Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 01/2009

Napędy i Sterowanie
numer 01/2009


S. Szymaniec
Diagnostyka turbozespołów w oparciu o pomiar drgań bezwzględnych
Turbozespół w elektrowni jest najważniejszym i najbardziej kosztownym elementem układu przetwarzania energii mechanicznej w energię elektryczną – rys. 1 i 2. Moc generatorów zainstalowanych w krajowej energetyce zawodowej pod koniec 2004 r. wynosiła około 32 GW. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach większość generatorów pracuje ponad 30 lat. Występują w związku z tym problemy ich niezawodności w dalszej eksploatacji. Służby techniczne muszą na bieżąco określać ich stan techniczny, planować remonty, modernizację lub wymianę.

***
Prawidłowe postępowanie z aparatami łączeniowymi niskiego napięcia przy pracy z przekształtnikami częstotliwości - Siemens
Istnieją ważne kryteria przy wyborze aparatów łączeniowych pracujących z przekształtnikami częstotliwości. Obowiązują następujące zasady: przekształtniki częstotliwości zawierają pośrednie obwody kondensatorowe, które powodują powstawanie prądowych pików załączeniowych, o ile nie zostaną zastosowane środki tłumiące wewnątrz przekształtników za pomocą dławików i oporników wstępnego ładowania. Niestłumiony prąd ładowania oznacza prawie zawsze wystąpienie zwarcia i tym samym silne obciążenie obwodu załączania.

***
Załączanie lamp za pomocą styczników Sirius – cz. I - Siemens
Przy załączaniu lamp stawiane są urządzeniom załączającym w zależności od rodzaju lamp różne wymagania. Do tych warunków dostosowana jest norma niskonapięciowych aparatów łączeniowych EN 60947, gdzie na przykład rozróżniane jest w różnych kategoriach użytkowych załączanie gazowych lamp wyładowczych [AC 5a] i załączanie lamp żarowych [AC 5b]. Z tego powodu przy projektowaniu typu oświetlenia należy uwzględniać odpowiednie właściwości załączeniowe zastosowanego oświetlenia i dokonanie odpowiedniego wyboru niskonapięciowych aparatów łączeniowych.

***
Aparatura niskiego napięcia LG/LS Industrial Systems – Aniro
LS Industrial Systems (nowa nazwa LG Industrial Systems) jest w Polsce szeroko znana przede wszystkim z automatyki napędowej (przemienniki częstotliwości). Od 5 lat oficjalnym dystrybutorem automatyki LG/LS jest toruńska firma ANIRO Grupa Handlowa Sp. z o.o. Chcąc w dalszym ciągu rozszerzać naszą ofertę, wprowadziliśmy nową gamę aparatury produkowanej przez koreański koncern – aparaturę łączeniową niskiego napięcia, w skład której wchodzą: aparatura modułowa, styczniki, przekaźniki termiczne, wyłączniki silnikowe oraz wyłączniki mocy.

***
T. Haliniak
Ekonomiczny, kompaktowy system pomiaru przemieszczeń liniowych z zasilaniem bateryjnym - Eldar
Zasilany bateryjnie system pomiaru przemieszczeń liniowych (oznaczenie katalogowe LD112-M7-R-2), dostępny w ofercie firmy Lika, zbudowany został w oparciu o panel odczytowy z ekranem ciekłokrystalicznym (LCD) oraz magnetyczny czujnik przesunięć liniowych serii SM25. Wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma ELDAR.

***
Kontroler trajektorii ruchu silnika krokowego ze zintegrowanym sekwencerem i interfejsem enkodera TMC457 – PPH WObit Witold Ober
Układ TMC457 optymalizowano do sterowania silnikiem krokowym w aplikacjach wymagających ekstremalnie wysokiej precyzji, np. w mikroskopii, technice medycznej, produkcji półprzewodników i fotonice. Często w takich aplikacjach wybiera się tanie i przydatne napędy krokowe, gdyż te przy małej prędkości rozwijają duży moment, eliminując przekładnię mechaniczną. Firma TrinamicTM jest jedynym europejskim producentem dedykowanych czipów kontroli ruchu.

***
MVK-Metal teraz dostępny z interfejsem ProfiNet – Murrelektronik
MURRELEKTRONIK rozszerzył swoją sprawdzoną gamę produktów MVK-Metal o prawdziwą innowację – cyfrowe moduły I/O z interfejsem ProfiNet.

***
Moduły przycisków z podświetlanymi ramkami – B&R Automatyka Przemysłowa
Bernecker & Rainer jest dostawcą kompletnych systemów sterowania, świadczy o tym obecność w ofercie sterowników, paneli operatorskich (również zintegrowanych), stacji wejść/wyjść czy kompletnych systemów napędowych. Firma dostarcza również mniej skomplikowane urządzenia dla przemysłu, przykładem mogą tu być moduły przycisków z podświetlanymi ramkami.

***
M. Kosidłowska
System przeciwpożarowy – KDM-Automatyka
Systemy przeciwpożarowe, które są wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach, instytucjach, fabrykach oraz w gospodarstwach domowych, zapobiegają powstawaniu strat finansowych, a bardzo często ratują ludzkie życie.

***
Enkoder magnetyczny serii MOR firmy BaumerThalheim – Term
Enkoder inkrementalny stosowany jest jako element kontrolujący prędkość obrotową oraz kierunek silnika elektrycznego. Najczęściej montowany jest z tyłu na wale silnika.

***
Enkoder magnetyczny serii MOR firmy BaumerThalheim – Term
Enkoder inkrementalny stosowany jest jako element kontrolujący prędkość obrotową oraz kierunek silnika elektrycznego. Najczęściej montowany jest z tyłu na wale silnika.

***
I. Hilgenkamp
Bezpieczeństwo sieci przemysłowych. Koncepcja wielopoziomowej ochrony – Phoenix Contact
Dziś przedsiębiorstwa regularnie optymalizują swoje sieci zarówno w obiektach biurowych, jak i produkcyjnych. Celem jest poprawienie komunikacji na wszystkich poziomach i w ten sposób zwiększenie wydajności, z jednoczesną ochroną swojej wewnętrznej wiedzy technicznej. Oczywiście powoduje to rozbudowę infrastruktury technicznej, czyni ją bardziej złożoną i niewydolną, a więc i trudniejszą w zarządzaniu. Niezawodna, dostosowana do potrzeb sieć automatyki jest sercem wydajnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby zapewnić, że względy bezpieczeństwa nigdy nie będą lekceważone (rys. 1).

***
Karty wieloportowe Moxa – ELMARK
Interfejsy szeregowe RS232/422/485 używane są w automatyce przemysłowej od wielu lat. Ponieważ są tanie i proste w implementacji, można odnieść wrażenie, że ich popularność wcale nie maleje pomimo upływu czasu. Na rynku ciągle pojawiają się nowe urządzenia z interfejsem szeregowym, np. sterowniki PLC, falowniki, moduły pomiarowe, czytniki kart itp. Niestety współczesne komputery PC coraz częściej są pozbawione portów szeregowych, a komputery w wykonaniu przemysłowym zwykle mają maksymalnie 2–3 porty. W sytuacji, gdy chcemy do komputera podłączyć kilka lub kilkanaście urządzeń z interfejsem szeregowym, stajemy przed dylematem, jakie rozwiązanie wybrać. Z pomocą przychodzi firma Moxa, która oferuje szeroki wachlarz kart i modułów wieloportowych.

***
K. Kuźniarz
Rejestracja danych procesowych sterowników Simatic S7 – prosto i niezawodnie – INEE
Każdemu procesowi produkcji towarzyszy ogrom danych, generowanych przez każde z urządzeń i każdy „ruch” automatyka. Niestety, nie zawsze możemy dysponować tymi danymi czy też je wykorzystać. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z potrzeby ich przetwarzania.

***
W. Kollek, Z. Kudźma, P. Osiński, M. Stosiak
Hałas niskoczęstotliwościowy maszyn roboczych ciężkich
Ze względu na znane zalety hydrostatycznych układów napędowych ten rodzaj napędu dominuje w urządzeniach określanych ogólnie jako maszyny robocze ciężkie. Jako przykład można podać ładowarki, gdzie napęd osprzętu jest obecnie rozwiązany wyłącznie na drodze hydrostatycznej, podczas gdy w mechanizmie jazdy spotyka się zarówno rozwiązania hydrostatyczne, jak i hydromechaniczne z elementami hydrokinetycznymi.

***
K. Banyś, Z. Fałek
Recykling pojazdów samochodowych
Każdego roku na rynku europejskim pojawia się ponad 16 milionów samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych. W tym czasie ponad dziewięć milionów samochodów osiąga etap końca użytkowania, co powoduje powstanie ponad 8 milionów t odpadów. W krajach zachodnich koszt recyklingu jednego samochodu waha się w granicach od 50 do 100 euro.

***
Bezpieczeństwo funkcjonalne w inżynierii przemysłowej. Szacowanie i ograniczanie ryzyka awarii na instalacji technologicznej – Endress+Hauser
Instalacje technologiczne, maszyny, urządzenia i osprzęt pomiarowo-wykonawczy w przypadku awarii lub uszkodzeń mogą tworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz dla czystości środowiska, jak również narażać właściciela na straty spowodowane zniszczeniem środków produkcji i jej zatrzymaniem.

***
M. Ruszel
Energetyka jądrowa próbą odpowiedzi na wyzwania energetyczno-klimatyczne
Energetyka jądrowa w dobie współczesnych wyzwań energetyczno-klimatycznych Unii Europejskiej przeżywa obecnie renesans zarówno w krajach rozważających rozbudowę i modernizację elektrowni jądrowych, jak również w krajach rozważających budowę pierwszych reaktorów. W ostatnich latach przed polityką energetyczną Unii Europejskiej stawianych jest coraz więcej wyzwań klimatycznych. Ocieplenie klimatu1, utrata różnorodności biologicznej, zanik niektórych gatunków roślin i zwierząt, huragany, powodzie, wzrost zanieczyszczenia powietrza i prognozowany wzrost poziomu mórz sprawiają, że kraje Unii Europejskiej zamierzają podjąć zintegrowane działania przeciwdziałające degradacji środowiska.

***
J. Ziora
Wyzwania energetyczne Polski, wyzwania i szanse dla Śląska
Zagrożenia związane z prognozowanymi zmianami klimatycznymi zmusiły Unię Europejską do zdecydowanej reakcji. Opublikowane w styczniu 2007 r. główne cele unijnej polityki energetycznej, sformułowane w tzw. pakiecie energetyczno-klimatycznym „3 x 20”, mają wymusić w przemyśle i energetyce działania o charakterze rewolucyjnym. Dzięki nim Unia Europejska przyjmuje rolę światowego lidera walki z ociepleniem klimatu, ale także stawia problem kosztów gospodarczych i społecznych koniecznych do poniesienia w celu przeciwdziałania zagrożeniom.

***
A. Korczak, G. Peczkis, J. Karwot
Konstrukcje i badania charakterystyk oraz skutków zaburzeń w pracy wodomierzy śrubowych
W artykule opisano typowe konstrukcje wodomierzy stosowanych w przedsiębiorstwach wodociągowych. Opisano też schematy i konstrukcje wodomierzy dwuzakresowych. Przedstawiono laboratoryjne stanowisko do pomiarów sprawdzających wodomierze. Przytoczono wynik takiego pomiaru, a także pomiaru z losowo przytkanymi kanałami międzyłopatkowymi kierownicy wlotowej wodomierza. Na podstawie wykresów rozbioru wody wykonano obliczenia określające błędy wskazań w różnych stanach pracy wodomierza.

***
M. Piechurska, P. Grajper, F. G. Piechurski
Modelowanie systemów dystrybucji wody
System dystrybucji wody w aspekcie sieci wodociągowej to grupa urządzeń mających na celu dostarczanie wody odbiorcom. Jest on najczęściej własnością samorządu lokalnego, gminy albo przedsiębiorstwa, które uzyskało od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pozwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę [16].

***
A. Rowińska
Perspektywy wykorzystania energii wiatrowej w Polsce
Produkcja energii z odnawialnych źródeł traktowana jest jako istotny element poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia emisyjności gazów cieplarnianych oraz wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez rozwój przedsiębiorczości i nowych technologii.

***
A. Pultowicz
Polityka energetyczna i ekologiczna państwa w świetle rozwoju odnawialnych źródeł energii
Międzynarodowa Agencja Energetyki ocenia, że globalne potrzeby energetyczne będą rosły w tempie 1,8% rocznie, a do 2030 r. globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 55% [55]. Szybki wzrost gospodarczy powoduje rosnące tempo zużycia energii, co w sytuacji braku rodzimych zasobów zmusza do zwiększonego importu i poszukiwania rozwiązań alternatywnych, mogących ten popyt zaspokoić, a jednocześnie nieobciążających środowiska. Taką możliwość daje wykorzystanie lokalnych, odnawialnych zasobów energetycznych, które zapewniają też dywersyfikację źródeł energii, zerowy koszt paliwa, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie obciążenia środowiska, i przy uwzględnieniu w analizie ekonomicznej kosztów i korzyści zewnętrznych stają się bardziej konkurencyjne niż energetyka konwencjonalna.

***
M. A. Jończy
Hałas uciążliwym zanieczyszczeniem
Oddziaływanie hałasu na człowieka jest ciągle bagatelizowane, gdyż jego skutków nie można dostrzec od razu. Jednak mieszkańcy dużych aglomeracji uznają hałas za największą uciążliwość, oddziałującą na sferę fizjologiczną i psychiczną, gorszą nawet od zanieczyszczenia powietrza.

***
M. A. Jończy
Algi nie tylko biopaliwem przyszłości
Okazuje się, że wodorosty, które przerabiają w procesie fotosyntezy energię promieniowania słonecznego na energię chemiczną, nie tylko mogą posłużyć do produkcji biopaliwa, ale też rozwiązać problem ścieków komunalnych.

***
Technika sterowań hydraulicznych dla siłowni wiatrowych – Bosch Rexroth
Przyszłość to pozyskiwanie energii z „odnawialnych źródeł” – takich jak wiatr czy fale morskie. Im efektywniej zostaną opanowane i wykorzystane wszelkie rozwiązania techniczne – od projektu poprzez eksploatację aż po konserwację – tym szybciej nastąpi globalna akceptacja takiego pozyskiwania energii, a środowisko naturalne będzie lepiej chronione.

***
M. J. Jończy
Lenze wspiera Politechnikę Śląską
W katowickiej siedzibie firmy Lenze-Rotiw na zaproszenie prezesa Jerzego Witora gościli przedstawiciele kadry naukowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, aby szczegółowo zapoznać się z zasadami działania ufundowanego przez tę firmę stanowiska dydaktycznego.

***
B. Popowska
Dotacje UE – sposób na kryzys gospodarczy – MS-Consulting
Ze wszech stron słychać o kryzysie gospodarczym, już nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej, ale i w Polsce. Słychać, bo pierwsze symptomy dopiero zaczynają pojawiać się w życiu codziennym polskich przedsiębiorców. Rozpędzona ostatnimi latami prosperity machina zwana polską gospodarką zaczyna zwalniać. I to zdecydowanie, sparaliżowana medialną nagonką.

***
E. Osiecka
Jubileusz firmy Balluff. 10 lat inteligentnego biznesu we Wrocławiu
W Piwnicy Świdnickiej – najstarszym lokalu Europy – swój jubileusz 10-lecia istnienia obchodził wrocławski Balluff Sp. z o.o. W zabytkowych piętnastowiecznych wnętrzach przybyłych na uroczystość gości podjął prezes Paweł Stefański.

***
M. Dudek
Targi Protech’08. Ekspozycja wielu możliwości
Dolny Śląsk to najbardziej uprzemysłowiony i wciąż rozwijający się region w Polsce. Miejsce, w którym w ostatnich latach powstały najnowocześniejsze fabryki i zakłady przemysłowe. Atuty te niewątpliwie wpłynęły na decyzję organizatorów przeniesienia Targów Protech z Warszawy do stolicy województwa dolnośląskiego.

***
Konkurs „Napędów i Sterowania” na najlepsze rozwiązanie – PRODUKT ROKU 2008
Po raz trzeci redakcja miesięcznika „Napędy i Sterowanie” we współpracy z Katedrą Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutem Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej organizuje konkurs na najlepsze rozwiązanie techniczne minionego roku. Tradycyjnie konkurs premiuje najlepsze wyroby prezentowane w piśmie w 2008 r

Reklama