim wielkość produkcji ograniczona jest przez możliwości zbytu lub przerobu serwatki, stanowiącej produkt uboczny produkcji zasadniczej mleczarni. Celem zwiększenia możliwości produkcyjnych stosuje się różne metody jej zagospodarowania, a jedną z nich jest redukcja objętości serwatki.

***
Wsparcie dla producentów maszyn w rozwoju ich działalności
Dzisiejszy rynek stawia rosnące – a czasami sprzeczne – wymagania przed producentami OEM dla branży oponiarskiej, zaś międzynarodowa konkurencja może być dla nich dodatkowym zmartwieniem. Pomóc może stworzenie silnych relacji biznesowych. Przy obecnym tempie globalizacji w przemyśle oponiarskim, dostawcy maszyn do ich produkcji nierzadko odnoszą wrażenie, że stąpają po kruchym lodzie. Fuzje, przejęcia i konsolidacja zmieniły oblicze tej branży, zaś wymagania klientów zmieniają się nieustannie. Przygotowując ofertę dla klienta, producenci OEM mają do rozwiązania nie lada zagadkę. Muszą skalkulować atrakcyjne ceny, a przy tym położyć wyjątkowy nacisk na jakość, bezpieczeństwo i identyfikowalność produktów, co może wymagać dodatkowych nakładów.

 ***
Krzysztof Nieśpiałowski, Marek Kalita, Piotr Rojek, Norbert Rawicki
Układ hydrauliczny małogabarytowego wozu wiertniczego MWW-1
W artykule zaprezentowano rozwiązanie układu hydraulicznego wozu wiertniczego, przeznaczonego do drążenia wyrobisk korytarzowych z użyciem materiałów wybuchowych. Układ hydrauliczny (zbudowany w oparciu o pompę A10V) zasila dwa zespoły wykonawcze: zespół jazdy oraz zespół roboczy. Nowatorskim rozwiązaniem jest automatyczny system podporowy, stabilizujący wóz wiertniczy podczas wiercenia. Zaprojektowany w CMG KOMAG układ hydrauliczny maszyny wraz z zespołami wykonawczymi, charakteryzuje się funkcjonalnością i niezawodnością, co w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo procesowe. W artykule przedstawiono budowę oraz parametry techniczne małogabarytowego wozu wiertniczego.

ENG The hydraulic system of small-sized MWW-1 gadder
The gadder hydraulic system designed for dog heading drifting with the use of explosives. The hydraulic system (based on A10V pump) supplies two actuators: travelling unit and working unit. Innovative automatic supporting system was applied stabilizing the gadder during drilling process. The hydraulic system and actuators designed by CMG KOMAG feature great functionality and reliability, and thus improving safe operation of the machine. The small-sized gadder construction and performance data are also presented in the paper.

***
Światowa nowość: Kontrola koloru i połysku INLINE. Czujnik koloru i połysku w jednej obudowie
Czujnik koloru i połysku SICOLO- GD-40 firmy Sensor Instruments po raz pierwszy na świecie oferuje system sensorowy, który w jednej obudowie rejestruje i analizuje połysk i kolor. Do tego celu obok czujnika RGB służy czujnik odbicia bezpośredniego i rozproszonego. Na podstawie tych wstępnych danych czujnik wylicza znormalizowane składowe trójchromatyczne x i y, odcień szarości INT oraz znormalizowaną wartość połysku GN. Analiza wykonywana jest 4-wymiarowo, przy czym czujnik postępuje podobnie jak człowiek: najpierw następuje selekcja wstępna, później następuje porównanie z wchodzącymi w rachubę wzorcami, aż ostatecznie pozostanie tylko jedna referencja.

***
Sztuczka z połączeniem kształtowym. Nowy prowadnik przewodów E4/4-light: lekki, cichy i jeszcze stabilniejszy
Wszędzie, gdzie konieczne jest bezpieczne i szybkie przesyłanie energii na krótkich i długich drogach przesunięcia, a także zabezpieczenie tej energii, użytkownicy potrzebują systemu zasilania, który łączy niską masę z dużą stabilnością. Problem ten dotyczy na przykład obrabiarek, tokarek, suwnic bramowych, a więc występuje wszędzie tam, gdzie konieczne jest prowadzenie coraz większych obciążeń przez duże długości samonośne. Na potrzeby tego rodzaju różnorakich zastosowań firma igus (Kolonia) skonstruowała obecnie nowy system prowadzenia przewodów E4/4-light.

***
Florian Hofmann, Witold Ober
Czujniki dualne otwierają nowe możliwości aplikacji
Istnieje wiele różnych czujników wykorzystujących różne zasady działania. Każda jednak metoda pomiarowa ma swoje silne strony. Podobnie każda technika pomiaru ma swoje ograniczenia w danej aplikacji. Na przykład czujniki laserowe nie mogą być użyte do pomiaru dystansu przez gumę, za to dla kontrastu znakomicie spiszą się tu czujniki wiroprądowe. Biorąc to pod uwagę, firma Micro-Epsilon stosuje prosty pomysł: wykorzystać silne strony różnych technik pomiarowych, aby ograniczenia żadnej z nich nie wpłynęły na wynik pomiaru. Z tej koncepcji rodzi się nowe pole zastosowań w pomiarach.

***
Danuta Hozakowska
Szafy z aparaturą elektryczną i ich klimatyzacja
ASTAT posiada kompleksową ofertę szaf i obudów, jak również przemysłowe urządzenia do kontroli temperatury. Coraz wyższa skala integracji oraz zwiększona gęstość upakowania elementów w szafie sterowniczej sprawiają, że nawet małe straty mocy na poszczególnych elementach powodują problemy z wydzielaniem ciepła. Przy zwiększonej temperaturze pracy rośnie awaryjność i zmniejsza się trwałość układów oraz elementów półprzewodnikowych. W celu rozwiązania tego problemu stosuje się kratki wentylacyjne, wentylatory filtrujące, wymienniki ciepła oraz klimatyzatory.

***
Dlaczego specjalne, a nie zwykłe kable?
Rozwój układów sterowania, sygnalizacji, specjalnych napędów oraz szczególne warunki środowiskowe, w których są stosowane, spowodowały zapotrzebowanie na nowe konstrukcje kabli o określonych parametrach elektrycznych, transmisyjnych oraz o określonych cechach materiałów izolacyjnych. Kable dla potrzeb przesyłu informacji, sterowania i sygnalizacji, a także zasilania i sterowania silników zasilanych z przemienników częstotliwości obejmują szeroki zakres napięciowy oraz różne konstrukcje ośrodka.

 ***
Nowatorskie rozwiązania silnika hydraulicznego
Głównym celem firmy HK Hydraulika Siłowa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim jest wprowadzenie na rynek polski nowatorskiego rozwiązania konstrukcyjnego, którym jest wielostopniowy zębaty silnik hydrauliczny. Strategia inwestycyjna została oparta na przeprowadzonych przez firmę badaniach rynku, w ujęciu lokalnym, krajowym, jak i zagranicznym – głównie EU. Strategię oparto dodatkowo na zebranych wieloletnich doświadczeniach w branży hydrauliki siłowej i marketingu usług posiadanych przez założycieli firmy. Doświadczenia były zdobywane na wymagającym, mocno rozwiniętym i wysoko konkurencyjnym rynku niemieckim.

***
Dobry początek z Sandvik Coromant
Projektując współczesne obrabiarki CNC, nie sposób pominąć zagadnień związanych ze sterowaniem, jednak równie istotnym tematem dla konstruktora powinny być narzędzia, które na danej obrabiarce będą w przyszłości pracować. Odpowiedni dobór mocy napędów wymaga znajomości obciążeń wynikających z układu narzędzie – przedmiot obrabiany. Czasy, gdy obrabiarki mogły być znacznie przewymiarowane, dawno już minęły, a obecne trendy do coraz mniejszych konstrukcji sprawiają, że należy je optymalizować zarówno pod względem mechanicznym, jak i od strony sterowania.

***
Rozdzielacz blokowy 4/3 – budowa i zasada działania
Rozdzielacze blokowe są stosowane w układach sterujących zmechanizowanych obudów górniczych i służą do zmiany kierunku przesuwu tłoków siłowników hydraulicznych za pomocą przepływającego czynnika roboczego pod ciśnieniem. Zadaniem ich jest otwarcie bądź całkowite odcięcie przepływu czynnika roboczego. Są one sterowane ręcznie za pomocą dźwigni sterowniczych. Rozdzielacze mogą być również stosowane w innych urządzeniach hydraulicznych, w których jest wymagana zmiana kierunku ruchu tłoków siłowników.

***
Kazimierz Stoiński
Praktyczne aspekty upodatnienia obudowy zmechanizowanej
W myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki §440 ust. 2 zmechanizowane obudowy ścianowe do pokładów zagrożonych wstrząsami górotworu powinny być „upodatnione”. Niniejsza praca przybliża problematykę „upodatnienia” zmechanizowanej obudowy ścianowej ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania. Przedstawiona metoda oceny „upodatnienia” jest metodą analityczną stosowaną w GIG od ponad 10 lat, w uzasadnionych przypadkach uzupełnianą badaniami stojaka wraz z hydrauliką sterującą, z wykorzystaniem metody kafarowej.

ENG Practical aspects of flexibility of the mechanized lining
In accordance with the Directive of the Minister of Economy §440 point. 2, mechanized lining for the beds endangered by the rock mass tremors must be made more flexible. The present study presents the problem of „flexibility” of mechanized lining, with particular emphasis upon the practical application. The presented method of evaluation of „flexibility” is an analytic method which has been applied at the GIG for over ten years, and in justified cases it is accompanied by examination of the pit prop along with the control hydraulics, using the pile-driver method.

***
Ewa Osiecka
Targi MAINTAIN 2008. Konserwacja maszyn przedmiotem dialogu wystawców
Jaką rolę odgrywa utrzymanie ruchu w tworzeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, czy wpływa na wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń, czy zwiększa wydajność procesów produkcyjnych oraz czy ma wpływ na właściwe zarządzanie zasobami produkcyjnymi? – na te i podobne pytania z pewnością odpowiedź będzie można znaleźć na organizowanych w dniach 14–16 października br. Międzynarodowych Targach Utrzymania Ruchu MAINTAIN 2008. Konserwacja maszyn zdobywa coraz większe znaczenie w przedsiębiorstwach, jako element strategiczny. Silniejsza konkurencja, której muszą sprostać zakłady, zmusza siłą rzeczy również do obniżania kosztów.

***
NT6600 DCG – nowe zintegrowane centrum obróbkowe tokarsko-frezarskie typoszeregu NT przeznaczone do obróbki detali długich o dużej średnicy
Od kwietnia 2008 r. MORI SEIKI przyjmuje zamówienia na centrum zintegrowane NT6600 DCG, wysoko precyzyjne i wysoko wydajne centrum obróbkowe integrujące obróbki tokarskie i frezarskie dla długich detali o dużej średnicy. W ostatnich latach zapotrzebowanie na obrabiarki do wykonywania detali dla przemysłu wydobywczego, energetycznego, stoczniowego oraz związanego z budową maszyn drukarskich zwiększa się na całym świecie. W związku z tym zwiększa się także zapotrzebowanie na duże obrabiarki zintegrowane, które poradzą sobie z obróbkami tokarskimi i frezarskimi w jednym zamocowaniu, w celu poprawienia dokładności dla części długich i o dużej średnicy, która to dokładność ma kapitalny wpływ na przyspieszenie procesu ich montażu.

***
MV-1003L – nowe centrum obróbkowe pionowe przeznaczone do obróbki dużych detali
W ostatnich latach MORI SEIKI koncentruje swoją uwagę na rozwoju dużych centrów obróbczych, związanych z coraz większą ilością takich tematów, w takich branżach, jak: lotnictwo, energetyka, przemysł stoczniowy czy branża związana z produkcją maszyn. Rozwój ten związany jest zarówno z wprowadzeniem do produkcji nowych serii, jak i ulepszeniem możliwości maszyn będących już w ofercie. Nowy model, MV-1003L to centrum pionowe o powiększonych przesuwach, bazujące na doskonałym rozwiązaniu, jakie proponował model MV-1003B.

***
Maria J. Jończy
Grupa Rockfin otworzyła zakład w Małkowie
W Małkowie koło Gdańska odbyło się oficjalne otwarcie nowego zakładu produkcyjnego Grupy Rockfin. Po Chwaszczynie i Bydgoszczy to już trzecia fabryka tej firmy, w której wytwarzane są układy smarowania do turbin i kompresorów, układy pomocnicze do generatorów, układy smarowania do przekładni przemysłowych oraz układy napędu i sterowania hydraulicznego. Honorowym gościem uroczystości był prezydent RP (w latach 1990–1995) Lech Wałęsa z małżonką, który wspólnie z członkami zarządu polskiej spółki dokonał przecięcia wstęgi symbolizującej otwarcie nowego obiektu.

***
Marek Spławski
Obniżanie wartości współczynnika nierównomierności wydajności pomp zębatych o zazębieniu zewnętrznym o niskiej liczbie zębów
W artykule przedstawiono korzyści wynikające ze zmniejszenia ilości zębów w pompach zębatych o zazębieniu zewnętrznym oraz wskazano główny niepożądany efekt występujący w konstrukcjach tego typu – wzrost wartości współczynnika nierównomierności wydajności. Omówione zostały sposoby obniżania wartości tego współczynnika poprzez zmianę podstawowych parametrów konstrukcyjnych pompy zębatej.

ENG Abstract: In the article one introduced advantages of low teeth number application in design of the external involute gear pumps and unfavourable effect of delivery fluctuation coefficient rise in such construction. The ways of reduction of the delivery fluctuation coefficient by proper selection of the basic constructional parameters were proposed.

***
Ryszard Herdzin
Elektroniczny przyrząd pomiarowy HMG 3000
HMG 3000 jest przenośnym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do pomiarów i rejestracji danych w urządzeniach hydraulicznych i pneumatycznych. Główne zastosowanie znajduje w zakresie serwisu, naprawy i diagnostyki maszyn oraz na stanowiskach badawczych w placówkach naukowych. HMG 3000 pozwala jednocześnie odbierać sygnały z maksymalnie dziesięciu czujników. Do przyłączenia czujników jest do dyspozycji pięć gniazd wejściowych, które w razie potrzeby (pomiary dla więcej niż pięciu czujników) mogą być zdwojone za pomocą adaptera. Y. HYDAC ELECTRONIC oferuje czujniki HSI (HYDAC Sensor Interface) do pomiarów ciśnienia, temperatury i natężenia przepływu, które są automatycznie rozpoznawane przez przyrząd HMG 3000 i mogą być ustawiane względem zakresu pomiarowego i jednostek.

***
Maria J. Jończy
XXI Światowy Kongres Górniczy. Światowa Wystawa Górnicza MINING EXPO
Ponad tysiąc delegatów z 30 krajów wszystkich kontynentów zapowiedziało przyjazd na XXI Światowy Kongres Górniczy w dniach 7–12 września br. do Krakowa – centralnego miejsca obrad. Kilka sesji przewidziano w Katowicach i Wieliczce oraz w bezpośrednio związanych z górnictwem Lubinie i Bełchatowie. Największemu zgromadzeniu górniczej kadry menedżerskiej i naukowej towarzyszyć będzie Światowa Wystawa Górnicza MINING EXPO (9–12.09 br.) w Sosnowcu.

***
Maria J. Jończy
Rok 2007 – rokiem wynalazków Boscha
Rekordową liczbę w historii przedsiębiorstwa, 3281 wynalazków zgłosili do opatentowania w 2007 r. pracownicy firmy Bosch. W tym czasie nakłady na badania i rozwój sięgnęły ponad 3 mld euro (8% obrotu firmy). Aktualnie koncern Bosch AG posiada prawa do 77 tys. patentów, zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych. Oznacza to, że na jeden dzień roboczy w firmie Bosch przypada ponad 14 wynalazków – twierdzi Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. I tak np. wynalazkiem 2007 r. był pierwszy samochód z seryjnie montowanym systemem EPP (Electronic Pedestrian Protection).

***
Edward Szmit
2 w 1: Wspólna ocena zgodności wyrobów
Od początków swego istnienia Polski Rejestr Statków SA, oprócz klasyfikacji oraz nadzoru nad budową i eksploatacją statków, zajmuje się oceną zgodności wyrobów na rynek okrętowy. Ocena ta jest prowadzona wg własnych wymagań Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich oraz wielu towarzyszących im publikacji przepisowych, np.: „Próby silników spalinowych” , „Nadzór nad masową produkcją silników spalinowych”, „Wymagania dla systemów komputerowych” czy też „Próby środowiskowe wyposażenia statków”.

***
Anna Krawczyk
Rola certyfikatów produktowych i systemowych w zapewnieniu bezpiecznych produktów
Otwarte granice, umożliwiające swobodny przepływ towarów, spowodowały, iż kwestie związane z ochroną życia i zdrowia konsumentów zyskały status działań priorytetowych. Coraz bardziej wymagający uczestnicy rynku oczekują, a wręcz niejednokrotnie żądają obiektywnych dowodów bezpieczeństwa produktów. Wobec tego na znaczeniu zyskują dobrowolne certyfikaty, zarówno produktowe, jak i systemowe, które są gwarancją bezpiecznych, wysoce jakościowych produktów.

***
Ewa Osiecka
Wiedza a postępy techniki
W historii wielu miast można znaleźć wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju myśli technicznej czy to poprzez nowe odkrycia, czy też poprzez wkład ludzi, których praca nie pozostała bez wpływu na postępy nauki. Wyeksponowaniu własnego wkładu w ten rozwój służyły zorganizowane po raz pierwszy Raciborskie Dni Nauki i Techniki. Bezsprzecznie duże zasługi dla rozwoju europejskiej geofizyki poniósł prof. dr Carl Mainka – z pochodzenia opolanin, a z wyboru raciborzanin – znany XIX-wieczny sejsmolog i konstruktor sejsmografów mechanicznych.

***
AUTOMATICA 2008 – rozwój trwa nadal
Monachijskie Targi AUTOMATICA swą ostatnią edycją udowodniły, że są jedną z czołowych ekspozycji technicznych w Europie. O ich międzynarodowym charakterze świadczy liczba odwiedzających, która w tym roku przekroczyła 30 000 osób z ok. 90 krajów. W 2006 r. Targi odwiedziło 28 479 osób z 84 krajów. W tym roku ponad 7 000 odwiedzających, czyli jedną czwartą wszystkich, stanowili goście spoza Niemiec, co dodatkowo potwierdza międzynarodowy zasięg imprezy.

***
Magdalena Dudek
Targi ITM Polska 2008. Salony wypełnione po brzegi
Ogromny hałas wprawionych w ruch maszyn, specjalistyczne roboty oraz tysiące gapiów wpatrzonych w pracujące urządzenia to znak rozpoznawczy największych targów nowoczesnych technologii dla przemysłu w Nowej Europie. Tegoroczną edycję Targów, odbywających się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z pewnością można uznać za udaną. Impreza zorganizowana w dniach 9–12 czerwca br. skupiła we wszystkich pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich blisko 1400 firm z 34 krajów. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał wiceprezes rady ministrów, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

***
Jubileusz 10-lecia firmy ENERGOCONTROL
Z prof. Tadeuszem Uhlem – twórcą i prezesem EC GRUPY – rozmawiał Ryszard Klencz. Ryszard Klencz: – Początki firmy były skromne, pierwotnie mieściła się w noszonej przez Pana teczce. Proszę o przybliżenie tego momentu. Tadeusz Uhl: – Pomysł założenia firmy narodził się w chwili, gdy zrobiłem habilitację i doszedłem do wniosku, że należałoby teraz skomercjalizować wyniki swoich badań i przemyśleń. Miałem też przymus ekonomiczny, nie miałem mieszkania, rodzina się powiększała, a więc nastał najwyższy czas, by pomyśleć o swoim lokum...

***
Konferencja Automatyków RYTRO 2008. Automatyzować, ale tylko z udziałem człowieka
– Systemy automatyki, chociaż ich celem jest automatyzacja różnych czynności, nigdy nie funkcjonują jako systemy całkiem niezależne od człowieka – sformułowanie otwierające wystąpienie patronującego spotkaniu prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza z Akademii Górniczo--Hutniczej w Krakowie na temat „Głosowego sterowania w systemach automatyki” trafnie oddaje również ideę przygotowanej po raz 12 Konferencji Automatyków RYTRO 2008. W myśl tego stwierdzenia organizatorzy również w tym roku do Rytra zaprosili sporą grupę osób, by zainteresować je aktualnymi rozwiązaniami i innowacyjnymi urządzeniami z dziedziny automatyki i pomiarów, a także trendami panującymi w tych sferach techniki.

***
Mariusz Czechowicz
XVII Seminarium Naukowo-Techniczne BOBRME Komel. „Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych”
W dniach 28–30 maja br. w Rytrze koło Nowego Sącza po raz 17. spotkali się uczestnicy Seminarium Technicznego „Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych”, organizowanego przez Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic. Podczas Seminarium omówiono szereg zagadnień związanych z maszynami i napędami elektrycznymi, m.in.: - diagnostykę i eksploatację maszyn i napędów elektrycznych...

***
Więcej niż standard. Siłowniki kompaktowe ADN firmy Festo
Dobre parametry w szerokiej gamie zastosowań i przy bardzo ograniczonej przestrzeni zabudowy – oto pole do popisu dla kompaktowych siłowników ADN spełniających wymagania normy ISO 21287. Standard jest dobry, ale więcej niż standard to jeszcze lepiej” – zgodnie z tą tezą siłowniki kompaktowe ADN potrafią zdziałać więcej, niż wymaga od nich norma ISO. Wielkości powyżej i poniżej wymaganego zakresu średnic tłoka oraz liczne, indywidualne warianty decydują o uniwersalności zastosowań tej serii produktów. Dzięki kompaktowej konstrukcji siłowniki ADN można stosować do przemieszczania małych detali w bardzo ograniczonych przestrzeniach zabudowy.

Reklama